“Maar ik ben geen ondernemer”

Niet iedereen vind dat hij of zij een ondernemer is. Een belemmerende gedachte die mogelijk ingegeven is door het idee dat een ondernemer alles in de waagschaal stelt om een droom te verwezenlijken. De oorspronkelijke definitie van het woord ondernemer is te herleiden naar het woord Entrepreneur: iemand die bereid is een nieuwe “onderneming” te  lanceren en daarbij volledige verantwoordelijkheid neemt voor de uitkomst. Een project is eigenlijk een “onderneming in het klein”: het implementeren van een vooraf gedefinieerd doel of uitkomst.

Waarom is ondernemend leiderschap nodig?

Ondanks het feit dat organisaties enorm veel energie steken in het organiseren van de verandering, door het implementeren  van processen, systemen en procedures, verhoogt dat niet altijd de slagingskans van projecten, programma’s of transities. Een project is een sprookje, als metafoor voor droom of idee, tot het beoogde resultaat is geïmplementeerd. Het goed organiseren van een project is niet de enige succesfactor. Er is meer nodig. Een projectresultaat realiseren is mensenwerk en de projectleider is een ondernemer met een bepaald tijdframe van mogelijkheden. In de huidige tijdsgeest is er steeds meer behoefte aan projectleiders die zich ontpoppen tot ondernemer, net zoals een rups zich ontpopt tot een prachtige vlinder.

Wat is een projectondernemer?


In de training Praktisch Projectmanagement met NLP (2010 – 2016) werkte ik met acht ondernemende rollen: inspirator, motivator, leider, coach, facilitator, verbinder, verbeteraar en vernieuwer.

Een ondernemende projectleider zit niet vastgebakken in een bepaalde rol, zoals die van functioneel leidinggevende, maar combineert moeiteloos verschillende rollen. Juist die flexibiliteit,en daarnaast het werken vanuit het grotere geheel, vergroot de slagkracht van de projectleider. In de projecttrainingen ga ik uit van acht rollen gekoppeld aan de vier zachte kanten van een project: samenwerken, leren, leiden en veranderen. Deze acht rollen zijn: inspirator, motivator, coach, verbinder, verbeteraar, vernieuwer, facilitator en leider.

Je kunt je bekwamen in elk van de rollen en in de flexibiliteit om “te schakelen”. Vaak blijkt dat iedereen al een bepaalde mate van ” onbewuste bekwaamheid” heeft in elk van die rollen. Jezelf  “bekwamen” is dan eigenlijk het opnieuw bewust maken, de aandacht er op richten,  van wat je al kunt en doet. Zo kun je praktischer leidinggeven.

Daar heb je wel de juiste basishouding voor nodig

Mensen herkennen het als je een rol speelt en in het algemeen werkt dat tegen je. Het meest effectief zijn ondernemers die werken vanuit ” hart en ziel”. Dus naast het de acht verschillende rollen is er ook een zekere mate van authenticiteit nodig. Een ” kunstje leren” is pas de eerste stap. Het “eigen maken” de tweede. En pas als je elke rol vanuit een authentieke basishouding kunt “zijn” in plaats van “spelen” gaat het voor je werken. Elke rol is geassocieerd met de basishoudingen uit het boek Authentieke Inspiratie: inspiratie, motivatie, frustratie, initiatief, creatie, realisatie en integratie.

Tips voor praktisch leidinggeven

  1. Geef meer aandacht aan de zachte kant van projecten: samenwerken, leren, leiden en veranderen
  2. Focus niet alleen op het doel, maar werk ook Agile  ” vanuit het grotere geheel”
  3. Voel je verantwoordelijk voor de uitkomst
  4. Wees je bewust dat je zelf je houding kunt beïnvloeden
  5. Maak authentiek handelen en flexibiliteit een onderdeel van je dagelijkse routine

Meer weten?

Ondernemend projectleiderschap is beschreven in het boek Praktisch Projectmanagement.  Wil je een pre-flight check wanneer je een project begint of in een moeilijke fase zit met een zelf-organiserend team? Gebruik dan de a2Results Team app. Deze is gekoppeld aan het kennisplatform a2Results.com waar je honderden interventies en tips vindt.

Meer artikelen over leiden