FITTER communiceren geeft energie

Elk project, verandering of innovatie staat of valt met goede onderlinge communicatie. Zonder communicatie stokt de flow van informatie en kennis. Zonder communicatie verzandt het mensenwerk in afsluiting en strijd. Communicatie is het fundament voor goed leiden, samenwerken, leren en veranderen. Verschillen zullen er gelukkig altijd zijn. Het is de kunst om verschillen overbrugbaar te maken en daardoor iets nieuws of beters te creëren. Goede onderlinge communicatie zorgt dat het onbenoemde bespreekbaar wordt doordat we elkaar begrijpen en aanvoelen. Door echt contact hebben in een veilige setting, kunnen we het gemeenschappelijke speelveld en de diepere verbanden bespreekbaar maken en daardoor aanvoelen.

Wat is FITTER communiceren?

FITTER communiceren betekent dat we:

 • Fit aanwezig zijn (Fit).
 • Goed inleven en elkaar inspireren (Inleven).
 • De inhoud vertalen naar de praktijk (Transformeren).
 • Inhoud overbrengen naar anderen (Transfereren).
 • De samenhang met het grotere geheel benoemen (Ecologie).
 • Ook op een dieper niveau de relatie onderhouden (Relatie).

De actieve toepassing van dit model zorgt voor meer authentiek contact en flow. Neem even als voorbeeld een intakegesprek tussen projectleider en projectmedewerker. Een goede flow herken je aan het ritme waarin beide deelnemers aan het gesprek luisteren en spreken.Het inleven en inspireren werkt beide kanten op. Goede communicatie zorgt voor afstemming en bijstelling van de verschillende percepties en belevingen. Dit praktische communicatiemodel verbetert de wisselwerking tussen alle betrokkenen in een project of verandering. Zo ontstaat een gezamenlijke context waarin project en veranderingen kunnen slagen. Meer lezen.

Waarom meer aandacht voor FITTER communiceren?

De meest genoemde klacht binnen samenwerking is dat de onderlinge communicatie te veel energie kost, omdat mensen zich afsluiten of de strijd met elkaar aangaan. Vaak is er, terecht of onterecht, een persoonlijk verhaal om dit verschil-denken te rechtvaardigen. Iedereen heeft zijn eigen perceptie en beleving van de werkelijkheid. Door te communiceren uiten we ons en vormen we een gemeenschappelijk beeld. We willen ons begrepen voelen of betekenis geven aan het gedrag van anderen. Ongeacht de mate waarin dit lukt, dit beeld vormt wie we zijn en hoe we ons gedragen ten opzichte van anderen. Je kunt op FITTER communiceren op vele gebieden toepassen, zoals:

 • Functioneel leidinggevenden, zoals projectleiders of coördinators, die anderen beter willen begrijpen en inspireren;
 • Operationeel leidinggevenden, zoals managers en teamleiders, die er “meer willen zijn” voor de “werkvloer”;
 • Teamleden van projectteams of  operationle teams die beter willen samenwerken en presteren.

Praktische tips voor FITTER communiceren

 • Wees je bewust van jouw interne toestand en doe er iets aan als het niet werkt.
 • Stel je open, schort je vooroordelen op en richt bewust je aandacht op de communicatie.
 • Leef je in in de ander. Voel aan en begrijp wat de positieve bedoeling van de ander kan zijn.
 • Zorg voor een actieve balans tussen de perceptie van ‘ik, jij en wij’.
 • Maak het mee door actief om te vormen met de zin: zo kijk ik er tegenaan.
 • Steek bewust energie in het actief overdragen van kennis.
 • Geef anderen ruimte in de communicatie en neem ook zelf voldoende ruimte in.
 • Communiceer met een glimlach en investeer in de relatie.

Hoe weet ik dat ik FITTER communiceer?

Anderen zullen aan jou merken dat je meer en beter gaat luisteren. Dat je beter gaat samenvatten. Dat je vaker het woord ‘en’ gebruikt in plaats van het woord ‘maar’. En dat je in de samenwerking de aandacht meer richt op ‘Waar gaan we met elkaar naar toe?’ en ‘Wat is het grote plaatje?’ Anderen zullen merken dat een werk- of projectoverleg minder energie kost. Dat het gewoon leuk is om samen te werken.

Het effect van FITTER communiceren

FITTER communiceren leidt tot meer en betere wisselwerking. Het woord wisselwerking heeft drie betekenissen: interactie, spanningsveld en verweven-heid. Door FITTER communiceren ontstaat er in elk spanningsveld, zakelijk of persoonlijk, een betere kwaliteit van interactie en verwevenheid. Betere wisselwerking geeft energie en flow en dat leidt weer tot veerkracht in de samenwerking. Op het persoonlijke vlak leidt FITTER communiceren tot  minder stress en meer inspiratie.

Achtergrond en naslag

 • Authentieke Inspiratie, Rien van Leeuwen
 • Steps to an Ecology of Mind, Gregory Bateson
 • De lerende organisatie, Peter Senge
 • Transfer of learning, Roibert E. Haskell
 • De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Stephen R. Covey
 • Theory U, Otto Scharmer

Meest gelezen artikelen