Met het MT op de hei

Goed in je vel zitten

Om als team topprestaties te kunnen neerzetten moet je vooral als persoon goed in je vel zitten. Een goede balans tussen hoofd, hart en handen. Of anders gezegd: tussen ratio, emotie en actie. Jezelf zijn met een basishouding die past bij de situatie.

Onder het vloerkleed

Een dag in een conferentie-oord, ofwel de hei op. Het management team had besloten om de klokken gelijk te zetten. Te lang hadden ze in de waan van de dag geleefd. Goede resultaten, maar roofbouw op de onderlinge relaties. Ontevredenheid was een gedeeld thema. We begonnen met individuele reflectie over de toekomst met drie vragen:

  • Wanneer (criteria) ben je tevreden over jezelf?
  • Wanneer ben je tevreden over ons team?
  • Waaraan herken je dat we een beter team zijn?

De antwoorden deelden we tot iedereen vond dat we voldoende diepgang hadden. Ik gebruikte een vraagtechniek uit mijn boek authentieke inspiratie: Wat betekent dit antwoord voor je, wat doet dit met je en wat doe je ermee? Door te werken in duo’s ontstond de veiligheid en ruimte om op een dieper niveau met elkaar bezig te zijn. De conclusie: te veel onuitgesproken emoties en interpretaties waren in de loop van de tijd onder het vloerkleed terecht gekomen. Er niet over spreken was veiliger dan er constructief met elkaar aan werken. Deze berg was nu echter zo groot geworden dat iedereen er dagelijks over struikelde. Door de reflectie ontstond er weer de wil en het vermogen om kwetsbaar op te stellen en schoon schip te maken.

Daarna deden we de oefening met “ de zwevende stok” . De stok is een metafoor voor de resultaten van het team. De oefening brengt feilloos aan het licht hoe dynamiek van bovenstroom en de onderstroom werkt in het team. De bovenstroom staat voor de rationaliteit, het structuur denken en de dwang om alles in regels  en processen te vormen. De onderstroom staat voor de emotionaliteit, invoelen en inleven. Door eerst te zorgen voor persoonlijke balans, tussen bijvoorbeeld rationele doelen en emoties zoals angst voor contactverlies, kun je daarna goed in het team functioneren. Door als team eerst te concentreren op de onderlinge relatie (aanvoelen) kun je daarna een goed resultaat neerzetten. Genoeg aanknopingspunten voor de dagelijkse praktijk.

Tenslotte was het tijd voor een praktijk case. Het uitwerken van de tijdlijn, de resultaten, de besturing en het omgevingsmanagement van een project. De leerpunten uit de vorige onderdelen konden gelijk worden toegepast. Zodra in de discussie het “stroef” liep, vroeg een van de teamleden een time-out.

“ Even vertragen. Wat betekent dit? Wat doet dat met ieder van ons? Wat doen we hiermee?”

Hierdoor werden onvolkomenheden in de communicatie gelijk afgehandeld. Schoon schip in het hier en nu. Heerlijk om als begeleider te zien hoe moedig mensen kunnen zijn in het overwinnen van hun eigen grenzen. Mooi om te ervaren wat er mogelijk is als teamleden meer zichzelf zijn. Inspirerend!

Meest gelezen artikelen