versnellende bobcat

Hoe versnel je uitkomsten?

Achtergrond

2012

In 2012 werkten we binnen Ruysdael aan een toekomstvisie rond duurzame innovatie. We zochten naar manieren om met minimale menskracht een zo duurzaam mogelijk resultaat neer te zetten.

2013

De randvoorwaarden daarvoor, zeven succesfactoren, beschreef ik in 2013 in mijn boek Energie door samenwerking.

2014

In 2014 bestond Ruysdael twintig jaar en hadden we ondertussen een volgende benadering  voor het ontwikkelen van professionals  en teams. We beseften dat alleen door trainingen en opleidingen we te weinig mensen zouden bereiken.

2015

Eind 2015 begonnen mijn collega’s en ik aan de ontwikkeling van de a2Results formule en hebben we een paar jaar gewerkt aan de opzet van een kennisportaal en community van facilitators om die formule te gebruiken en uit te dragen. Door allerlei ontwikkelingen en ook onze eigen keuzes rond het ‘collectiever business model’ is dat uiteindelijk niet gerealiseerd.  Het is wel nog steeds een formule die we zelf gebruiken en uitbouwen in allerlei contexten.

De grote WHY

De grote WHY achter de a2Results formule is het feit dat er door veranderingen op onze planeet  zodanige complexe problemen zijn, dat we innovaties nodig hebben die vanuit zichzelf duurzaam zijn en die ook een bijdrage leveren aan duurzaamheid. De benodigde menselijke hulpbronnen om dit aan te pakken zijn te beperkt in relatie van de omvang van het probleem, dus we moeten ook duurzaam omgaan met de menselijke energie. Zorgen dat we de juiste dingen doen en dat we de dingen goed doen.

Impact

De beoogde impact van het gebruik van de a2results formule is:

Randvoorwaarden voor impact

De randvoorwaarden voor duurzame innovatie bestaan uit zeven succesfactoren voor de manier waarop we onszelf richten en organiseren. Deze succesfactoren gaan uit van de volgende zeven principes:

  1. Samenhang: We zien het grote plaatje en zijn bereid om binnen een collectieve context de uitkomst ‘mee te maken’.
  2. Krachtig en slim samenwerken: We inspireren elkaar en stemmen onderling af om duurzame uitkomsten neer te zetten.
  3. Gezamenlijk leiderschap: Door positieve interactie stimuleren we elkaar om in beweging te blijven naar het doel.
  4. FIT blijven en afstemmen: We zorgen voor een gedeelde betekenis en beleving doordat we elkaar begrijpen en aanvoelen.
  5. Anticiperen door samen te leren: We delen kennis en ervaring met elkaar om direct in de praktijk toe te passen.
  6. Groot denken en behendig doen: Waar nodig veranderen we de onderliggende sturing, structuur en mindset.
  7. Doen wat zin heeft: We zoeken een balans tussen individuele en collectieve keuzes door een focus op het grotere geheel.

Wat is de formule?

De a2Results® formule een krachtige, flexibele en daarmee unieke combinatie van kennis, tools en interventies voor duurzame verbetering, verandering of innovatie. De formule stimuleert snellere, betere en duurzame resultaten met drie centrale vragen rond het WAT:

  1. Uitkomst – Wat streven we na en voor wie?
  2. Succes – Hoe weten we dat we succesvol zijn?
  3. Succesfactoren – Wat is nodig voor een sneller, beter en bestendiger resultaat?

De kennis wordt vooral ontwikkeld door praktijkonderzoek in veel verschillende contexten. Denk daarbij aan thuiswerken, teams, projectomgevingen, samenwerkingsverbanden, markttranformaties en innovatiesystemen.

De tools bestaan uit instrumenten om de ‘onderstroom’ en belevingen te verwoorden en te duiden zodat je daar samen een constructieve dialoog over kunt hebben. Vanuit die dialoog ontstaat dan een meervoudig beeld over ‘wat mogelijk is’.

De interventies hebben vooral het karakter van micro-interventies (nudging), waarbij je in kleine stapjes een groot effect nastreeft (stepping stone aanpak).

Meest gelezen artikelen