Een gesprek over leren

Dit is een samenvatting van het gesprek van Maarten Michels, projectmanager, met met Rien van Leeuwen, een van de trainers van de training Praktisch Projectmanagement met NLP. Dit gesprek, in het voorjaar van 2012, ging over “ Resultaat door delen en kennisdeling”.

Resultaat door leren en kennisdeling

Hoe bouw je samen voort op bestaande kennis en ervaring, zodat anderen de projectresultaten blijven toepassen? We bespreken de principes rondom diepteleren en kennisoverdracht en nemen je mee in een zoektocht naar de praktische toepassing van deze principes in projecten. Je krijgt tips en vaardigheden aangereikt om het samen leren te stimuleren, te begeleiden en te verankeren. Zodat je de neuzen gericht krijgt. Dit alles binnen het grotere kader van duurzaam samenwerken en veranderen.

Wat is praktijkleren?

De titel van de dag is “resultaat door leren” want een project is in feite een gemeenschappelijke leerervaring. Wat we vergeten, onder andere door tijdsdruk, is om de leerervaringen tijdens het werk op te pakken en daar in het project zelf wat mee te doen. Vergelijk het maar met het leren autorijden. Tijdens de autorijles krijg je op het moment zelf terugkoppeling van de instructeur en combineer je dat met je eigen waarnemingen en belevingen. Dat gebruik je bijna zonder tijdverlies om een volgende situatie beter in te schatten. Dit is vergelijkbaar met wat er in projecten mogelijk is.

Wat voegt het toe aan PRINCE2 en IPMA?

In een methode, zoals bijvoorbeeld in PRINCE2, leer je naast allerlei andere technieken je om een lessons learned bijeenkomst te organiseren.  Vaak hebben deze “heidagen” een reflectief karakter: je kijkt terug naar een bepaalde periode of fase en formuleert leerpunten voor de toekomst. Wat we in deze training doen werkt anders, meer interactief. Stel je hebt bijvoorbeeld een projectoverleg. Hoe kun je dan op een zodanige manier vragen stellen en met elkaar communiceren, dat je iets leert dat je gelijk kunt toepassen. Dat noemen we praktijkleren. Wat je leert pas je gelijk toe en daardoor loopt het project soepeler. Veel projecten struikelen namelijk doordat mensen onvoldoende anticiperen. Een heel belangrijk onderdeel van anticiperen is het leren vanuit de praktijk. Leerervaringen vanuit het hier en nu zijn nodig om beter te anticiperen. Stel elkaar tijdens het werkoverleg maar eens de vraag : “ wat gaat goed en wat kan beter”. Versterk wat werkt en doe wat aan datgene wat niet goed gaat.

Wat merkt de opdrachtgever er van?

Een project is werken en leren.  Door het praktijkleren gaat dat slimmer. En als je slimmer werkt en leert levert dat altijd iets op. Kortere doorlooptijd, beter risicomanagement en uiteindelijk efficienter en effectiever werken. Door actief te leren vanuit de praktijk voor de praktijk kost een project je uiteindelijk minder tijd en geld.

De opdrachtgever zal het bijvoorbeeld merken in rapportages. De projectmanager kan meer benadrukken wat de nieuwe inzichten zijn die we gezamenlijk opgedaan hebben. En dit kun je weer gebruiken om verwachtingen beter op elkaar af te stemmen. Vaak heeft een opdrachtgever namelijk een hogere verwachting dan de projectmanager.

Daarnaast speelt praktijkleren speelt ook een belangrijke rol in de lijnorganisatie. De opdrachtgever heeft vaak meerdere petten en is bijvoorbeeld ook manager van een afdeling of unit. Praktijkleren helpt je bij kennisdeling. Als het project afgerond is, dan heb je niet alleen een projectresultaat, maar als het goed is heeft iedereen ook nieuwe kennis en ervaring opgedaan. Praktijkleren helpt om die kennis en ervaring te delen. En dat is niet alleen in het belang van het project, maar juist ook in het belang van de operationele organisatie. Voor het operationele werk, maar ook voor volgende projecten.

Meest gelezen artikelen