Ontketen potentieel

De leer-kracht is aan zet

Een video-impressie van een aantal interactieve presentaties rondom het thema “kennis is macht, maar kennisdeling is kracht”, die ik in 2014 verzorgde in opdracht van lob4mbo (nu Expertisepunt LOB) De deelnemers waren vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen in het mbo. Doelstelling was kruisbestuiving van het bedrijfsleven en het onderwijs. Vooraf besefte ik het niet, maar er zijn vele overeenkomsten tussen het werk van een docent c.q. leerkracht en mijn werkterrein als trainer, coach en leerwerkbegeleider. We willen beiden een meerwaarde bieden aan anderen die een weg zoeken in een veranderend landschap. In het bedrijfsleven bestaan docenten bijna niet meer. In het onderwijs is de transitie van docent naar leer-kracht nog in volle gang. De inzet: het ontketenen van potentieel.

 

 

Expertisepunt LOB

Volgens de site https://www.expertisepuntlob.nl:

Op 1 juli 2017 is het Expertisepunt LOB gestart. Het opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vmbo-, havo-vwo en mbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten.

Meest gelezen artikelen