leiderschap

Leiderschap en zelfsturing bij maatschappelijke organisaties

Een management team vroeg begeleiding omdat ze het voorbeeld wilden geven in een organisatie-ontwikkeltraject waar het ging om verbindend en zelfsturend werken. Lees meer over de leerervaringen. Ik verzorgde drie workshops en coaching van het management team. In de eerste  workshop was de focus op het begrips- en ervaringskader rond verbindend leiderschap, zelfsturing en high performance teams. In de tweede workshop draaide het om acceleratie naar succesvolle maatschappelijke resultaten. In de derde workshop werd Mindsonar® ingezet om denkpatronen van een verbindende mindset te herkennen.

De geconstateerde waardesystemen en denkstijlen uit het Mindsonar® profiel geven antwoord op de vraag: ‘Wat hebben we nodig voor een sneller, beter en bestendiger resultaat?’ Het antwoord gaat over het activeren van de juiste (individuele en collectieve) drijfveren en denkstijlen. Denk hierbij aan de balans tussen vermijdende en bereikende denkstijlen en de focus op zowel mensen als activiteiten en informatie.

Met Mindsonar® is het eenvoudig om drijfveren en denkstijlen inzichtelijk te maken. Door dit te combineren met de uitkomsten van de succesfactorscan en een gedegen analyse van het sociale speelveld kun je zeer specifiek zijn in het ontdekken en inzetten van de juiste interventies.

In de workshop vonden we onder andere het antwoord op de vraag hoe je als leidinggevende ‘er in zit’ als je met collega’s of klanten communiceert. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat een leidinggevende en medewerker elkaar in het gesprek kwijtraken wanneer de leidinggevende meer ‘globaal denkt’ en de medewerker ‘op de details let’. Ook stoeiden we met de vraag hoe je moet omgaan met de ‘blauwe drijfveer’ (focus op structuur, processen en indicators) van een opdrachtgever en de ‘paarse drijfveer’ (veiligheid en ergens bij horen) van de uiteindelijke klant.

De bottom line?

Zoek als manager en als management team afstemming op de waardesystemen van iedereen waarmee je werkt. Gebruik daarvoor een optimale mindset en denkpatronen binnen de grenzen van je eigen authenticiteit.

Meest gelezen artikelen