Vele gezichten

Zelfsturing bij participatievraagstukken

Het afgelopen jaar hielp ik een team van acht werkcoaches en maatschappelijke begeleiders op weg naar zelfsturing. Deze bevlogen professionals uit een non-profit organisatie waren gewend om zelfstandig te werken en kwamen door werkbelasting en maatschappelijke ontwikkelingen in een situatie dat ze samen moeten werken.Bij de start van het traject gebruikte ik MindSonar® in combinatie met de  Ruysdael succesfactorscan. MindSonar® meet de individuele mindset in een bepaalde situatie en de scan maakt een ‘foto’ van de succesbeleving van de groep. Aan de hand van de eerste succesfactorscan en de analyse van de denkstijlen tijdens het  werkoverleg koos ik de interventies. Vervolgens is de succesbeleving van het team gedurende drie maanden gemeten om het effect van deze interventies te bepalen. Er was een overall aantoonbaar effect van +25% in een periode waar tevens de workload aanzienlijk toenam. Met andere woorden: het team had een aantoonbaar hogere succesbeleving (en het bleek ook teamresultaat) dan bij het begin van het traject. Dit was een half jaar later nog steeds het geval.

Wat was de interventie?

De succesfactorscan maakt vijfendertig succesmarkers inzichtelijk. Een succesmarker is een stelling die de gebruiker in de scan scoort. Zoals bijvoorbeeld: ‘We stemmen vooraf onze acties af om een samenhangende uitkomst te krijgen’. Deze specifieke marker steeg in drie maanden van 2,5 naar 4,0 (op een schaal van 0-5). De interventie was eenvoudig: maak duo’s op basis van de mindsonar profielen en voer als duo een taak uit om het eindresultaat sneller en beter te bereiken. Bij de vorming van de duo’s was het uitgangspunt: voldoende overeenkomsten in drijfveren en denkstijlen om te kunnen samenwerken en zoveel mogelijk verschillen om de gezamenlijke creativiteit/effectiviteit te verhogen. >> Lees meer over de succesversneller voor teams.

Begeleidingstraject zelfsturing

Een traject voor teamontwikkeling is altijd maatwerk omdat geen enkel team of samenwerkingsverband hetzelfde is. Onderstaand de opzet van de bovenstaande case. Dit traject werd in 10 weken doorlopen en een half jaar later geëvalueerd. De uitkomsten waren positief.

Workshop “Succes maak je samen”

In deze workshop van twee dagdelen maken we de start voor het gehele teamtraject. Het kader voor de teamvorming is het concept van een ‘High performance team”.  Kort gezegd gaat het er bij zo’n team om samen iets neer te zetten wat je alleen niet voor mogelijk houdt. De kern is een verbetering van de onderlinge wisselwerking en daarmee het gezamenlijke resultaat, doordat iedereen:

  • Werkt vanuit gedeelde visie, structuur en inspiratie.
  • Continue leert en verbetert.
  • Gefocust is op concrete tastbare resultaten.
  • Open en transparant in contact is met elkaar en met de omgeving.
  • Ervaart dat de samenwerking energie geeft.

Bij high performance teaming is er zowel aandacht voor het organiseren van het werk als voor het genereren van energie en inspiratie. Daarom zullen we in deze workshop ook nadrukkelijk stil staan bij de persoonlijke kwaliteiten en werkzaamheden die ‘energie geven’.

Begeleiding van het werkoverleg

Ik observeerde het werkoverleg (maximaal 1 uur), geef dan feedback aan het team en bespreek samen met het team welke concrete verbeteringen nodig zijn om naar zelfsturing te ontwikkelen. In elk werkoverleg gebruiken de teamleden de Ruysdael succesfactorscan. Daarnaast zette ik op een geschikt moment  ‘mindsonar’ in om teamleden te ondersteunen in het hebben van een optimale mindset voor teamwork. De drijfveren en denkstijlen uit het Mindsonar® profiel sluiten naadloos aan op de succesfactorscan. Op de vraag: ‘Wat hebben we nodig voor een sneller, beter en bestendiger resultaat?’ is één van de antwoorden: het activeren van de juiste (individuele en collectieve) drijfveren en denkstijlen. Door teamleden met ’tegenovergestelde’ denkpatronen met elkaar te laten samenwerken aan kleine opdrachten ontstaat er meer onderling begrip en creativiteit.

Workshop “Anticiperen door samen te leren”

In deze workshop van één dagdeel evalueren we samen het eerste deel van het traject. We blikken terug naar het kader en de afspraken uit de eerste workshop, zetten de feedback en tips uit de werkoverleggen op een rijtje en inventariseren de behoefte voor het tweede deel. Deze workshop heeft verder het karakter van een begeleide intervisie rondom het onderwerp ‘anticiperen als team’.

Workshop ‘Wij vinden zelf onze weg’

In deze workshop van één dagdeel evalueren we samen het gehele traject. We blikken terug naar het kader en de afspraken uit de eerste workshop, zetten de feedback en tips uit de werkoverleggen op een rijtje en maken afspraken over de ‘verankering’ van de nieuwe manier van organiseren en samenwerken.

Waar het in dit voorbeeld om draait is dat je met de combinatie van de succesfactorscan en MindSonar® een effectieve interventie in de ‘onderstrooom’ van een team kunt bepalen. >> Lees meer in het artikel ‘voorbeeldtraject teamontwikkeling

20%- 25% verbetering

In het bovenstaande artikel staan de metingen van de succesbeleving. Naast het feit dat dit team anderhalf keer zo veel output leverde, blijkt door dat door bovenstaande interventies de succesbeleving van het team over de hele linie met 18% is gestegen en voor sommige succesfactoren met 25%. Er was tussentijds een ‘dip’ door een aanpassing (verzwaring werklast) van de teamdoelen.

Meest gelezen artikelen