Publicaties

Een film editor achter een scherm

Open source knowledge

Vroeger was het belangrijk wat je publiceerde, want daarmee was je een ‘influencer’. Tegenwoordig is elke publicatie, op sociale en andere media, een manier om met  elkaar te communiceren. Het gaat er niet om wat je publiceert, maar waarover je het (digitale) gesprek met elkaar aangaat. De digitale footprint is dan geschiedschrijving. Onderstaand een indruk van de interacties die ik heb aangeslingerd en waar ik nog steeds een dialoog in zoek. Zie het als open source kennis.

Video

Boeken en artikelen

Praktijkonderzoek

Meer weten?