Lazy koala hanging on tree

Duurzaam gebruik van tijd en energie in de samenwerking

De trend is duidelijk. Veel organisaties kiezen voor teams als organisatievorm. Het aantal samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven neemt ook toe. Onze beschikbare tijd neemt echter af. Bij veel organisaties en professionals is de rek er uit als het gaat om beschikbare tijd en energie voor samenwerking. We zoeken manieren om  in zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk inspanning samen uitkomsten te realiseren.

We verspillen tijd en energie

Er zijn vijf oorzaken dat we tijd en energie verspillen. Of het nu gaat om Agile teams, projectteams, zelfsturende teams,transitieteams, regieteams of samenwerkingsverbanden over de grenzen van organisaties. Deze oorzaken zijn:

  • Geen duidelijk doel
  • Onvoldoende samen leren
  • Oppervlakkige communicatie
  • Gebrekkig inleven en aanpassen
  • Niet voortbouwen op elkaar

Op weg naar duurzaam samenwerken

Onderstaande uitgangspunten kunnen een richtsnoer zijn om de weg te vinden naar een duurzame manier van samenwerken.

  • Werken in een collectieve context. Een gedeeld en samenhangend beeld over de uitkomst en aanpak verhoogt de kans dat iedereen het wil meemaken.
  • Flow van activiteiten. Het ontbreken van flow, zoals onnodig wachten, blijkt een grote blokkade te zijn in samenwerkingsverbanden. Succesvolle teams creëren samenhang en zijn wendbaar door vooraf acties af te stemmen en informatie te delen.
  • Samenwerken vanuit veerkracht. Meestal voelen wij ons krachtig als we onze eigen kennis, ervaring en kwaliteiten kunnen inzetten. Veerkracht ontstaat wanneer we iedereen vanuit zijn kracht werkt en we effectief samen leren.
  • Wisselwerken met meerwaarde. Uitkomsten met meerwaarde ontstaan door een gezonde wisselwerking tussen mensen, maar dat kan alleen als je samen weet wat belangrijk is en daar ook naar handelt.
  • Werken vanuit het geheel. Alles hangt tegenwoordig met elkaar samen. Teamresultaten staan nooit op zichzelf. Neem daarom het grotere geheel als vertrekpunt.

Meer informatie

Dit artikel schreef ik eind 2014 voor Ruydael.

 

 

 

 

Meest gelezen artikelen