Vitaal mobiel uit de crisis

Ben jij vitaal mobiel?

Het thema vitaliteit groeit het laatste decenium in aandacht en populariteit. Gezond voelen en zin hebben om iets te ondernemen. Met (veer)kracht in het leven staan. Tegelijkertijd is door de transitie in de arbeidsmarkt, zoals vergrijzing en flexibilisering,  ook het thema arbeidsmobiliteit in belang toegenomen. Om de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren verwachten veel organisaties dat medewerkers bereid en flexibel genoeg zijn om te veranderen van functie, afdeling, werkgever of beroep.

Mindset op het kruispunt van twee trends

Ongeacht leeftijd of beroep, iedereen wordt vroeg op laat met beide thema’s geconfronteerd. Van de net afgestudeerde na zijn of haar eerste paar werkzame jaren tot en met de pre-pensioener die verzeild raakt in een “reorganisatie”. Vitaliteit en mobiliteit beinvloeden elkaar.  Als je lekker in je vel zit, dan heb je energie en kracht om iets nieuws te leren of te ondernemen. Daardoor bouw je meer ervaring en flexibiliteit op, waardoor je makkelijker nieuwe uitdagingen aan kunt. Maar het omgekeerde kan ook. Als je niet bereid of niet in staat bent om mee te veranderen met de ontwikkelingen in en rond het werk, dan gaat het werk steeds meer van je vergen. Met stress of uitputting als mogelijk gevolg. Dit kan vervolgens weer een lange termijn effect hebben op je gezondheid. Er zijn natuurlijk vele factoren die bepalen hoe jouw vitalitiet en arbeidsmobiliteit zich ontwikkelen. Een van de belangrijkste factoren is in ieder geval niet over het hoofd te zien: Wat is jouw basishouding als het gaat om deze twee thema’s?

Ben jij vitaal mobiel?

In mijn werk als trainer en coach zie ik sommige mensen ontzettend worstelen, terwijl anderen bijna moeiteloos met beide thema’s omgaan. Onderstaande voorbeelden, verwoord als de uitersten in het spectrum, kunnen misschien helpen om iets aan je eigen houding te verbeteren.

Mobiel

De mensen die worstelen met arbeidsmobiliteit:

 • “klampen” zich vast aan het verleden, aan de baan die ze altijd hebben gehad en/of wensten
 • leren alleen iets nieuws vanuit noodzaak of wanneer ze het opgelegd krijgen
 • verwachten dat anderen “zorgen” dat zij hun werk kunnen doen

Deze houding is misschien goed te verklaren vanuit het verleden en het is goed voor te stellen dat angst of overlevingsdrang deze houding stimuleert, maar het is in ieder geval niet effectief in het kader van mobiliteit. De mensen die meer mobiel zijn daarentegen:

 • zijn met hun aandacht bij de toekomst en het hier en nu
 • vinden het leuk om te leren en vinden dat ze hun hele leven zullen blijven leren
 • verwachten dat zij zelfredzaam zullen zijn in het vinden van nieuw werk

Deze houding zorgt er voor dat ze meer “ondernemen” en ook meer mogelijkheden tegenkomen of zien.

Vitaal

Vitaliteit is natuurlijk niet altijd “te maken”. Ieder mens leeft binnen en met zijn eigen fysieke en emotionele grenzen. Toch zal de manier hoe je met je eigen fysieke, emotionele en mentale grenzen om gaat bepalen “ wat je er uit kunt halen”. De uitersten in basishouding zijn wat moeilijker te verwoorden. Mensen met meer vitaliteit:

 • zorgen goed voor zichzelf (voeding, beweging, stresshantering)
 • gaan er van uit dat ze in hoge mate invloed kunnen uitoefenen op hun eigen gezondheid (zelfstandigheid en weerbaarheid)
 • hebben de focus op het positieve verband tussen werk en vitaliteit (zingeving)

Workshops en training

Er zijn vele workshops op het gebied van vitaliteit en mobiliteit. In de workshops en trainingen die ik verzorg ga ik altijd eerst op zoek naar de authentieke inspiratie van mensen. Door meer authentiek te denken, te voelen en te doen maak je meer en beter gebruik van je eigen “ecosysteem”. Dit heeft een positief effect op je vitaliteit. Door aandacht te geven aan datgene wat je inspireert en daarin grenzen te verleggen zul je als mens en als professional groeien. Pas dan komen de andere onderwerpen van de “vitaal mobiele medewerker” aan de orde, zoals

 • Wie ben ik, waar sta en ga ik voor
 • Gezond lijf, gezonde emotie, gezonde gedachten
 • Stresshantering (work-life balance vinden en houden)
 • Weten wat ik kan (impliciete kennis en ervaring ontsluiten)
 • Generatieve samenwerking (samen meer dan de som der delen)

Praktische tips?

Er zijn vele praktische tips. De belangrijkste vind ik zelf dat je goed in contact bent met je eigen verwachtingen, dat je onbevooroordeeld en onbevangen de realiteit waarneemt en dat je zelf verantwoording neemt. Ofwel stel jezelf de volgende vijf basisvragen uit het boek authentieke inspiratie:

 1. Wat verwacht ik
 2. Wat is er ( de realiteit zoals ik die waarneem)
 3. Wat is het verschil (emoties en gedachten eerlijk benoemen)
 4. Wat doet dat met me (herken patronen)
 5. Wat doe ik er mee? (zelf initiatief nemen)

Je kunt ook een kijkje nemen in het boek energie door wisselwerking of het boek authentieke inspiratie.

Meest gelezen artikelen