Is Agile een mindset of werkwijze?

De wereld verandert, het werk verandert en daarmee ontwikkelen we gaandeweg een andere werkstijl en mindset. Het begrip Agile, in het Nederlands vrij vertaald naar behendig en beweeglijk, kreeg in 2001 meer bekendheid toen een aantal software ontwikkelaars innovatieve methoden voor software ontwikkeling bespraken. Tegenwoordig is Agile een begrip dat niet alleen in software projecten een antwoord geeft op doorgeschoten regel- en plandrift, maar ook in het ‘gewone werk’ intrede doet. Agile werken betekent dat je open,alert en flexibel samenwerkt met anderen. Niet verlammen in plannen, maar samen doen en het plan bijstellen. Iteratief werken. Kleine resultaten rijgen zich aaneen tot iets groters dat werkt en waarde heeft voor een grotere ‘community’.

Wat is het Agile Manifesto?

De principes In het oorspronkelijke manifest dat de softwareontwikkelaars opstelden waren een verlengstuk van de tijdsgeest aan het eind van de vorige eeuw. In die tijdsgeest ontstonden bijvoorbeeld de heuristische aanpak van NLP en de systeembenadering van Peter Senge. Het manifest stelde dat mensen en interacties belangrijker waren dan processen, tools en documentatie. Samenwerking had de voorkeur boven onderhandeling. Omgaan met verandering was belangrijker dan het volgen van een plan. Tegenwoordig zouden we zeggen dat sociale aspecten belangrijker zijn dan de technologische. Dat we lerend werken.

Wat is Agile projectmanagement?

Er zijn veel methodische invullingen van Agile projectmanagement, zoals SCRUM en LEAN software development. In de kern komt het er op neer dat een kleine groep mensen in nauwe samenwerking met de klant en in korte tijd een resultaat neerzet. Qua projectbeheersing gaat het veel meer om wendbaar aanpassen dan om het rigide vasthouden aan een plan. De wisselwerking met de klant speelt een belangrijke rol in de bijstelling van het resultaat. Er is daarom vaak één persoon die de community vertegenwoordigt. Qua samenwerking is de onderlinge wisselwerking op het werk belangrijker dan het vasthouden aan individuele taakafspraken. Deze vorm van High Performance Teaming stelt wel bepaalde eisen aan alle betrokkenen. Er wordt verwacht dat je het ‘meemaakt‘, dat je goed communiceert met anderen en boven alles dat je flexibel omgaat met veranderingen. Agile is veerkracht en flexibiliteit pur sang.

Wat is Agile werken?

Agile werken is mogelijk een antwoord op de dynamiek die we ervaren in onze werkomgeving en past bij het transitiedenken. Wanneer alles steeds sneller verandert, zullen wij zelf anticiperend en meer flexibel moeten werken. De tijd tussen leren en toepassen wordt steeds korter. Het versmelt tot lerend werken. Verwachtingen en plannen, van onszelf en van anderen, hebben een steeds kortere houdbaarheidsdatum. Daardoor gaat authenticiteit en een goede communicatie een steeds grotere rol spelen in ons werk. Er wordt van ons verwacht dat we in korte tijd met anderen tot resultaat kunnen komen. Dat we sensitief zijn voor onze omgeving.

What’s new?

Agile is voor sommige beroepsgroepen, zoals in de IT,  al een ‘way of working’.  Voor vele anderen is het inderdaad een nieuwe werkstijl. Waarom? Je zou het kunnen vergelijken met het verschil tussen roeien en surfen. Wanneer je op een zwoele zomermiddag op een kalme rivier roeit, is dat heel wat anders dan tijdens een storm surfen op zee. In het laatste geval zul je veel meer moeten anticiperen op de golven en is het belangrijk dat je een dynamische balans bewaart. Bij Agile werken heb je een ’triple focus’: aandacht voor de omgeving, aandacht voor jezelf en aandacht voor het grotere geheel. Stijlflexibiliteit, de juiste vaardigheid inzetten op het juiste moment, is belangrijker dan ‘goed je standaard kunstje doen’. De onderstroom, het menselijke aspect in de communicatie, wordt belangrijker dan de technische aanpak in de bovenstroom.

What’s in it for me?

Heeft Agile werken nu een voordeel voor mezelf? Die vraag zal iedereen zelf moeten beantwoorden. In het algemeen geldt dat we minder energie verliezen als we in de flow kunnen werken. Die flow is voor iedereen anders. De een houdt van korte routinematige taken en ander is liever bezig met groter taken en langzame veranderingen. Het gaat dus primair om de vraag wat je nodig hebt in de context van jouw werk. Als je er eenmaal aan gewend bent heeft Agile werken een aantal voordelen. Behendig en beweeglijk kunnen werken verhoogt het zelfvertrouwen, vermindert frustratie en verbetert de samenwerking. Je bent meer in staat om in het hier en nu te zijn. Voor diegene die het meegemaakt hebben: vergelijk het met snowboarden, surfen, of samen een fijne wedstrijd spelen.

Meer informatie

Meer informatie over de werkstijl is te vinden in het boek Praktisch Projectmanagement met NLP, Energie door wisselwerking. Dit boek beschrijft zeven vaardigheden die aan de basis staan van flexibel werken in projecten. Deze zijn: het organiseren van de context, FITTER communiceren, authentiek handelen, samenwerken, leren, gezamenlijk leiden en aanpassingsvermogen.

Verder denken dan Agile

Meest gelezen artikelen