Inspiratie

Elkaar inspireren en zo groeien

Onderstaand vind je een impressie van de verkorte training Praktisch Projectmanagement, die de Ruysdaelers in het najaar van 2012 samen meemaakten. Twee dagen in balans en in de flow. We delen graag hoe inspiratie en wisselwerking groei kan stimuleren.

Diepere samenwerking geef duurzame resultaten

We begonnen met een ontmoetingsgesprek. De essentie van diepere samenwerking is namelijk contact maken en inleven. Daarna gingen we aan de slag met het idee: “sta bewust stil bij datgene wat je inspireert, want dan zal je het eerder herkennen en beleven”. De rest van de ochtend oefenden we met een aantal principes van NLP, zoals bijvoorbeeld “ de kaart is niet het gebied”. Door bewuster te zijn van de manier hoe we informatie filteren en opslaan kun je de communicatie verbeteren en verdiepen. En dat verbetert weer de wisselwerking tussen mensen.

Authentiek leiderschap is werelden in samenhang verbinden

Iedereen heeft zijn of haar belevingswereld. Door die werelden met elkaar en met het grotere plaatje te verbinden krijg je dingen voor elkaar. We zijn allemaal min of meer een leider in ons eigen werkgebied. De essentie van leiden is dicht bij jezelf blijven en anderen kunnen volgen en inspireren. Door je authentieke basishouding te versterken gaat dat je beter af. In die stemming en sfeer begonnen we met de inspiratiespeeches. Echt heel mooi om mee te maken hoe door inspiratie en positieve wisselwerking tussen mensen iets nieuws kan groeien.

Alles wat we zoeken kunnen we samen vinden

De volgende ochtend zaten we zo weer in de flow door de nieuwe manieren van praktijkleren te ervaren. Leren is eigenlijk aandacht richten en je blinde vlek kleiner maken. Het zorgt dat je meer keuzes hebt en het werkt beter naarmate je inzichten direct toepast. We oefenden eerst met een set van vijf eenvoudige vragen om de blinde vlek te “ontdekken”. Vervolgens hielpen we elkaar om leerpunten “af te pellen” naar de essentie met een techniek voor diepteleren. Ook hier gaf de onderlinge wisselwerking energie.

Denk groot, voel groots, handel samen en omarm wat er is

Met bovenstaande stelling stond dit laatste deel van de tweedaagse in het teken van “generatief veranderen”, ofwel veranderen door de aandacht te richten op hulpbronnen en door op een meer natuurlijke manier te groeien. En toen was de cyclus weer rond: door inspiratie en wisselwerking toe te voegen aan “de harde kant van projecten” maak je een groeispurt mee. Net zoals wij dat meegemaakt hebben op deze twee dagen.

Meest gelezen artikelen