Innovatiekracht

Meer dan ooit leven we in een dynamisch veranderende wereld. Op vele vlakken volgen ontwikkelingen elkaar steeds sneller op en in onze beleving hangen deze steeds meer met elkaar samen. Zonder dat we er erg in hebben, rijgen kleine veranderingen zich aaneen tot een structureel veranderd biologisch, economisch, technologisch en sociaal landschap.

Wij zijn onlosmakelijk verbonden met de wereld waarin we leven en werken. Daarom hebben wij als mens, als organisatie en als maatschappij ook diepgaand te veranderen. Misschien omdat we iets willen behouden of simpelweg door een drive om te verbeteren, te vernieuwen en te groeien. Het is voor iedereen een zoektocht of reis naar het onbekende. Want de toekomst kennen we niet, terwijl we voelen, en feiten ook steeds meer aantonen, dat onze huidige manier van leven en werken een enorme wissel trekt op de toekomst. Ons bestaan en onze ontwikkeling hangt af van het vermogen om samen oplossingen te vinden voor overweldigende gemeenschappelijk belangen of problemen.