Inspiratie en interactie als gangmaker van innovatie! De nieuwste uitgave van april 2015 met de Ruysdael succesfactorscan en praktische tips.

Werk je in en om projecten? Dan ervaar je misschien regelmatig een of meer van de zeven meest voorkomende faalfactoren en energievreters. Deze zijn: een slecht georganiseerde context, gebrekkige communicatie, strijd, oppervlakkige samenwerking, onvoldoende kennisdeling, ontoereikend leiderschap en onvoldoende hulpbronnen. In het kader van de visie over duurzaam veranderen maakte Ruysdael begin 2012 de training Praktisch Projectmanagement met (business) NLP beschikbaar als open inschrijving. Op 6 juni 2013 en enkele honderden deelnemers verder werd het boek uitgegeven. Uit de reacties tijdens de trainingen werd namelijk al snel duidelijk dat het onderwerp een bepaalde snaar raakt en er behoefte is aan meer verdieping en achtergrond.

Energie

De energie die ontstond uit de wisselwerking met de deelnemers heeft een enorme boost gegeven aan de inspiratie van mijn collega’s en mij. Een inspiratie die gaat over wisselwerking tussen individuele en collectieve verandering. Het is een ervaringsreis en zoektocht naar de balans tussen het organiseren van verandering en het genereren van veranderenergie. Met andere woorden: samen op een natuurlijke manier veranderen.

Praktisch Projectmanagement met NLP > Energie door Wisselwerking

wisselwerking

Veranderingen volgen elkaar sneller op, zijn minder voorspelbaar en alles hangt steeds meer met alles samen. Daardoor maakt het voorspelbare en gestructureerde werken in projecten plaats voor een nieuwe agile-dynamiek met meer individuele flexibiliteit en met een andere wisselwerking tussen mensen. Duurzaam veranderen is samen veranderen op een duurzame manier en met duurzame uitkomsten. Het gaat erom hulpbronnen optimaal te benutten en uitkomsten te creëren die blijvend passen bij het grotere geheel. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we de toekomst samen meemaken en onze inspiratie delen. Bij innovatie nieuwe stijl is de rode draad dat we het meemaken!

Inspiratie en interactie als gangmaker van innovatie!

De nieuwste uitgave van april 2015 met de Ruysdael succesfactorscan en praktische tips. Een handige fitheidstest van elk project. Vol met ideeën en checklists voor wie direct aan de slag wil. Doordenkers voor iedereen die het bredere verband zoekt.Bestel

Waar gaat het over?

Praktisch Projectmanagement met NLP is een benadering voor duurzaam projectmatig innoveren. Het bestaat uit een visie, een referentiekader en tools die tevens toepasbaar zijn als handreiking bij duurzaam werken en duurzame inzetbaarheid. Het  gaat over  het losmaken, bundelen en richten van menselijke energie door in een collectieve context samen te werken aan meerwaarde voor het grotere geheel. Er is meer sociale energie naarmate we als mens en als organisatie meer in balans zijn en beter wisselwerken. Het boek gaat over praktische slimheid rond zeven verschillende en samenhangende thema’s. Deze zijn: context organiseren, FITTER communiceren, authentiek handelen, samenwerken, leren, leiden en veranderen.

Sneak preview boek

Bekijk inleiding en inhoudsopgave

 Of leer van de meer dan twintig artikelen en video’s.