Benefits management onderbelicht

Deze week gaf ik twee workshops over portfoliomanagement als voorlichting aan project- en programmamanagers. Het woord portfolio komt van het latijns portare (dragen) en folium (vel papier). Een schilder draagt een map bij zich met een verzameling van zijn of haar werken.  In het product management is een portfolio-analyse een manier om strategische sturing te geven aan product-ontwikkeling.

Aan de hand van het Ruysdael portfolio management model ging de presentatie en discussie over drie stellingen:

  1. Portfoliomanagement is de brug tussen strategische besturing en de operationele besluitvorming
  2. Bij het inrichten en uitvoeren van project portfoliomanagement moet de lijn het initiatief hebben
  3. Effectief project portfoliomanagement is alleen mogelijk in combinatie met risk- en benefit- of impactmanagement

Over de eerste stelling was iedereen het wel eens. Een veelgehoorde “klacht” is dat de “kleilaag” van middle-management onvoldoende in staat is om de brug te slaan door het ontbreken van effectieve communicatie en “alignment” in de politieke arena.

Bij de tweede stelling waren er duidelijk voor- en tegenstanders. Tegenstanders benadrukten dat vanuit de OGC (Office of Government of Commerce) duidelijke en integrale best practices zijn voor project- programma en portfoliomanagement. Het toepassen zal professionalisering ten goede komen. De voorstanders dragen aan dat de invoering van deze best practices te veel “red tape” en bureaucratie met zich meebrengt. Zij konden zich meer vinden in eenvoudige model gecombineerd met veranderkundige interventies om de cultuur en communicatie rondom portfolio management te verbeteren.

De derde stelling werd door de meeste deelnemers onderschreven. Er is nog een lange weg te gaan bij de invoering van benefit management. Een laag percentage projecten start aan de hand van een business case, nog minder projecten worden tussentijds bijgestuurd aan de hand van business case en effect voorspellingen. Slechts in enkele gevallen worden de business (en maatschappelijke)  effecten van afgeronde projecten achteraf gemeten en verwerkt in een integrale benefit analyse. Althans onder circa 80 deelnemers van de workshops.

Meest gelezen artikelen