Een management team vroeg begeleiding omdat ze het voorbeeld wilden geven in een organisatie-ontwikkeltraject waar het ging om verbindend en zelfsturend werken. Ik verzorgde drie workshops en coaching van het management team. In de eerste  workshop was de focus op het begrips- en ervaringskader rond verbindend leiderschap en high performance teaming. In de tweede workshop draaide het om acceleratie naar succesvolle resultaten. In de derde workshop werd Mindsonar® ingezet.

De drijfveren en denkstijlen uit het Mindsonar® profiel sluiten naadloos aan op a2esults®. Op de vraag: ‘Wat hebben we nodig voor een sneller, beter en bestendiger resultaat?’ is één van de antwoorden: het activeren van de juiste (individuele en collectieve) drijfveren en denkstijlen. Met Mindsonar® is het eenvoudig om drijfveren en denkstijlen inzichtelijk te maken. Door dit te combineren met de uitkomsten van de succesfactorscan en een gedegen analyse van het sociale speelveld kun je zeer specifiek zijn in het ontdekken en inzetten van de juiste interventies. In de workshop vonden we onder andere het antwoord op de vraag hoe je als leidinggevende ‘er in zit’ als je met collega’s of klanten communiceert. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat een leidinggevenden meer ‘globaal denkt’ in het gesprek de medewerker die ‘op de details let’  kwijt raakt. Ook stoeiden we met de vraag hoe je moet omgaan met de ‘blauwe drijfveer’ van een opdrachtgever en de ‘paarse drijfveer’ van de uiteindelijke klant.

De bottom line? Met a2Results® vind je het hart van de succesversnelling en Mindsonar® is een hulpbron om de versnelling ook mogelijk te maken. Het effect? Een authentiek en afgestemd management team.