Team

Wat is een High Performance Team?

Samenwerken om een doel te bereiken of een bepaald resultaat neer te zetten, is al zo oud als de mensheid. Samen jagen, samen oogsten, samen bouwen. Het begint allemaal met de authentieke inspiratie van de mensen en de bereidheid om in het kader van een doel op een creatieve manier samen te werken. Toch is goed en duurzaam samenwerken tegenwoordig nog ontzettend uitdagend. Er zijn zoveel verschillende mensen, verschillende samenwerkingsverbanden en verschillende doelen, dat niet iedereen het even eenvoudig vindt. Vroeger ging performance  over de ‘output’ van een systeem of groep. Tegenwoordig, zeker in tijden van COVID-19 maatregelen en de nieuwe normaal van het thuiswerken, gaat het veel meer over de veerkracht van mensen en mate waarin je onder veranderende omstandigheden toch samen impact kunt maken. Sociale cohesie en taakcohesie staat daarin centraal. Het is mijn overtuiging dat de primaire wil om samen te werken bij iedereen aanwezig is. Het is vaak de context en het ontbreken van de benodigde individuele en collectieve vaardigheden waardoor samenwerking stroef loopt en doelen niet behaald worden.
 
Bekijk deze video over het werken in High Performance teams met de principes en de aanpak: 
 
 
 

Drie invalshoeken

Er zijn drie invalshoeken om een team naar een “next level of performance” te brengen: werk aan de diepgang van de onderlinge samenwerking, ontwikkel de leiderschapskwaliteiten van de teamleider en zorg dat teamleden het beste uit zichzelf kunnen halen.

Werk aan de diepgang van de onderlinge samenwerking

Het eerste kern begrip binnen High Performance Team is het begrip Team. Een team is een groep mensen met de bereidheid en vaardigheid om een gemeenschappelijk doel na te streven. De mate waarin dit lukt, de performance, is afhankelijk van het niveau van samenwerking. De onderscheiden niveaus zijn:

 • Traditionele samenwerking;
 • Effectieve samenwerking;
 • Generatieve samenwerking.

Een high performance team is een team dat:

 • Effectief kiest en handelt;
 • Regelmatig evalueert en leert;
 • Zich richt op SMART-resultaten (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden);
 • Met elkaar en de omgeving oplijnt en afstemt;
 • Met passie en in een field flow samenwerkt.
Zorg dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.

Het werken in een team is uitdagend, want iedereen is uniek en verschillen moeten worden overbrugd. De mate waarin ieder teamlid die verschillen kan overbruggen, hangt af de individuele attitude. Deze attitude heeft drie niveaus:

 • Afhankelijk;
 • Onafhankelijk;
 • Wederzijds afhankelijk.

Alle teamleden in een high performance team:

 • Gaan voor het resultaat (inspiratie);
 • Geloven in eigen kunnen (vertrouwen);
 • Doen gewoon, zijn zichzelf en nemen initiatief;
 • Leven zich in;
 • Zijn zich bewust van de omgeving, alert, open en aanwezig (presence).
Ontwikkel leiderschapskwaliteiten

De mate waarin een teamleider het team kan leiden en inspireren bepaalt het succes. Leiderschap heeft drie niveaus:

 • Positioneel leiderschap;
 • Intentioneel leiderschap;
 • Authentiek leiderschap.

Een high performance team heeft een leider die:

 • De richting en de kaders afstemt met team en de opdrachtgever;
 • Het team stimuleert om samen te leren en te presteren;
 • Realistische ambities en tijdkaders voor (project-)resultaten geeft;
 • Effecten en stakeholders in het oog houdt;
 • Op ontwikkelingen anticipeert en resultaten integreert.

Vijf kenmerken

Een high performance team herken je aan vijf kenmerken: gedeelde visie en aanpak, continue leren en verbeteren, streven naar concrete resultaten, omgevingsbewustzijn en generatieve samenwerking. Dit is een manier van samenwerken waar er meer ontstaat dan ieder individueel voor mogelijk hield.

Zeven principes

Het nieuwe werken in High Performance Teams is gebaseerd op zeven principes:

 1. Diepere samenwerking leidt tot betere teamprestatie
 2. Je haalt het beste uit mensen  als ze zichzelf kunnen zijn
 3. Individuele flow leidt tot teamflow en een open team
 4. Ontwikkel wederzijdsafhankelijke teamleden
 5. Werk aan naar generatieve samenwerking
 6. Streef naar authentiek leiderschap
 7. Bereik een “next level of performance” door alle vijf kenmerken van een high performance team aandacht te geven.

Meest gelezen artikelen