Intrinsieke motivatie is sterker dan externe motivatie!

Motivatie betekent letterlijk ‘in beweging zetten’. Met een motivatie mindset heb je een zodanig concreet beeld over de toekomst, dat je de energie krijgt om het verschil met de realiteit te overbruggen. Motivatie is jezelf authentiek verbinden met een idee of actie. Het is het gevoel waarbij je inspanning vanzelfsprekend is. Je houdt jezelf tegen als je te veel moet, bang bent of je je doelen te ver stelt. Je geeft jezelf energie door bewust je aandacht te richten, plezier te hebben en te vertrouwen op je oorspronkelijke zelf.

Passie(f)

Passie is een focus met een hoge emotionele lading. Een sporter met een passie voor teamspel kan zich ergeren wanneer teamspel ontbreekt, maar kan tegelijkertijd ook ontzettend veel energie vrijmaken om teamspel te creëren. Emotie is de brandstof van de veranderkracht. Bij het ontbreken van passie wordt je passief. Het woord verschilt maar één letter, maar de beleving is een totaal andere. Je zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen bepalen de hoeveelheid energie die je kunt vrijmaken. Gebrek aan zelfvertrouwen daarentegen, ondermijnt je zelfverzekerdheid en leidt ertoe dat je met lood in je schoenen de eerste stap zet.

Drempels

Ik moet…

Wanneer je vindt dat je iets moet doen, dan voel je een verplichting zonder het zelf te willen. Rationeel wil je de ene kant op, maar emotioneel niet. Hoe vaak komt het niet voor dat je een keuze maakt, maar jezelf er niet aan houdt? Je zegt ‘ja’, maar doet ‘nee’. Je zegt ‘ja’, niet omdat het je wens is, maar omdat je anderen niet wilt teleurstellen of omdat anderen je iets opleggen. Dit kan een belangrijke drijfveer zijn, maar doordat je er dubbel inzit heb je niet de maximale energie. Je beste vriend vindt dat jij je meer moet openstellen en meer moet praten over wat je bezighoudt. Ben je dan maximaal gemotiveerd om dat ook te doen, zelfs terwijl je weet dat het niet een van je sterkste punten is? Doordat het moet, zul je het ervaren als iets extra’s of als iets bijzonders. Pas wanneer het ook je wens is – en je het dus echt wilt – kun je alle energie erop richten. Moed doorbreekt het moeten.

Ik kan het niet

“Ik weet wat ik wil, maar ik kan het niet”. Ken je dit machteloze gevoel? Iedereen is wel eens bang dat hij iets niet kan, maar de gevolgen van faalangst verschillen. Bij negatieve faalangst ben je bang dat iets niet gaat lukken. Door dit gevoel raak je in de put en verlies je energie en zelfvertrouwen. Je voelt je belemmerd, want je durft niet en je denkt dat je het niet kan. Je verlamt als het ware door je angst met als gevolg dat je geen, of het verkeerde initiatief neemt. Bij positieve faalangst is de angst van mislukken misschien net zo groot, maar ga je er anders mee om. De adrenaline stroomt in je lijf en geeft je juist de energie om nog beter je best te doen en andere wegen te vinden. Je hanteert daarbij een bekrachtigende overtuiging dat het je gaat lukken. En dat gebeurt dan ook, zij het met veel inspanning. Positieve faalangst is daarmee een motivatiebron, terwijl negatieve faalangst de motivatie juist vermindert. Faalangst is gewoon een hyperactieve fantasie in de verkeerde richting. Levensecht voor jou, maar misschien grappig voor anderen. Die fantasie kan je ombuigen door humor te gebruiken. Humor maakt gebruik van het verschil tussen realiteit en verwachting. Je lacht meestal om iets wat buiten je denkkaders ligt. Een flinke dosis humor plaatst je angst in een ander perspectief en laat je afstand nemen. Humor geeft energie aan jezelf en aan anderen. Begin je zinnen maar eens met: “Goh, grappig eigenlijk dat… “

Macromania

Macromania, ofwel alles erbij betrekken, is een van de belangrijkste oorzaken van het gevoel dat je er nog lang niet bent. Er worden boeken volgeschreven over veranderwetten, dat je verschillende fasen moet doorlopen, dat elke fase een eigen dynamiek kent, dat je pas echt bent veranderd als je alle fasen hebt doorlopen… Deze kennis werkt je tegen als je het generaliseert en toepast op alle veranderingen. Het is de kunst om de verandering zodanig te definiëren – je zou kunnen zeggen: om een juist wensbeeld te creëren – dat het in je voordeel werkt. Stel: je bent nogal kritisch ingesteld en ziet altijd beren op de weg. Anderen ervaren je daarom als een zeurpiet en je neemt je voor om vriendelijk te zijn. Dat is natuurlijk een hele grote stap ineens. Het is eenvoudiger je voor te nemen om voortaan vriendelijk kritisch te zijn, want dit wensbeeld heeft tenminste zowel verleden (kritisch) als toekomst (vriendelijk) in zich. Dat gaat voor je werken.

Sommige mensen rennen hun hele leven om plotseling tot de ontdekking te komen dat ze altijd in een grote cirkel hebben rondgelopen. Ze dachten dat ze een helling opgingen op weg naar de top, maar het bleek een cirkel in het mulle zand te zijn. Andere mensen rennen zo hard dat ze niet in de gaten hebben dat ze een belangrijke kruising gemist hebben. Burn-out is vaak geen gevolg van te weinig motivatie, maar van overmatige frustratie door te veel, tegelijk en te snel te willen.Teleurstelling en passie zijn twee krachtige emoties die hand in hand gaan. Dus als je teleurgesteld bent, zoek dan de bijbehorende passie en richt je daarop.

Opstapjes

Ik vind mijn weg

Het motiveert als je weet waar je mee bezig bent en waar je naartoe wilt. Iedereen heeft innerlijke bakens, vuurtorens of wegwijzers.  Met bakens kun jij jezelf en anderen motiveren. De mate waarin jij je hiermee verbindt, in het hier en nu en met heel je lichaam en geest, bepaalt de energie die vrijkomt om te realiseren wat je wilt. Stel je hebt bijvoorbeeld een regelmatig terugkerend overleg. Op een keer ben je niet tevreden, want het gesprek kabbelt voort zonder duidelijke richting en je bent niet geïnteresseerd in wat de anderen bespreken. Je kunt kiezen: de nutteloze vergadering bijwonen, of je richten op wat jij op dat moment belangrijk vindt. Als je baken gezelligheid is dan kun je de anderen vertellen dat jij het niet gezellig vindt en het vervolgens bespreekbaar maken. Als je baken resultaat is dan kun je met die bril naar het overleg kijken en zelf initiatief nemen om eruit te krijgen wat je wilt.

Wanneer je geïnspireerd bent door een wens, kan de wens niet groot genoeg zijn maar voor motivatie geld het omgekeerde. Hoe specifieker en kleiner je de concrete uitkomsten of stappen definieert, hoe eerder je positieve feedback krijgt over het bereiken van die uitkomsten. Dat op zich motiveert weer en geeft energie.

 

Ik heb plezier

In het algemeen pakken we zaken makkelijker en sneller op naarmate we er meer plezier in hebben. De nare of moeilijke klussen daarentegen laten we liggen voor later of voor anderen. Een lange reis is beter vol te houden als je geniet van elke plek waar je bent in plaats van je te ergeren over de afstand die je nog wilt afleggen. Je stemming bepaalt wat je waarneemt. Als je plezier hebt, vind je vanzelf datgene wat je energie geeft. Merk het verschil maar op tijdens een lunch of diner. Wanneer smaakt het eten beter: als je in een slechte bui bent of in vakantiestemming? Met een goed humeur ben je eerder gemotiveerd om betere prestaties te leveren en krijg je eerder wat je wilt. Ervaar het maar eens wanneer je moe door de gang loopt te sjokken. Diep ademhalen, uitrekken en even huppelen of dansen doet wonderen, want spelen met je lijf maakt energie los. Een gespannen lichaam is als een koude noordpoolwind door je innerlijke belevingswereld. Het verstart de mentale en emotionele
bewegingsvrijheid.

Ik geloof in mezelf

We zijn in staat om de grenzen van ons kunnen in  zekere mate te verleggen, mits we geloven in onszelf.  Zelfvertrouwen is een stemming waarbij je tot in elke cel van je lichaam weet dat je altijd de weg zult vinden. Met voldoende zelfvertrouwen neem je in elke situatie voldoende afstand om meerdere wegen te zien en is je bewustzijn groter dan alleen de angst van het onbekende. Je voelt je thuis in je innerlijke belevingswereld en kunt daardoor vele bronnen aanboren. Zelfvertrouwen geeft je toegang tot vele hulpbronnen langs de kant van de weg, waar je op elk moment uit kunt putten. Alles kan een hulpbron zijn, mits je er ook met die bril naar kijkt. Zelfs – of juist! – conflicten, omdat dan je alertheid hoog is. Je bent misschien zo gewend om naar anderen te kijken en je druk te maken over hoe zij zouden moeten veranderen. Draai dat eens om en verander jezelf: loop bijvoorbeeld eens in de voetsporen van een ander en leer van haar manier waarop zij de wereld tegemoet treedt. Zoek niet wat je mist, maar vind wat er is! Kopieer, leen en leer gedrag van anderen.

Tips

Talent ontdek je door in jezelf te geloven

Meestal vinden we het makkelijker om ergens in te geloven als het verleden het al heeft laten zien. Maar de uitspraak “eerst zien, dan geloven” kun je ook omdraaien: “eerst geloven en dan zul je het zien”. Geloof in je oorspronkelijke zelf zorgt dat je eerder ontdekt wat je talenten zijn. Start met een lage verwachting over de eerste realisatie, des te sneller zal je geloof groeien. Concentreer je vervolgens op het verband tussen wat je realiseert en je talent. Iedereen heeft ontelbare talenten in zich. Ze zijn als beslagen parels, die een oppoetsbeurt nodig hebben. Dat doe je bijvoorbeeld door terug te gaan naar een situatie die je overwonnen hebt, terwijl je vooraf dacht dat het niet ging lukken. Vraag jezelf dan af:

  • Hoe komt het dat ik toch nog zo ver gekomen ben?
  • Wat werkt?
  • Waarin ben ik effectief geweest?
  • Wat in mezelf heeft mij geholpen iets te realiseren voor mezelf of voor anderen?

Authentieke inspiratie geeft energie

Authentiek zijn betekent: “ verbonden zijn met de oorsprong”. De oorsprong van jezelf (wie je diep van binnen bent) en de oorsprong van de wereld waaraan je een bijdrage levert. Door deze verbondenheid kun je leven en groeien vanuit kracht en keuze, omdat dat je de dubbele zin inziet van elk gedrag: voor jezelf en voor de omgeving. Werken en leven vanuit authentieke inspiratie zorgt voor energie en positieve aandacht. Voor verbinding met het grotere plaatje. En voor het zien van mogelijkheden en keuzes. In 2002 schreef ik een boek over authentieke inspiratie. Onderstaand een samenvatting.

Authentieke Inspiratie Model

Onze bedoelingen en vaardigheden komen beter tot uitdrukking naarmate we meer onszelf zijn. Maar wat is “mezelf” of "authentiek" zijn? Het is vaak een gevoel dat je alleen achteraf kunt verklaren. Je kunt het omschrijven als het op een positieve manier verbonden voelen met zowel je innerlijke waarden als met de wereld waarvan je een onderdeel uitmaakt.

authentieke-inspiratie-model

Het Authentieke Inspiratie Model © beschrijft zeven basishoudingen van authentiek gedrag. Een basishouding bestaat uit een bepaalde vooringenomen focus, mentaliteit en stemming. Deze mix bepaalt hoe we met onszelf omgaan, hoe we in de wereld staan en met welke bril we waarnemen en communiceren. De basishoudingen zijn: inspiratie, motivatie, frustratie, zelf initiatief nemen, creatie, realisatie en integratie.

In mijn centrum

We zijn in ons centrum wanneer we vanuit een gevoel van rust, balans en flow verbonden zijn met onze innerlijke waarden. Dit is een samenhangend gevolg van de manier hoe we met frustratie omgaan en inspiratie en motivatie vinden.

Frustratie komt van het latijn frustra, ofwel tevergeefs. Een houding van frustratie gaat vaak gepaard met een gevoel van machteloosheid, ergernis of angst over een verschil tussen onze verwachtingen en de realiteit. Door de positieve betekenis te zoeken kan dit een energiebron zijn

Inspiratie betekent letterlijk“leven inblazen”. Als we geïnspireerd zijn, zien we het grotere geheel en zijn we verbonden met verwachtingen, dromen en wensen.

Motivatie gaat veel meer over  “in beweging zetten”. In deze houding voelen we passie, vermogen en vertrouwen om iets te bereiken of te behalen.

Echt contact maken begint met in je centrum zijn. De tijd en rust kunnen nemen om aandacht te kunnen geven aan jezelf en daarbij in balans te zijn. Eerlijk kunnen zijn over wat je verwacht, wat je voelt en wat je denkt. Hoe beter je in contact bent met jezelf hoe beter je onbevooroordeeld kan waarnemen en kan accepteren wat er is. Dat is de basishouding waarmee je ook contact kunt maken met anderen en kunt inleven zonder dat je jezelf verliest in de ander of in je eigen denkwereld.

Zelf initiatief nemen

De sporter of artiest die een piekprestatie neerzet kent de houding van zelf initiatief nemen. Het is een houding van “aanwezigheid” met een alerte en specifieke waarneming, het gevoel in het hier en nu te zijn en met een hoge mate van interactie met de omgeving. Het initiatief is enerzijds in lijn met wat je zelf voelt en belangrijk vindt en anderzijds passend in de gegeven situatie.

In het veld

Je bent “ in het veld” als verbonden bent met anderen en je jezelf bent. Je levert een bijdrage aan het grotere geheel. Drie extern gerichte basishoudingen spelen hier een rol.

Creatie is het opnieuw vormgeven. Het is een basishouding die te maken heeft met expressie, communicatie en een focus op de toekomst, nieuw en anders.

Realisatie is het “echt maken” van verwachtingen, ideeën en doelen. Het is een houding met focus op resultaten, risico’s en relaties.

Integratie is een houding gericht op sfeer, samenhang en generatieve samenwerking.