Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld

Innovatie

Het neerzetten van gezamenlijke duurzame oplossingen, die de regeneratie van onze planeet mogelijk maken, bepaalt onze  toekomst.

Interactie

Samen, als team of ander samenwerkingsverband, kunnen we meer dan je zelf voor mogelijk houdt.

Inpiratie

Authentieke inspiratie geeft energie en verbinding met de wereld waarin je werkt en leeft.

Het zit in ons DNA

De wereld verandert constant en niet altijd in een richting die we gewend zijn, maar vanaf onze eerste ademhaling leren we om daar veerkrachtig mee om te gaan. Aanpassing, ontwikkeling en regeneratie gaat meestal ongemerkt in kleine stapjes en leermomenten, zoals bij een baby die begint met kruipen, vallen en opstaan. Resilience, het vermogen tot aanpassing, zit in ons DNA en is de constante sleutel in onze ontwikkeling als mens en als mensheid. Het is de kwaliteit en vaardigheid om zelf en samen te anticiperen, te reageren en te bewegen naar een nieuwe balans, waarmee herstel en groei mogelijk is. Niet alleen qua gedrag, maar ook als het gaat om onze basishouding, waarden en vaardigheden. De benodigde energie ontstaat onder andere door het richten van onze aandacht en door de onderlinge wisselwerking.

Een zeemeeuw tegen een blauwe lucht

Perspectief en focus

Het gezichtspunt, wereldbeeld of paradigma van waaruit je kijkt bepaalt in grote mate wat je ziet. Daarom is het zo belangrijk om te werken aan de diversiteit van je eigen inspiratie en perspectief. Meerdere betekenissen zorgen voor inzicht, creativiteit en potentieel. Hoe beter de kwaliteit van de interactie is, hoe groter dus de kans dat er iets nieuws ontstaat. De vaardigheid om zelf en samen te schakelen in de focus die je hebt, van het kleinste detail tot het grootste geheel, bepaalt welke ervaringen, informatie en data het verschil maken in onze beslissingen en ons gedrag.

Veerkracht

Vitaliteit

Hoe fitter je bent, hoe beter je waarneemt, denkt, communiceert en samenwerkt.

Mindset

Met een optimale mindset heb je een flexibele grondhouding en een veerkrachtige manier van denken en zijn.

Samenwerking

Samenwerking is altijd een dynamiek van wederzijdse afhankelijkheid. Als het werkt krijg je meerwaarde voor de omgeving.

Leervermogen

Door samen te leren en door sneller te leren vinden we oplossingen voor uitdagingen die verder gaan dan de waan van de dag.
zelfvertrouwen

Balans

Elk systeem, van onze kleinste cellen tot onze planeet, zoekt altijd naar balans. Is de verstoring te groot, dan ontstaat er geen groei en buiten de grenzen van het systeem is regeneratie niet mogelijk. De essentie van aanpassingsvermogen is het opbouwen van voldoende (dynamische) balans op een dieper niveau. Als voorbeeld:  wanneer je lichaam in balans is, kun je beter omgaan met emotionele spanningen. Ben je emotioneel voldoende in balans, dan kun je mentaal grotere uitdagingen aan. Deze gelaagdheid geldt ook voor grotere ‘systemen’ zoals familie, teams, organisaties, netwerken en onze maatschappij.

Over Rien van Leeuwen

Begeleider, verbinder en vernieuwer

In mijn werk streef ik er naar om verschil te maken door authentiek te zijn en anderen te inspireren. Authentiek zijn betekent voor mij: “ verbonden zijn met de oorsprong”. De oorsprong van jezelf (wie je diep van binnen bent) en de oorsprong van de wereld waaraan je een bijdrage levert. Door deze verbondenheid met ‘de bedoeling’ of ‘purpose’ kun je leven en groeien vanuit kracht. Mijn missie is anderen te inspireren en te ondersteunen in het vinden, onderhouden en genereren van authentieke inspiratie in zichzelf en in de wereld waar zij een onderdeel van zijn.

Begeleider

Ik ben gecertificeerd vitaliteitscoach, trainer en teamcoach. Sinds 1996 heb ik mij gespecialiseerd in het versnellen van leerprocessen, het verbeteren van samenwerking en het stimuleren van gezondheid op het werk.

Verbinder

De kwaliteit van interactie, hoe je met elkaar omgaat,  is bepalend voor de energie in een mens, team of groter sociaal systeem. Ik noem dat energie door wisselwerking. In de kern gaat het erom gedachten, gevoelens en acties met elkaar te verbinden richting een gemeenschappelijk doel of streven.

Vernieuwer

Samen slim innoveren voor een gezonde wereld, daar draait het om voor mij. Ik werk graag aan diepgaande vernieuwingen die bijdragen aan een hoger generatief vermogen binnen de grenzen van de planeet, zoals de transitie naar circulariteit en het herstel van het ecosysteem van de Noordzee.

Wil je gewoon eens sparren?

Over jezelf, over jouw team of over projecten, programma’s en transities?

Email
rien.vanleeuwen@ruysdael.nl
Bezoek ons kantoor
Complex
Meidoornkade 22
3992 AE Houten

Versneller voor teams en samenwerkingsverbanden

In 15 minuten een profiel van je team of samenwerkingsverband

Gebruik meer dan 300 bewezen (micro) interventies en tips

De basis voor duurzame verandering en innovatie

Doe nu de teamscan

Neem contact op via ruysdael.nl voor een persoonlijk gesprek om het praktische gebruik en de voordelen van de succesfactorscan voor teams en samenwerkingsverbanden uit te leggen.