Sunset illustration yellow, blue, orange

Basiscondities voor succesvol samenwerken

Onze toekomst is meer dan ooit afhankelijk van onze kwaliteit van samenwerking. In een steeds sneller veranderde wereld moeten we ons op vele vlakken aanpassen en zoeken we innovatieve oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Het onmogelijke wordt een stuk mogelijker als we geïnspireerd zijn en samenwerken aan een een groter doel. Goede samenwerking kan leiden tot onvoorstelbaar mooie uitkomsten. Of het nu gaat om dagelijkse samenwerking, teams of grotere samenwerkingsverbanden en netwerken. Maar wat zijn de basiscondities waaronder samenwerking succesvol kan zijn? Het antwoord hangt af van de context waarbinnen we als mens samenwerken en is in grote lijnen op te delen in zeven condities. 

WERKEN IN EEN COLLECTIEVE CONTEXT

Een gedeeld beeld over de uitkomst en manier van samenwerken verhoogt dat kans dat een samenwerking succesvol is.  Met alleen structuur aanbrengen ben je er niet. Alleen als iedereen de samenhang ziet en de focus kan vasthouden blijft de motivatie hoog. In principe gaat het erom dat iedereen het grote plaatjes blijft zien en bereid is om binnen die context een bijdrage te leveren. 

CO-CREATIE

Succesvolle teams en samenwerkingsverbanden werken wendbaar in een onderlinge flow. Ze creëren samenhang en anticiperen door vooraf acties af te stemmen en informatie te delen. Het ontbreken van deze flow, zoals onnodig wachten, blijkt in veel omgevingen een grote blokkade te zijn. Co-creatie draait in de kern om krachtig en slim samenwerken doordat je elkaar inspireert en actief met elkaar afstemt.

GEZAMENLIJK LEIDERSCHAP

Gezamenlijk leiderschap herken je aan het feit dat iedereen in de samenwerking zelfstandig initiatief neemt. Het is normaal dat je je  krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel. Dit heeft niets te maken met hiërarchie of de positie van leider. Het gaat ook maar beperkt over de rol van individuele leiders en draait om leiderschap als een collectief gebeuren. Het werkt het beste vanuit goede onderlinge relaties en intrinsieke motivatie.  Leiden is jezelf en anderen in beweging brengen en houden door voorbeeldgedrag en positieve interactie.

INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Door een goede onderlinge communicatie ontstaat er eerder samenhang en wendbaarheid. Communicatie is net als de zuurstof in ons bloed. Je hebt het nodig voor topprestaties. Ondanks dat veel mensen denken elkaar goed te begrijpen ontstaat later meerwerk of frustratie doordat iedereen zijn eigen betekenis geeft aan belangrijke informatie. De essentie is dat iedereen in alle opzichten fit blijft en werkt aan de kwaliteit van afstemming. Als je elkaar goed begrijpt en aanvoelt ontstaat er vanzelf een gedeelde betekenis en beleving, ofwel een collectieve context. 

LEREN EN KENNISDELING

In de praktijk geven we te weinig aandacht aan kennisdeling en collectief leren. Onze gezamenlijke blinde vlek zorgt ervoor dat we diepere oorzaken van problemen of uitdagingen niet zien en we te lang in een directe respons blijven hangen. Overzicht van afhankelijkheden en inzicht in oorzaken van problemen is nodig om goed te kunnen anticiperen en inzichten te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

AANPASSINGSVERMOGEN

De beste resultaten ontstaan door een gezonde wisselwerking tussen mensen die samen flexibel kunnen zijn. Overmatige planning, controle en management zorgt dat we verkrampen en verkokeren. Het gaat erom op het juiste moment de ingesleten patronen te doorbreken. Patronen op het vlak van autonomie, werkstructuur en mindset. Aanpassingsvermogen in de samenwerking ontstaat wanneer iedereen voldoende zicht heeft op het grotere plaatje en tegelijkertijd zich in het hier en nu kan aanpassen.

AUTHENTIEK HANDELEN

Inspiratie en meerwaarde ontstaat wanneer je de verbinding kunt leggen tussen wat je zelf doet en wat je samen bereikt voor anderen. In de kern gaat het erom dat iedereen doet wat zin heeft. Dat kan alleen als er een goede balans is tussen de individuele en collectieve keuzes en iedereen een goede focus heeft op het grotere geheel.

Meest gelezen artikelen