Getekende kameleon met helm

Sneller leren

Innovatie is een topsport als het gaat om het lerend vermogen van teams, organisaties, ketens en samenlevingen. Waar het om gaat is dat we manieren vinden om tijdens het werk beter en sneller te leren van elkaar. Met name het delen van praktijkervaring en de meer impliciete kennis over hoe we werken laat zich moeilijk verwoorden en is niet altijd in een systeem te vangen.

Inzicht en ervaring toepassen in het werk

Kennistransfer is van belang in het kader van de vele ontwikkelingen, veranderingen en transities.  Iedereen vindt het lastig om aan anderen uit te leggen hoe je intuïtie, inzicht en ervaring toepast in het werk of vertaalt naar de toekomst.

Kennistransfer zit in ons DNA

Kennistransfer kan leiden tot nieuwe, onverwachte en/of creatieve oplossingen voor alledaagse problemen en is een aanjager van transities. Meer over kennistransfer.

Meest gelezen artikelen