in het diepe springen

Praktisch projectmanagement met NLP

Energie door Wisselwerking

Waar gaat het over?

thumb-energie-door-wisselwerking

In deze training draait het om betere sociale interactie, ofwel wisselwerking tussen mensen. Het gaat niet over beheersing of structurering van projecten. Het gaat veel meer om de context, communicatie en houding die er voor zorgt dat iedereen het projectresultaat wil en kan meemaken. Meemaken is een vorm van sociale innovatie, zeg maar slimmer werken, die vertrekt vanuit praktisch samen beleven en doen.

De training speelt in op actuele trends in het vakgebied en is in 2012 ontstaan vanuit de weerbarstige praktijk bij overheid en bedrijfsleven.

Een onderzoek van onderzoeksbureau Panteia en de Erasmus Universiteit bevestigt dat innovatiesucces voor meer dan 70% te danken is aan sociale innovatie en voor een veel kleiner deel aan technische innovatie.

 Wat leer je?

Logo PMNLP

Deze training, voor iedereen die in en om projecten werkt, bestaat uit een tweedaagse basistraining en een tweedaagse verdieping. Je maakt kennis met andere vormen van interactie in vier praktijkgebieden: leren, leiden, samenwerken en veranderen. In elk gebied ervaar je hoe je door authentiek handelen, FITTER communiceren en een collectieve context de kwaliteit van wisselwerking kunt verbeteren

Stel je eens voor hoe dat voelt als iedereen aan een half woord genoeg heeft en in de flow kan samenwerken! Kijk maar eens naar projecten waar dit ontbreekt. Die kosten meer geld en doorlooptijd. Het effect van de training is dat je meer keuzes hebt als het gaat om gemoedstoestand, werkrelaties, leiderschapsstijl en leerprocessen.

Het verhaal achter de training

Doelstelling training

Werk je in en om projecten? Dan ervaar je misschien regelmatig een of meer van de zeven meest voorkomende faalfactoren en energievreters. Deze zijn: een slecht georganiseerde context, gebrekkige communicatie, strijd, oppervlakkige samenwerking, onvoldoende kennisdeling, ontoereikend leiderschap en onvoldoende hulpbronnen.

Praktisch projectmanagement met NLP-Basis


Deze module brengt deelnemers overzicht en inzicht in alle thema’s van NLP en het laat ervaren wat NLP is gericht op:
– Welke context hebben we nodig om optimaal te presteren?
– Hoe beïnvloed ik mijn houding en die van anderen?
– Wat inspireert me en waar ben ik goed in?
– Hoe kan ik FITTER communiceren?
– Hoe kunnen we beter samenwerken, leren, leiden en veranderen?
– Hoe brengen we energie en betrokkenheid in het sociale speelveld?
– Hoe vertaal ik dit alles naar het werken in en om projecten?
Het doel is het ontstaan van meer zelfbewustzijn en zelflerend vermogen. We besteden nadrukkelijk aandacht aan de vraag: Hoe ga je dit overbrengen op of toepassen met anderen?

Doelgroep

Managers, programmamanagers, projectmanagers.

Inhoud van de training

In deze soft skills training maak je praktisch kennis met de zeven thema’s, de bijbehorende vooronderstellingen en tools voor succesvol projectenwerk en ondernemend projectleiderschap. Deze zijn:
– Georganiseerde context: een project maak je mee
– Samenwerken: diepere samenwerking geeft duurzame resultaten
– Leren: alles wat je zoekt is er al en kun je samen vinden
– Leiden: authentiek leiderschap is werelden in samenhang verbinden
– Veranderen: Denk groot, voel groots, handel samen en omarm wat er is
– Communiceren: FITTER communiceren geeft energie
– Authentiek handelen: doe wat zin geeft en zin heeft

De training combineert ervaringsgericht leren met een minimum aan modellen, een beetje structuur en veel praktijk.

Interesse?

Wil je op basis van deze informatie een maatwerk training voor jouw organisatie? Neem dan contact op.

Achtergrond

In 2012 ontwikkelde ik de training Praktisch Projectmanagement met NLP. Een training voor iedereen in en om projecten, die werkt vanuit de kennis en ervaring van de deelnemers. Dit leren vanuit de praktijk voor de praktijk, zorgt voor een sneller leerproces en een diepere verankering in de praktijk.

energie-door-wisselwerking

In 1996 ontstaan als leergang Synergetisch Projectmanagement kwam de training Praktisch Projectmanagement met NLP in 2012 beschikbaar als open inschrijving. De vier trainingsdagen over leiden, leren, samenwerken en veranderen zijn in 2014 doorontwikkeld naar een verschillende masterclasses. Er is ook een boek

Wat heeft NLP met projectmanagement te maken?

NLP, neurolinquistic programming, is een werkveld met een lange geschiedenis van het ” model-leren van excellentie”. Deze eerste generatie NLP is ondertussen uitgegroeid tot de derde generatie NLP, waar het gaat om een veelvoud van toepassingen zoals communicatie, vitaliteit en groei. Business NLP is een hulpbron om de “zachte kant” van teams, projecten en samenwerkingsverbanden te verbeteren.

Wil je het meemaken?

De kern van de training en tegelijk het hoofdprincipe van praktisch projectmanagement is de vraag” Wil je het meemaken”. Dit begrip komt uit de visie op duurzaam veranderen. Meemaken vanuit de optiek van “het samen maken” en meemaken als metafoor voor ” het samen beleven met hoofd, hart en handen”. Als je iets echt mee maakt krijg je energie en door energie kun je groeien. >meer over veerkracht in samenwerking

Een project  is een ecosysteem

Een project is eigenlijk, net als een organisatie, een ecosysteem van mensen en middelen. Hoe meer energie er door of in een ecosysteem gegenereerd wordt, hoe groter het groeivermogen. Energie is dus verandervermogen. Als wij ons fit en energiek voelen, kunnen we beter en meer presteren, ontwikkelen en groeien. Bij een project of organisatie is dat niet anders. Maar hoe zorg je voor energie in een project? Voor succesvol verandermanagement? Wat zijn de groeifactoren?

Energie is wisselwerking

Energie geen ding wat je hebt of niet. Energie is  een interactie of wisselwerking tussen uitersten, noem het flow. In organisaties en projecten ontstaat energie door de wisselwerking tussen mensen. Je kunt zeggen dat een project eigenlijk niets anders is dan een context, of setting, waarin je door wisselwerking tussen mensen energie mobiliseert. En deze energie gebruik je om vanuit een collectieve inspiratie met allerlei middelen een resultaat neer te zetten. Lees de ruysdael blog over spelen met het speelveld.

Succes is mensenwerk in een context

Een project staat nooit op zich, want het is een brug tussen het bestaande en het nieuwe. Een project is een context waardoor je samen iets “meemaakt” of “co-creëert”. Deze context bestaat uit een harde en een zachte kant. De harde kant is hoe je een project en de verandering organiseert, de zachte kant is hoe je energie en effect genereert.

Energie en effect genereer je door goed te leiden, door optimaal samen te werken, door vanuit de praktijk te leren en door opgelijnd te veranderen. De harde kant en de zachte kant zijn een eenheid. Zonder energie kun je organiseren wat je wilt, maar resultaat zul je niet of onvoldoende krijgen. En ongeorganiseerde energie leidt niet altijd tot vooraf gewenste effecten. Succes is daarom mensenwerk in een context. >meer over mensenwerk

De projectleider is entrepreneur

Het genereren van energie, zoals het bijvoorbeeld het inspireren en verbinden van mensen, vereist andere vaardigheden dan het organiseren van informatie en werk. Je bent als projectleider veel meer een entrepreneur. De vrije vertaling van dat woord is ondernemer, afgeleid van  het latijns “entre”, wat onder of tussen betekent en ” prendre”.  Een ondernemer staat tussen de mensen en is bereid om volledig verantwoordelijkheid te nemen voor de uitkomsten van zijn of haar “onderneming”, of project. > meer over de ondernemende projectleider.

Dat vereist wel een andere attitude

De meer dan een eeuw oude uitspraak van de filosoof William James is nog steeds relevant: ” Our attitude at the beginning of a difficult task will, more than anything else, affect its successful outcome“. Met de juiste attitude of basishouding genereer je energie. Be the change you want to be zei Gandhi. Een ondernemer gaat anders om met tegenslag of frustratie en weet zichzelf en anderen te inspireren en te motiveren. Ondernemen is lef hebben en initiatief nemen.   Boven alles is ondernemen authentiek zijn, want het werkt tegen je als je een spel of rol speelt. ” Authentiek zijn” kun je leren. Het begint met open en eerlijk tegen jezelf te zijn en te werken vanuit balans en flow. > meer over authenticiteit.

Authentiek leiden is werelden verbinden

Door de harde kant en de zachte kant als persoon te integreren, dus zowel werk organiseren als ook de energie genereren, groei je vanzelf meer naar een authentiek leider. Authentiek leiden is leiden vanuit je hoofd, hart en het grotere geheel. Overal waar het je lukt om werelden te verbinden ontstaat energie. Of het nu gaat om de samenwerking tussen mensen, afdelingen of organisaties. Authentiek leiden is de sleutel tot slim mensenwerk. En slim mensenwerk, met minimale inspanning de mooiste resultaten neerzetten,  is duurzaam voor het gehele (business) ecosysteem.

Meest gelezen artikelen