Sun setting on an orange sea

De rol van intuitie bij samenwerking

Dit is een samenvatting van het gesprek van Maarten Michels, projectmanager, met met Rien van Leeuwen over “De rol van intuïtie bij het samenwerken in en om het project”.

Samenwerking in en om het project

Hoe krijg je de mensen in, om en buiten het project geïnspireerd, betrokken en productief? Je krijgt de meest moderne tools aangereikt om slim samen te werken. Zonder en met formele structuren. Over het afstemmen van eisen, doelen en verwachtingen met alle betrokkenen. En natuurlijk over hoe jij jezelf kunt inleven in anderen, zodat je ze betrekt en motiveert tot het leveren van topprestaties. De focus ligt op duurzaam samenwerken met de stakeholders en binnen projectteams. Alles in het grotere kader van projectbeheersing en co-creatie.

Wat heeft een ervaren projectmanager hier aan?

Eigenlijk kun je deze vraag pas na afloop van de training beantwoorden, omdat het een praktijktraining is. Dit betekent dat we jouw praktijkervaring als uitgangspunt nemen en de aandacht richten op kwaliteiten, vaardigheden en talenten die je onbewust of intuïtief al gebruikt. Door je hiervan opnieuw bewust te worden kun je het op een meer effectieve manier inzetten. Dit  “leren over wat je al geleerd hebt” laat jouw intuïtie en cognitieve intelligentie elkaar versterken, zodanig dat je meer bereikt in kortere tijd.

Meer specifiek: anderen zullen aan jou merken dat je meer en beter gaat luisteren. Dat je beter gaat samenvatten. Dat je vaker het woord “en” gebruikt in plaats van het woord “ maar” . En dat je in de samenwerking de aandacht meer richt op “ waar gaan we met elkaar naar toe” en “ wat is het grote plaatje”. Als het goed is zal iedereen daardoor merken dat een werkoverleg of projectoverleg minder energie kost. De teamleden slepen zich er niet meer naar toe, maar willen er naar toe omdat het gewoon leuk is om samen te werken.

En de rol van intuïtie bij samenwerking?

Een projectmanager moet snel kunnen schakelen en dingen in korte tijd dingen voor elkaar krijgen. Met elkaar. Hierbij schiet hij of zij nog al eens door in het willen organiseren, door bijvoorbeeld het werk in structuur te plaatsen en verantwoordelijkheden en rollen af te spreken. Deze training gaat veel meer over het genereren van energie in de samenwerking. Het succes van het project is namelijk ook afhankelijk van de veerkracht in de samenwerking. En dat start met het kunnen en willen verplaatsen in elkaar. Op een zodanige manier dat het vloeiend samenwerkt.

Intuïtie gaat over het lef om in die samenwerking blind te varen op gevoel en op impliciete ervaring. Van jezelf en van anderen.

Daarom is ervaringsleren zo belangrijk. We halen ervaring opnieuw naar boven en delen dat met elkaar. Dat gebeurt ook in projecten. Daar leren de meeste mensen door samen aan de slag te gaan en in veel minder mate door vooraf een methode tot zich te nemen. Door deze routine in de training te versterken leer je opnieuw en sneller. Dat doen we met speciale werkvormen, die je later ook kunt toepassen in het project. Door je bijvoorbeeld meer bewust te zijn van datgene wat goed ging en wat beter kan in een werkoverleg leer en verbeter je samen. Het gaat dus niet alleen over intuïtie, maar over de vraag: “Hoe kunnen we zodanig samenwerken dat we  met minimale energie een maximaal effect bereiken?”

Wat voegt dit toe aan een stakeholder analyse?

Een van de onderdelen is het sociale panorama of sociale speelveld. De projectmanager wordt zich daarmee meer bewust van alle spelers in en om het project.  Omdat dit geen theoretische oefening is, maar we aan de slag gaan met beleving en intuïtie, is het effect dat je beter kunt inleven een aanvoelen. In de interactie met bijvoorbeeld de opdrachtgever, merk je dat je hierdoor een andere gesprekspartner wordt.

De stakeholderanalyse, zoals je bijvoorbeeld leert in PRINCE2 of IPMA is echt een hele goede techniek, maar het slaat soms de werkelijkheid te veel plat. Het maakt belevingen en relaties rationeel, doordat de nadruk te veel ligt op belangen, doelen en criteria. Het sociale speelveld is een hele krachtige aanvulling, want daar gaat het om “ hoe voelt iedereen zich ten opzichte van de anderen en het geheel”. Het gaat dus om de intuïtieve, sociale en relationele kant. Laat je intuïtie gewoon aan het werk gaan in de interactie met anderen in en om je project.

Door deze training over samenwerken leer je hoe je jouw gevoel en intuïtie vorm kunt geven richting je teamleden. Hoe je als een “gewoon mens” met je opdrachtgever kunt praten. Want uiteindelijk willen we in het project allemaal hetzelfde: succes.

 

Meest gelezen artikelen