Verbinding

Vijf tips voor verbindend leiderschap

De wereld verandert en daarmee ook ons werk. Iedereen in een leidinggevende of coördinerende rol merkt dat. Er is werkdruk. We werken vaker digitaal en in wisselende samenstellingen. We lopen tegen grenzen aan als het gaat om het organiseren van het werk. In de nieuwe tijdgeest gaat het veel meer om inspireren en verbinden. We zijn constant in transitie. We zoeken structurele verandering en dat kan alleen als we de toekomst samen meemaken. Dit vraagt om een andere basishouding en vaardigheden.

Wat is verbindend leiderschap?

De essentie van leiderschap is mensen en zaken in beweging brengen en houden. Bij verbindend leiderschap gaat het er om mensen intrinsiek, van binnenuit, te motiveren een bijdrage te leveren aan iets dat de individuele belangen ontstijgt. Aan iets dat verder gaat. En dat doe je niet door aan de buitenkant regels op te leggen of controle uit te oefenen. De basis van verbindend leiderschap is authenticiteit, samenhang en wisselwerking.  Je werkt veel meer met de onderstroom, zoals de impliciete kennis en ervaring, drijfveren en beleving. Zorgen dat de mensen waarmee je werkt samen een bijdrage leveren aan het grotere geheel. Verbindend leiderschap is energie losmaken, richten en bundelen door wisselwerking en inspiratie.

Werelden in samenhang verbinden tot iets dat verder gaat

We hebben allemaal ons eigen beeld van de werkelijkheid en zitten soms gevangen in de waan van de dag en ons standaard werkpatroon. Verbindend leiderschap is elkaar echt ontmoeten en de belevingswereld van de ander erkennen. Elkaar zien als mens terwijl we bezig zijn met de zaak. En daar is een bepaalde fysieke en emotionele fitheid voor nodig. Zodat we in balans zijn en niet in de kramp schieten door een crisisgevoel, angst of vooroordelen. Vanuit deze verbinding wordt het bereiken van resultaten en doelen eerder een samenspel dan een strijd. Door elkaar te erkennen zien we eerder de kwaliteiten, kennis en ervaring die ons dichter naar het doel brengt. Verbindend leiderschap is niet alleen zelf een betere kwaliteit van wisselwerking nastreven, maar ook zorgen dat anderen een context hebben waarin dat mogelijk is. Dat vereist een bepaalde vorm van systeemdenken. Zeg maar het creëren van samenhang door de aandacht te richten op het grotere plaatje. Elkaar scherp houden als het gaat om onze bijdrage aan iets dat verder gaat.

De vijf tips

Onderstaand vijf vragen die een leidinggevende zichzelf kan stellen. Vragen richten de aandacht. Stel de vragen aan het begin of aan het eind van elke dag gedurende een maand. Bespreek het met anderen. Kijk eens wat het met je doet.

  1. Ben ik fit genoeg? Let op fysieke fitheid, want daardoor neem je beter waar, ben je alerter en zie je zelf het grotere plaatje. Zorg voor emotionele fitheid door zelf in balans te zijn, oordelen uit te stellen en te omarmen wat er is.
  2. Hebben we het waartoe helder? Zorg voor een gezamenlijk en vooral concreet beeld over de collectieve bijdrage. Waar doen we het voor? Wat is het effect? Welke waarde heeft dat voor onszelf en voor anderen?
  3. Ervaart iedereen voldoende samenhang? De hamvraag is hier of iedereen zijn of haar werk kan plaatsen. Dat men voelt en snapt hoe het individuele werk bijdraagt aan het geheel.
  4. Is er voldoende en goede wisselwerking? Voldoende als het gaat om het de frequentie en de duur van echt contact. Goed als het gaat om de diepgang van de wisselwerking. Begrijpen we elkaar echt en voelen we elkaar goed aan?
  5. Weten we elkaar voldoende te inspireren? Weten we van elkaar eigenlijk wel wat in het werk energie geeft? Stimuleren we elkaar door het er over te hebben en het werk daarop in te richten?

Een leuke youtube over verschillende kaarten van het gebied: the map is not the territory

Meer informatie

Meest gelezen artikelen