Invloed op succes

Samen winnen

Het geeft enorm veel energie als je samen iets neerzet voor anderen, terwijl je zelf denkt dat het niet mogelijk is. Het draait allemaal om opties en mogelijkheden. In de masterclass ‘invloed op succesvol resultaat’ vind je nieuwe manieren van samenwerken in een scala van settings zoals multidisciplinaire teams, ketensamenwerking en innovatieprojecten.

Wat is succesvol?

Het woord succes komt van het Latijns successus (vooruitgang) en betekent letterlijk ‘een gunstige afloop’ of ‘welslagen’. Heel wat verbeteringen, projecten en transities beginnen met een enthousiaste verwachting over het resultaat en de afloop. Helaas haalt een groot percentage de eindstreep niet of niet volledig. Er zijn altijd omstandigheden, elementen of krachten die de doorslag geven of iets wel of niet gaat slagen. De masterclass gaat over deze factoren op het menselijke vlak. Met de ruysdael team app ontdek je successtrategieën voor verbetertrajecten, projecten en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Samen winnen door verbinding

Elke verbetering, verandering of vernieuwing is mensenwerk. Succes komt door teams met passie, verbinding en interactie. Samen kun je meer dan je zelf voor mogelijk houdt. De succesfactoren gaan over het vinden van een optimale balans tussen organiseren en inspireren. Tussen structuur en flexibiliteit.

Hands-on masterclass

De masterclass is een snelle en praktische manier om de zeven succesfactoren te analyseren en effectief toe te passen in teams, groepen en samenwerkingsverbanden. In de kern gaat het om relevante succes strategieën die innovatie, verandering en verbetering versnellen.

Drie bouwstenen

Op deze dag werk je met drie belangrijke bouwstenen voor de menselijke kant van succesvol resultaat:

  1. Het praktijkkader voor duurzame innovatie geeft de conceptuele achtergrond voor zowel de harde als zachte aspecten van individuele en collectieve verandering;
  2. De succesfactorscan is een handig tool voor het verzamelen, analyseren en bespreken van vijfendertig succesindicatoren (vijf per succesfactor);
  3. Voor elk van de zeven succesfactoren krijg je praktische voorbeelden van eenvoudige, maar uiterst effectieve interventies en scenario’s om het succes van teams en groepen te versnellen.

Dit alles is onderbouwd met uitkomsten van praktijkonderzoek onder een paar duizend professionals en driehonderd teams.

Ruysdael

Wij hebben een passie voor mensenwerk en vernieuwing. We helpen teams om resultaten neer te zetten die verwachtingen te boven gaan. We werken met een integrale aanpak en een raamwerk voor duurzame innovatie. Zeven menselijke succesfactoren die het resultaat versneld dichterbij brengen. Zoals leiderschap, communicatie, co-creatie en effectieve kennisoverdracht. De kennis, tools en interventies voor die versnelling is gebundeld in een praktische aanpak.

Voordelen

Deze unieke masterclass zorgt voor invloed op het succes van teams en groepen. De aangereikte kennis, tools en tips zijn eenvoudige toepasbaar in het dagelijkse werk en zorgen ervoor dat samenwerking op een hoger plan komt. Of met andere woorden: dat er meer kans op succesvolle resultaten is.

Meer informatie

Ik geef deze workshop op aanvraag voor groepen van zes tot twintig deelnemers. Neem s.v.p. contact op met Ruysdael via Ruysdael.nl voor data en prijzen. Ben je eerder geïnteresseerd in de mindset training, lees dan het artikel over de masterclass ‘Mindset voor gezamenlijk succes’

Ik heb enkele jaren onderzoek gedaan bij honderden teams, waaronder teams die ik langere tijd heb begeleid. Lees mer over de onderzoeksresultaten.

Meest gelezen artikelen