wisselwerkingLeeuwen, Rien van / Praktisch projectmanagement met NLP : energie door wisselwerking – EAN 9789080745506

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken. Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Praktisch projectmanagement met NLP : energie door wisselwerking / Rien van Leeuwen ; [tekstred.: Hedwig Florijn … et al.J. – Driebergen : Ruysdael, 20 13. – 1 46 p : ill ; 2 3 cm. Dit boek beschrijft een leer-, ontwikkel- en groeimodel, waarbij de succesfactoren van projectmanagement en neurolinguVstisch programmeren (NLP) worden gefuseerd. Kennis op het gebied van NLP – een benadering voor ontwikkeling en groei waarin grote nadruk op communicatie wordt gelegd – is niet vereist. Het gezamenlijk uitvoeren van projecten, het bereiken van duurzame resultaten, de wisselwerking tussen individuele en collectieve verandering, menselijke energie, het verandervermogen van organisaties en de meerwaarde van een collectief staan in het boek centraal. Vanuit zeven thema’s, die elk in een separaat hoofdstuk worden behandeld – te weten context organiseren, communiceren, authentiek handelen, samenwerken, leren, leiden en veranderen – wordt het beschreven model nader toegelicht. Vanwege de abstractie van het model is dit boek bruikbaar voor diverse soorten organisaties en projectleiders. Voorzien van afbeeldingen, voorbeelden, nuttige tips en oefeningen. De schrijver heeft werkervaring bij het begeleiden van projecten. Recensent: Mr. P.C. van Schelven

Bestelnummer: 2013265305