zelf verantwoordelijkheid nemen

Wanneer neem ik eerder verantwoordelijkheid?

In het kader van een cultuurtraject rond gedeeld leiderschap vroeg een vermogensbeheerder naar een manieren om het ‘zelf verantwoordelijkheid en initiatief nemen’ te verhogen.  Ik gebruikte het MindSonar® Instrument om de denkpatronen in kaart te brengen.

In de intake voor de workshop maakten we het vraagstuk scherper naar de stelling: ‘Ik voel mij krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is voor het collectieve doel’.

Twintig deelnemers (een doorsnijding van de organisatie) maakten een Mindsonar test voor de volgende situatie: kies een situatie (contact, gesprek of overleg) waarin je met gemak verantwoordelijkheid neemt. Gebruik deze context om de MindSonar® test in te vullen.

Door deze aanpak ontstond een profiel over de meest effectieve mindset om verantwoordelijkheid te nemen in die werkcontext. In de workshop onderschreven de deelnemers deze actie mindset als volgt:

  • We nemen zelf verantwoordelijkheid als er sprake is van een doel of resultaat waar we ons mee kunnen verbinden (meestal op hoofdlijnen) én als er een gevoel is zelf invloed te kunnen uitoefenen op dat resultaat.
  • Bij gedeelde verantwoordelijkheid moet er een duidelijke structuur zijn en een onderscheid in ieders bijdrage.
  • Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om zelf te beslissen, verschillende mogelijkheden ziet, voortgang ervaart en de onderlinge relaties goed zijn.
  • Verder is een belangrijk dat er een balans is tussen het direct handelen (voor bepaalde onderwerpen) en begrip, analyse en weloverwogen voorbereiding (voor andere onderwerpen).

In de workshop zijn ook andere instrumenten ingezet om deze ‘gewenste mindset’ en de vereiste randvoorwaarden in kaart te brengen, zodat dit verder in de ontwikkeling van de organisatie meegenomen kon worden.

Meest gelezen artikelen