Old and young female holding hands

Succesfactoren voor projecten in de zorgsector

Soms kijk je samen achterom en denk je: ‘Ik snap niet hoe het ons is gelukt. Dat hadden we niet gedacht. Hoe kan dat nou?’ Natuurlijk is het altijd goed om iets wat niet goed loopt te verbeteren. Maar minstens zo belangrijk is te versterken wat al goed gaat en succesverhalen opnieuw te gebruiken.

Context

Een grote organisatie in de psychiatrische zorg evalueerde een IT-implementatieproject om de beste aanpak te kiezen voor de volgende en meer grootschalige implementatie. De stuurgroep, de projectgroep en verschillende werkgroepen beoordeelden de onderliggende succesfactoren. Met behulp van de succesfactorscan van Ruydael maakten we een triangulatie, of contrastanalyse, op basis van vijfendertig praktische aspecten in de samenwerking.

Hoe hoger de druk hoe minder samenhang

De algemene analyse bracht haarscherp aan het licht welke succesfactoren voor het succes gezorgd hebben, maar liet ook zien welke factoren te weinig aandacht krijgen wanneer het hele project onder druk komt te staan. De rode draad daarin: Hoe hoger de druk op het project (oplevertijd, achterstand, complexiteit, beschikbare tijd) hoe lager de beleving van focus, samenhang en flow bij de teamleden. Dat dit project ondanks de inhoudelijk moeilijke omstandigheden toch succesvol was kwam door onderlinge samenwerking en door de collectieve context, goede communicatie en het werken vanuit authenticiteit.

Hoe groter de groep, hoe slechter de focus

Uit de verschillende teamprofielen bleek vooral het verschil in beleving tussen stuurgroep, projectgroep en werkgroep. Daarbij speelt met name groepsgrootte, de vakinhoudelijke diversiteit en het ritme van bijeenkomen een rol. Hoe groter en meer divers de groep is, hoe slechter de focus, samenhang en flow scoren. De afwezigheid van een ‘wekelijks overleg-ritme’ verergert dit probleem.

Reacties van de projectleden

De reacties na de bespreking van het teamprofiel waren unaniem positief:

  • Door de succesfactorscan te bespreken krijg je goed inzicht in de samenhang van de verschillende succesfactoren en een helder beeld welke ‘knoppen’ van belang zijn voor het vervolg.
  • Ik krijg goede praktische tips over hoe we het vervolg kunnen organiseren en hoe we de onderlinge cohesie kunnen bevorderen.
  • Opvallend hoe het ‘collectief leren’ elke keer weer terugkomt als blinde vlek, terwijl je dat samen leren en verbeteren nodig hebt om effectief in de flow te blijven.
  • Wat ik er uit haal is het belang van een ‘levende’ collectieve context. Dus niet eenmalig een beeld scheppen over het eindresultaat en aanpak, maar continue samen aanscherpen en verdiepen. Dat zorgt voor Focus en Flow.
  • Door het teamprofiel hebben we duidelijke tips over de samenstelling en indeling van de teams in het grootschalige project. Zoals bijvoorbeeld een goede mix van teamleden die het grotere plaatje bevatten, die de samenhang behouden en die specifieke praktische kennis inbrengen.
  • Een snelle en herkenbare weergave van de film waarin we zitten en concrete tips/maatregelen om te verbeteren als we gaan opschalen.
  • Het is een heel snelle manier om een totale analyse boven water te krijgen. Geeft heel veel inzichten op een niet oordelende, praktische en vooral voortbouwende manier. Hiermee versnellen we het vervolg.

Lees meer over de succesversneller voor teams

Meest gelezen artikelen