Verbinding is voor velen een abstract begrip, maar bij samenwerking is het eigenlijk heel eenvoudig: er is verbinding met anderen als je het gevoel hebt iets samen te hebben, als je informatie deelt en als je samen activiteiten uitvoert. Geen verbinding betekent dat je individueel werkt zonder actieve afstemming met anderen.

Innovatie wordt vaak gezien als iets super creatiefs of vernieuwend. Ook hier geldt dat als je het kleiner maakt het praktischer wordt. Kleine verbeteringen in je werk of de manier hoe je samenwerkt kunnen zich na verloop van tijd aaneenrijgen tot een fundamenteel andere werkwijze.

Cross-over denken

Verbinding en innovatie gaan hand in hand, want hoe meer en hoe beter je met elkaar samenwerkt, hoe meer kans er is dat er kleine verbeteringen optreden. Cross-over denken, een vraagstuk vanuit een andere discipline benaderen, blijkt de motor achter innovaties te zijn. Meer perspectieven, meer creativiteit, meer mogelijkheden.

Ik werk in een netwerk van gedreven professionals die hebben ervaren dat je samen meer kunt realiseren dan je zelf voor mogelijk houdt. In de loop van de tijd hebben we rond drie eenvoudige vragen een formule ontwikkeld waarmee we verbinding en innovatie willen stimuleren.

Innovatie stimuleren

a2Results® betekent acceleratie naar succesvolle resultaten en is een formule voor snellere, betere en bestendige resultaten. De essentie:

Uitkomst – Wat streven we na en voor wie?
Succes – Hoe weten we dat we succesvol zijn?
Succesfactoren – Wat is nodig voor een sneller, beter en bestendiger resultaat?

Experimenteren

Wil je het eens proberen hoe dit werkt? Neem een probleem of doel voor ogen en stel de drie vragen. Misschien handig dat je vooraf het verhaal over de succesfactoren leest op www.a2results.com/succesfactoren. Je kunt deze drie vragen ook als thema voor een intervisie, retrospectieve of leerbijeenkomst met je team inzetten.