Dit is een samenvatting van het gesprek van Maarten Michels, projectmanager, met met Rien van Leeuwen, een van de trainers van de training Praktisch Projectmanagement met NLP. Dit gesprek, in het voorjaar van 2012, ging over “ leiden vanuit verbinding en samenhang”

Leiden vanuit verbinding en samenhang

Hoe geef je zodanig invulling aan het werkwoord “leiden” dat jouw project succesvol is? Geen eenvoudige opgave gezien de toenemende werkdruk, door trends op het gebied van “het nieuwe werken” en door nieuwe vormen van organiseren. Je kunt een project alleen maar effectief leiden als je in de meest ruime zin een diepgaande verbinding hebt met de mensen in en om je project. Als je vanuit samenhang alles kunt laten samenkomen en anderen kunt inspireren om een gezamenlijke bijdrage te leveren.

Wat is leiden?

Leiden is in ieder geval niet anderen alleen maar vertellen wat anderen moeten doen. Leiden begint met echt contact hebben met elkaar en elkaar willen volgen. Willen volgen in de inhoud en elkaar willen volgen als mens. Pas daarna is het van belang om een gemeenschappelijk doel te hebben. Zodat iedereen een gevoel heeft waar we naar toe gaan en elkaar kan inspireren om daar te komen.

In deze dag leer je wat een authentiek leider is. Dus hoe kun je jezelf zijn en daarmee anderen inspireren. Door die inspiratie, gecombineerd met goed contact en een heldere inhoudelijke samenhang , genereer je de energie die de mensen (voort)beweegt in het project.

Hoe ontwikkel ik me verder als leider?

Als het gaat om leiderschap dan leren mensen bij de start van hun job een kunstje,  een bepaalde manier van werken, die ze herhalen tot in het oneindige. Waar het om gaat is variatie aan te brengen en inzicht in wat er werkt in een bepaalde context. In leiderschapsstijlen of in hoe je in het algemeen met een project om gaat.

Het gaat er om hoe je eerst zelf goed in balans kunt zijn in je werk. Want als jij goed in balans bent en je hebt een goede stemming en basishouding, dan merkt je omgeving dat. Dat gaan anderen voor een deel spiegelen. Als je een goede balans hebt is het daarna belangrijk dat je een goede verbinding, goed contact, maakt met anderen. Pas dan kun je ze goed inspireren. Die inspiratie ontbreekt vaak in projecten, terwijl mensen wel deze energie en leuk werk zoeken. Ze raken soms afgestompt door de vele methodes, procedures en de hoge werkdruk. Het gaat dus eigenlijk om inspirerend leiderschap.

Wat is het effect van deze training?

Het eerste wat ze gaan merken is dat je wat rustiger in je werk zit. Dat je op een andere manier contact maakt met ze. En datr ze zich meer verbonden voelen met je. Binnen kortere tijd ben je in staat om een ruimte en de mensen te ontdooien, waardoor je dichter bij elkaar komt. Doe maar gewoon en als je gewoon doet, komen de dingen ook tot stand.