Duurzame doelen ver van je bed?

In augustus zijn de lidstaten van de Verenigde Naties het eens geworden over de ontwikkelingsdoelen 2015-2030. Maar hoe ver van je bed staan deze Global Development Goals, ofwel SDG’s? Door technologie en sociale media komt de wereld steeds dichterbij, maar staan wij ook dicht bij de wereld?

 

Het grotere plaatje vertalen

De nieuwe ontwikkelingsagenda telt een portfolio van zeventien doelen met 169 subdoelen gericht op duurzame ontwikkeling op gebieden zoals armoede, economie, ongelijkheid, permanente educatie en klimaatverandering. Mondiale uitdagingen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, maar pas echt aandacht aan geven als onze persoonlijke leefomgeving bedreigd lijkt. Zouden we daar samen meer anticiperend in kunnen zijn of worden? Uit onderzoek in het bedrijfsleven blijkt dat één op de drie werknemers moeite heeft om het ‘grotere plaatje’ van het werk te vertalen naar de individuele praktijk. Hoe zou het gesteld zijn met de vertaling van het grotere ‘wereldplaatje’ naar onze persoonlijke keuzes?

Focus

Daniel Goleman van de toonaangevende Universiteit MIT heeft net als Nobelprijs winnaar Daniel Kahneman onderzoek gedaan naar de werking van onze hersenen. We gebruiken andere delen van onze hersenen voor routinetaken dan voor taken die met overzicht en inzicht te maken hebben. Kort samengevat zijn er drie vormen van focus: op onszelf, op de interactie met onze directe omgeving en op het grotere geheel. Het is niet vanzelfsprekend dat we die laatste focus regelmatig kiezen. Vooral als we langdurig onder hoge druk of met veel spanning werken gaan raken onze hersenen gewend om op de ‘overlevingsstand’ te werken. De waan van de dag dicteert dan.

Uit de waan van de dag

In mijn werk  help ik anderen om met focus te werken. In trainingen en ontwikkeltrajecten gebruik ik een oefening met een eenvoudige vragenset om de focus op het grotere plaatje te activeren. Ik nodig je graag uit om dit eens te ervaren met de SDG’s. De zeventien doelen zijn te vinden op de site van de Verenigde Naties.

  1. Wat weet ik ervan?
  2. Is het voldoende samenhangend voor mij?
  3. Geef ik het regelmatig aandacht?
  4. In welke mate ben ik in staat om het te vertalen naar mijn dagelijkse praktijk?
  5. Hou ik er rekening mee bij het maken van keuzes?

Vertaling naar de praktijk

In mijn ervaring is de vertaling naar de dagelijkse praktijk voor velen lastig. De ver-van-mijn-bed-beleving ontstaat onder andere doordat onze hersenen in de ‘overlevingsstand” een korte tijdhorizon kennen en alleen details doorlaten die relevant zijn voor dat moment. Daarnaast is het een bekend gegeven dat we informatie generaliseren en filteren zodat het past in ons mentale wereldmodel. We hebben in feite een bruggetje nodig om overzicht en inzicht te krijgen, vooral als het gaat om nieuwe informatie over ‘ver-weg” onderwerpen. Een brug tussen de context van ons dagelijks werk en de context van de wereld waarin we werken en leven. In samenwerkingsverbanden gebruik ik onderstaande vragen om de brug te vinden. Dezelfde vragen kun je ook gebruiken als je een brug wilt slaan naar de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

  1. Wat doe ik vandaag?
  2. Wat wil ik daarmee bereiken en voor wie?
  3. Welk verband herken ik met het grotere plaatje (in dit geval de SDG’s)
  4. Welke van de grotere doelen trekt mij aan omdat het aansluit bij wat ik belangrijk vindt?
  5. Om meer bij te dragen aan de grotere doel: wat uit mijn dagelijkse routine kan ik meer, vaker of samen doen?

In de praktijk herken ik dat mensen eerder vanuit de eigen praktijk “opschalen” naar een groter doel, dan dat zij zomaar de grote doelen van anderen vertalen naar actie. Uiteraard zijn er verschillen per context. In een operationele afdeling is de algehele mindset anders dan bijvoorbeeld in multi-stakeholder partnerschappen. Op de overgang van de idee-fase naar de doe-fase loop je daar tegenaan. Deze ‘hobbel” op het vlak van sociale innovatie, ofwel samen anders denken en doen, is uitdagend en inspirerend werk voor mij.

Meer informatie over de SDG’s

Sustainable Development Goals

Declaration op sustainable development knowledge platform

Over Ruysdael

Wij zijn verbinders voor samenwerkingsverbanden en iedereen die samen met anderen iets wil neerzetten. Wij willen iedereen in staat stellen om samen slim te innoveren in een gezond ecosysteem van mens en organisatie. Vanuit passie creëren wij wisselwerking zodat de menselijke energie vrij komt voor duurzame innovatie. Onze dienstverlening is veranderen en innoveren. Ongeacht de branche, het gebied, de inhoud of aanpak. Wij helpen u graag verder met het vinden en succesvol realiseren van duurzame oplossingen.

Duurzaam veranderen

Meer over focus

Succesfactoren voor innovatie

Meest gelezen artikelen