Polar bears playing

Goede communicatie begint bij jezelf

Of je nu met collega’s samenwerkt of wanneer je met anderen aan een project, programma of transitie werkt: het succes valt of staat met een goede communicatie. En goede communicatie begint bij jezelf. In dit artikel vind je zes essentiële tips voor een goede kwaliteit van onderlinge communicatie. De geheugensteun: FITTER communiceren.FITTER staat voor: Fit, Inleven & Inspireren, Transformeren, Transfereren, Ecologie en Relatie.

We krijgen meer energie uit de onderlinge interactie wanneer we ons begrepen voelen en we kunnen plaatsen wat de ander bedoelt. Fitter communiceren is eigenlijk gewoon een goed gesprek hebben.

FIT

Fit betekent gezond, fris en onbevooroordeeld zijn. In de vijftiende eeuw werd het Engelse woord fit oorspronkelijk gebruikt in paardenraces om aan te geven dat paard en berijder krachtig, gereed en geschikt waren voor de race. Tegenwoordig heeft FIT een ruimere betekenis van fris, vitaal en krachtig. In communicatie betekent FIT dat we in balans zijn en ons onbevooroordeeld openstellen. Fit communiceren zorgt voor authentieke aandacht en focus voor elkaar. Zonder ‘verstoringen’ en zonder dat we met onze aandacht ‘ergens anders’ zijn. Dit aandachtsvermogen kun je ontwikkelen.

Inleven en Inspireren

Communicatie verlevendigt door je in te leven in de ander en in het grotere plaatje. Een verbindende mindset zorgt voor een groter bewustzijn. Inleven is in de kern jezelf verplaatsen in de ander(en) en de informatie en de emoties ‘omvatten’. Dit empatisch vermogen is de vaardigheid om zonder kleuring of oordeel de ander waar te nemen. Het gaat erom dat je op een actieve manier de aandacht richt op jezelf, op de ander en op de onderlinge relatie. Mindful stilstaan bij wat je voelt, hoort en ziet. Om vervolgens de ander te begrijpen, aan te voelen en als geheel te ervaren. Hiermee inspireren we elkaar.

Transformeren

Transformeren betekent letterlijk ‘omvormen’. Dit doen we meestal onbewust tijdens het waarnemen en ervaren. Vraag bijvoorbeeld drie mensen om een herinnering van een aardbei en de kans is groot dat ze verschillende antwoorden geven. Door in de communicatie bewust te transformeren – of te herkaderen – creëren we ruimte voor meerdere betekenissen. Bijvoorbeeld door te vragen wat anderen precies bedoelen en vervolgens onze eigen betekenis terug te geven. Transformeren is het creatieve vermogen om betekenis geven aan wat we zeggen, voelen of bedoelen. Door bijvoorbeeld de communicatie om te vormen naar gemeenschappelijke doelen of naar de praktijk inspireren we elkaar en verdiepen we de werkrelatie. Dit meemaken van de communicatie vraagt van iedereen een actieve rol en dat geeft weer meer wisselwerking.

Transfereren

Transfereren of overdracht van kennis en beleving  is uitermate nuttig in verander- en leerprocessen. Door kennis, ervaring of inzichten opnieuw over te dragen naar anderen ontstaat een rijkere betekenis en dus ook gedrag. In werkrelaties bepaalt onder andere het sociale speelveld wat en hoe je communiceert naar anderen. Door bewust stil te staan bij de vraag ‘hoe wij dit zouden vertellen aan anderen’, betrek je automatisch dit sociale speelveld in de communicatie en leren we door de meerdere perspectieven. Met effectieve kennisoverdracht inspireer je anderen.

Ecologie

Waar we vroeger het woord eco associeerden met milieu, is het nu een ander woord voor samenhang en wisselwerking. Oorspronkelijk komt eco uit het Oudgrieks oikos met als betekenis huishouding en omgeving. Iets is ecologisch verantwoord als het is afgestemd op de omringende systemen. Vertaald naar werkrelaties en communicatie kunnen we zeggen dat een ecologische communicatie rekening houdt met de beleving en beeldvorming van anderen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat eenieder voldoende ‘ruimte’ krijgt in de communicatie. Stop met praten als je merkt dat de ander niet meer ontvangt. Neem respectvol het woord als je voelt dat je zelf te weinig aan bod komt. Zorg dat wat je zegt en hoe je het zegt niet alleen aansluit bij jouw eigen natuur, maar ook bij de (gedeelde) natuur en cultuur van anderen. Het zal de flow in positieve zin beïnvloeden.

Relatie

Sociale aspecten beïnvloeden de communicatie. Ons beeld van de relatie is bij wijze van spreken het fotolijstje en de communicatie is de foto. Ons gevoel over de relatie is daarmee een context voor onze waarneming en bepaalt voor een groot deel de betekenis die we geven aan de woorden en het gedrag van anderen. En omgekeerd is dat ook het geval. Tegelijkertijd ontwikkelt een relatie zich ook als gevolg van de communicatie. Kijk maar eens wat er gebeurt als een collega herhaaldelijk inspirerend en motiverend met je praat. De kans is groot dat je de relatie positiever gaat waarderen. De R van FITTER communiceren houdt in dat je de relatie onderhoudt terwijl je communiceert. Elkaar positief benaderen en af en toe naar elkaar benoemen hoe de communicatie loopt. Communiceren met een glimlach en samen ervaren dat de wisselwerking energie geeft.

Meer informatie over Fitter communiceren

Meest gelezen artikelen