Met ontzag kijken naar sequoia’s

Ben jij een verbinder?

Samen kunnen we meer dan we zelf voor mogelijk houden

In het praktijkonderzoek ‘verschil maken als verbinder’ draaide het om de mindset van projectmanagers en de beleving van teams. Het achterliggende idee: succes maak je samen door te werken vanuit verbinding. Wat je daar voor nodig hebt is een bepaalde focus en een andere manier van denken.

Lees hier de publicatie

Gebruikte begrippen bij de rol van verbinder

Verbinder

Dit omvat alle rollen waarin iemand samen met een groep een resultaat nastreeft en tevens een benoemde leidende of coördinerende rol heeft. Zoals: regisseur, regievoerder, projectmanager, projectleider, teamleider, voorzitter van samenwerkingsverband, onderzoeksleider, implementatiemanager en procesmanager.

Team

Een team is een groep mensen die een gezamenlijke uitkomst (resultaat, doel, effect) nastreeft

Succesbeleving

Dit is de mate waarin deelnemers tevreden zijn over zeven menselijke succesfactoren voor duurzame innovatie. Gemeten aan de hand van 35 vragen, ofwel ‘succesmarkers’.

Teamcohesie

teamcohesieCohesie is een synoniem voor samenhang en verbinding. Teamcohesie is de mate waarin de teamleden zich verbonden voelen met het team en het doel. Hoe meer teamcohesie, hoe groter de kans dat de teamleden gemotiveerd blijven. De teamcohesie bestaat uit twee soorten: taakcohesie (verbonden door het doel) en sociale cohesie (verbonden door de onderlinge relaties). Er zijn twee teamcontexten onderzocht: ‘hechte teams’ (hoge taak en sociale cohesie) en losse teams (lage taak en/of sociale cohesie). De kans op succes volle resultaten neemt toe naarmate een team meer gemotiveerd is en er meer teamcohesie is.

Hecht team

De verbinder is aangesteld in een meer formele rol met mandaat en heeft een ‘eigen team’. De teamleden werken bij dezelfde organisatie en werken overwegend in een teamstructuur zoals projectteam, multidisciplinair team, zelfsturend team of agile team. Inhoudelijk gaat het meestal over afgebakende werkterreinen of resultaten.

Los team (synoniem: losser samenwerkingsverband)

De verbinder is onderdeel van een samenwerkingsverband binnen of tussen organisaties waarbij de anderen deelnemers in sterkte mate belangen vertegenwoordigen van de achterban (zoals leveranciers, partners in een keten of joint ventures). De verbinder en/of de deelnemers hebben beperkt formeel zeggenschap. Deelname is meestal parttime naast andere taken/projecten. Inhoudelijk gaat het meestal over meer integrale vraagstukken en complexere doelen dan in de teamcontext.

MindSonar®

De één denkt in grote lijnen, de ander let op de details. De één is gericht op het bereiken van doelen, de ander op het oplossen van problemen. De één wil essenties en principes weten, de ander is bezig met praktijktoepassingen. De combinatie van dit soort denkgewoonten (metaprogramma’s) geeft een duidelijk beeld van hoe iemand denkt. MindSonar is een test die iemands manier van denken meet: een soort röntgenapparaat voor het denken. MindSonar meet niet wat iemand denkt, maar hoe iemand denkt. Meer informatie

Metaprogramma

Een metaprogramma is een bepaald patroon of manier van denken en voelen. Synoniemen zijn onder andere: denkstijlen, patronen.

Drijfveren

Een drijfveer is een verzameling van waarden die in de onderstroom het motief voor ons handelen beïnvloeden. In dit onderzoek meten we het drijfverensysteem van Graves met MindSonar®

Relatie met de Sustainable Development Goals (SDG)

Synoniemen voor verbinders zijn bijvoorbeeld mensen die werken in de rol van : change maker, Webber, coördinatoren, regisseur, kwartiermaker en transitiemakelaar. Dit zijn slechts uiterlijke of formele voorbeelden, want uiteindelijk gaat het om de mindset en mindfullness, het handelingsperspectief  of eigenlijk onze focus in het hier en nu. Je zou kunnen zeggen dat  verbinders een bijdrage leveren aan alle duurzame ontwikkeldoelen, maar mogelijk is de bijdrage aan SDG 17 – partnerschap om doelstellingen te bereiken- wel het hoogst.

Meest gelezen artikelen