Praktijkleren in projectteams van de energietransitie

Innovatie, ontwerp, realisatie en beheer bij netbeheerders in de energietransitie kent een eigen dynamiek. Het gaat om veiligheid, innovatie in energieopwekkingen en de transitie naar een nieuw tijdperk. Het is een sector van vele vakdisciplines en een hoge mate van integriteit. Alles heeft met elkaar te maken. Van ruimtelijke ordening en maatschappelijke vraagstukken tot en met sociale en technologische innovatie.

Praktijkleren in projectteams, in kleine stapjes tijdens het werk, kan een goede interventie zijn. Onderstaand mijn ervaringen als leerwerkbegeleider bij projecten onder hoogspanning. Projecten op tijd, binnen budget en met hoge kwaliteit dus. Na een onderzoek bij een afdeling met vakmensen ontstaat een noodzaak om te verbeteren. Niet meer het wiel zelf uitvinden, maar samen. Om slimmer en effectiever te werken. Zowel sociaal als technologisch.

Leerwerkbegeleiding

Leerwerkbegeleiding in projectteams wordt ingezet als instrument in een meer omvattend verbetertraject. Ruysdael begeleidt zeven projectteams om de inhoudelijke kennisoverdracht in projecten te versnellen. In de kern draait het er om dat we in de praktijk en van elkaar leren hoe de projecten sneller en beter kunnen. Geen langdradige vergaderingen of trainingen, maar gewoon in de loop van het werk.

Het stramien

De projecten verschilden van aard, omvang en doorlooptijd, maar het stramien van de begeleiding was identiek: Een analyse van de projectdocumentatie, een intake met de projectleider, een kickoff bijeenkomst met zeven projectleden, drie observaties tijdens het werkoverleg en een afronding met de projectleider. Richting de projectleider was de focus op zijn leer- en communicatiestijl. Daarnaast werd begeleiding gegeven bij zijn keuzes: had hij de juiste kennis en gebruikte hij de ervaring van zijn teamleden goed?

De kickoff

Tijdens de kickoff stond het team in de spotlight rond twee centrale vragen:

  • Had iedereen voldoende kennis en ervaring om de individuele taken te plaatsten in de samenhang van het project?
  • Gebruikte men elkaars kennis en ervaring bij het uitvoeren van de taak?

De observaties

De observaties, die natuurlijk gecombineerd werden met feedback en uitleg, waren gericht op de kwaliteit van kennisdeling en ervaringsoverdracht. Werd er echt geleerd als iemand wat inbracht? Naast dit alles werd in elke bijeenkomst de vraag gesteld: wat gaat goed en wat kan beter. De antwoorden van alle projecten werden verzameld en dienden als input voor verbeterinitiatieven.

Het effect

Achteraf is geconcludeerd dat zonder de begeleiding er meer issues en rework geweest zou zijn. Het effect van de begeleiding was drieledig:

  1. Er is een inhoudelijke verbeterlijst met analyse van oorzaken;
  2. De projectleiders beseffen dat zij meer inhoudelijke kennis en vooral praktijkervaring moeten hebben zodat zij betere inschattingen maken;
  3. Velen zijn zich meer bewust van onderlinge afhankelijkheden en hoe verschillende vakdisciplines leren en communiceren.

Tips

Praktische tips voor als je in projecten werkt:

  1. Stel je open voor ander vakdisciplines, want zij denken en werken anders dan jij en dar kun je van leren
  2. Vergeet niet om samen stil te staan bij de gezamenlijke volgorde van werkzaamheden, ofwel de activiteiten-flow
  3. Begin samen met de praktijk: bekijk en voel aan hoe alles en iedereen nu werkt zodat het project dar goed bij aansluit
  4. Verdeel jouw aandacht en zorg voor een goede mix tussen proces, mens en inhoud
  5. Stel jezelf de vraag: hoe kan ik de kwaliteit van mijn werk en de kwaliteit van mijn communicatie verbeteren.

Meer informatie

Energie door wisselwerking

Praktijkleren is de blinde vlek in projecten

Projectleiders anticiperen onvoldoende

Zeven groeifactoren in projecten

Meest gelezen artikelen