Aanpassingsvermogen

in een veranderende wereld

Inpiratie

Authentieke inspiratie geeft energie en verbinding met de wereld waarin je werkt en leeft.

Interactie

Samen, als team of ander samenwerkingsverband, kun je meer dan je zelf voor mogelijk houdt.

Innovatie

Gezamenlijke duurzame oplossingen neerzetten, die passen binnen de grenzen van de planeet, bepalen onze  toekomst.

Het zit in ons DNA

De wereld verandert constant en niet altijd in een richting die we gewend zijn, maar vanaf onze eerste ademhaling leren we om daar veerkrachtig mee om te gaan. Aanpassing en ontwikkeling gaat meestal ongemerkt in kleine stapjes en leermomenten, zoals bij een baby die begint met kruipen, vallen en opstaan. Het vermogen tot aanpassing zit in ons DNA en is de constante sleutel in onze ontwikkeling als mens en als mensheid. Het is de kwaliteit en vaardigheid om zelf en samen te anticiperen, te reageren en te bewegen naar een nieuwe balans. De benodigde energie ontstaat door het richten van onze aandacht en door de onderlinge wisselwerking.

Perspectief en focus

Het gezichtspunt, wereldbeeld of paradigma van waaruit je kijkt bepaalt in grote mate wat je ziet. De focus die je hebt, van het kleinste detail tot het grootste geheel, zegt meer over hoe je kijkt. Meerdere perspectieven zorgen voor inzicht, creativiteit en potentieel.

Veerkracht

Vitaliteit

Hoe fitter je bent, hoe beter je waarneemt, denkt, communiceert en samenwerkt.

Mindset

Onze mindset, onze grondhouding met de vooringenomen manier van waarnemen en denken, bepaalt wat we zien, horen, voelen en doen.

Samenwerking

Samenwerking is van alle tijden. Samenwerken als mens, als team en als organisatie.

Leervermogen

Alleen door samen en sneller te leren kunnen we oplossingen vinden voor uitdagingen die verder gaan dan de waan van de dag.

zelfvertrouwen

Balans

Elk systeem, van onze kleinste cellen tot onze planeet, zoekt altijd naar balans. Is de verstoring te groot, dan ontstaat er geen groei en buiten de grenzen van het systeem is regeneratie niet mogelijk. De essentie van aanpassingsvermogen is voldoende (dynamische) balans op een dieper niveau. Wanneer je lichaam in balans is, kun je beter omgaan met emotionele spanningen. Ben je emotioneel voldoende in balans, dan kun je grotere uitdagingen aan. Dat geldt ook voor grotere ‘systemen’ zoals familie, teams, organisaties, netwerken en onze maatschappij.

Over Rien van Leeuwen

Begeleider, verbinder en vernieuwer

In mijn werk streef ik er naar om verschil te maken door authentiek te zijn en anderen te inspireren. Authentiek zijn betekent voor mij: “ verbonden zijn met de oorsprong”. De oorsprong van jezelf (wie je diep van binnen bent) en de oorsprong van de wereld waaraan je een bijdrage levert. Door deze verbondenheid kun je leven en groeien vanuit kracht. Mijn missie is anderen te inspireren en te ondersteunen in het vinden, onderhouden en genereren van authentieke inspiratie in zichzelf en in de wereld waar zij een onderdeel van zijn.

Begeleider

Ik ben gecertificeerd vitaliteitscoach, trainer en teamcoach. Sinds 1996 heb ik mij gespecialiseerd in het versnellen van leerprocessen, het verbeteren van samenwerking en het stimuleren van gezondheid op het werk.

Verbinder

De kwaliteit van interactie is bepalend voor de energie in een mens, team of groter sociaal systeem. Ik noem dat energie door wisselwerking. In de kern gaat het erom gedachten, gevoelens en acties met elkaar te verbinden richting een gemeenschappelijk doel of streven.

Vernieuwer

Samen slim innoveren voor een gezonde wereld, daar draait het om voor mij. Ik werk graag aan diepgaande vernieuwingen die bijdragen aan een hoger regenererend vermogen binnen de grenzen van de planeet, zoals de transitie naar circulariteit en het herstel van het ecosysteem van de Noordzee.

Wil je gewoon eens sparren?

Over jezelf, over jouw team of over projecten, programma’s en transities?

Email

rien.vanleeuwen@ruysdael.nl

Bezoek ons kantoor

Complex
Meidoornkade 22
3992 AE Houten

Versneller voor teams en samenwerkingsverbanden

In 15 minuten een teamprofiel

Gebruik meer dan 300 bewezen interventies

Gecertificeerte facilitators helpen je verder

Doe nu de teamscan

Vul hier jouw gegevens in. Ik neem contact op voor een persoonlijk gesprek om het praktische gebruik en de voordelen van de succesfactorscan voor teams en samenwerkingsverbanden uit te leggen.