samen in het diepe springen

Samen in het diepe springen

Afgelopen week faciliteerde ik een dag voor 30 topmanagers van een grote organisatie. De dag stond in het teken van leadership en alignment. Althans volgens de deelnemers. Volgens mij ging de dag over “samen in het diepe springen”.

Samenhang verbeteren

Iedereen weet dat als de wielen van een auto niet op een lijn zitten, de auto dan slechter bestuurbaar is en het meer energie kost om van A naar B te komen. Bij organisaties en teams zijn de effecten van mis-alignment niet anders. Alignment is:

 • het op een lijn brengen
 • de samenhang verbeteren
 • het verband aanbrengen

Andere begrippen gerelateerd aan alignment zijn: coördinatie, regievoering, afstemming, gedeeld leiderschap en co-creatie.

De aanleiding van de werkconferentie

De aanleiding was dat medewerkers aangaven dat ze de strategie niet konden vertalen naar de dagelijkse praktijk. Als oorzaak gaven zij aan dat doelen, prioriteiten en vooral afdelingsoverstijgende besluiten niet goed opgelijnd waren. 30% van de deelnemers van deze werkconferentie gaf vooraf aanbevelingen in interviews. Dit bevestigde beelden uit een medewerkers-scan:

Leiderschap

 • We moeten onze leiderschapsstijl verbeteren om mensen meer te betrekken
 • Vertoon meer leiderschap als team
 • Zet pro-actief heldere prioriteiten

Alignment

 • Zorg voor een collectieve focus
 • Verbeter de onderlinge communicatie
 • Werk meer met samenhangende integrale plannen.

Praat er niet over, maar doe het!

Aangezien de cultuur van de organisatie nogal “blauw” is, hadden de deelnemers de verwachting op de workshop te werken met doelen en stappenplannen. Ik koos voor een andere aanpak gebaseerd op de filosofie dat de manier van veranderen al een uitdrukking moet zijn van de gewenste verandering. Praat er niet over, maar doe het!

 • De dag begon met een kader-presentatie door het leiderschapsteam ( waarom deze dag)
 • Iedereen formuleerde een persoonlijke leiderschapsfocus  (komende drie maanden)
 • Speeddating in duo’s: Wat bedoel je en waarom is dit belangrijk voor je?
 • Generatief samenwerking in trio’s: Hoe kunnen wij elkaar helpen hiermee?
 • Reflectie in viertallen: Wat moeten wij allen onderling goed afstemmen en oplijnen?
 • Kiezen in groepen van 8: Welk onderwerp is het belangrijkste in het kader van de strategie?
 • Vissenkomdiscussie: Hoe combineren we de vier uitkomsten.

Het was opvallend dat bijna alle groepen met dezelfde soort conclusie kwamen, terwijl het proces op geen enkele manier gestuurd is. Men worstelde met het thema rollen en verantwoordelijkheden (niet vreemd in een “blauwe cultuur”). Een dilemma:

 • Enerzijds was er behoefte om rollen en verantwoordelijkheden strikt te omschrijven
 • Anderzijds wilde men flexibiliteit en vrijheid en daarom niet al te veel vastleggen

Hiermee was de cirkel rond, want door meer leiderschap te tonen en te zorgen voor een goede alignment op alle fronten neemt de noodzaak voor formele vastlegging af. Het leiderschapsteam hield een betoog om met een andere attitude en mindset met elkaar om te gaan. Het zou meer gaan om leading by example, feedback geven en oplijnen. En dat is nu juist wat we op die dag geoefend en ervaren hebben. Misschien nog geen sprong in het diepe, maar wel samen de temperatuur van het water voelen.

Kortom een energieke dag met inspirerende mensen. Ik heb genoten van hun passie en professionaliteit. De eerste stap is gezet. Ze geven zelf invulling aan het vervolg. Een werkgroep maakt een summiere powerpoint beschrijving van de rollen en gaat de “harde en zachte aspecten” in onderlinge samenwerking vormgeven. Klinkt een beetje vaag, maar daarover misschien later meer.

Meest gelezen artikelen