Visual van communicatie

Wat is NLP?

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een benadering voor ontwikkeling en groei, waarin patronen van interactie en beleving centraal staan. De N staat voor neuro, ofwel onze neurologie waarmee we informatie uitwisselen binnen onszelf en met anderen. De L staat voor Linguïstisch, de verbale en non-verbale taal waarmee we onze belevingen communiceren. De P staat voor programmeren, het leren en overdragen van bewuste en onbewuste patronen.

 • Deze benadering gaat er van uit dat iedereen zijn eigen perceptie en beleving van de werkelijkheid heeft, waarmee we onze interactie vormgeven
 • Deze interactie bestaat uit bewuste en onbewuste patronen van denken, voelen en doen in zowel onze inter- als intrapersoonlijke relaties.
 • Door deze patronen, die bestaan uit elementen, krachten en verbanden, te onderzoeken, te herkennen en te modelleren worden ze veranderbaar en uitwisselbaar.

NLP is als begrip ontstaan in de jaren 70, toen Richard Bandler en John Grinder begonnen met het modelleren van effectieve mensen. Ondanks de concreetheid en zorgvuldigheid van de eerste NLP-techieken heeft het woord NLP voor sommigen een wat zweverig imago of wordt gezien als een assertieve motivatietechniek. We zijn echter ondertussen meer dan 30 jaar verder en NLP heeft zich ontwikkeld tot Business NLP, de derde generatie NLP , die de eerdere generaties omvat en zich richt op ecologische veranderingsprocessen in het totale speelveld van mens en natuur.

Hoe kun je NLP toepassen?

Er zijn vele toepassingsgebieden van NLP. De meest bekende en oudste is in persoonlijke therapie, gevolgd door toepassingen voor sport en prestatie. Tegenwoordig is NLP niet meer weg te denken en je vindt onder andere toepassingen in sales en marketing, leiderschap, gezondheid en vitaliteit, teamwerk, organisatieontwikkeling, onderwijs en training, leer- en werkbegeleiding, sociale verandering en projectmanagement. Je kunt Business NLP zien als:

 • een verzameling van technieken om beter te communiceren met jezelf en met anderen
 • een verzameling van “protocollen” om leren en veranderen te begeleiden
 • een bewuste manier van denken, voelen en praten
 • een veld van kennis verwoord in vooronderstellingen, principes of “best practices”
 • een gemeenschappelijke taal voor systemisch denken, voelen en werken

Business NLP

Binnen organisaties pas ik NLP toe vanuit de aanname dat door een effectieve wisselwerking tussen mensen het juiste resultaat ontstaat, mits je de energie weet los te maken en te richten in de context van het gezamenlijke doel. Duurzaam succesvol noem ik dat.

 • Duurzaam betekent dat zowel de uitvoering als de uitkomst van een gezamenlijke inspanning ecologisch verantwoord is;
 • Ecologie als NLP-begrip betekent onder andere dat je verandert of groeit zonder de hulpbronnen van het betreffende “systeem” (bijv. een persoon, team of een project) en de omringende systemen (bijv. de omgeving van een persoon of een project) uit te putten.
Durf jij in het diepe te springen

Ik gebruik Business NLP om de  “zachte” succesfactoren  te ontwikkelen, zoals leervermogen, aanpassingsvermogen, communicatie en leiderschap. Meer over succesfactoren.

Hierbij krijgen twee ontwikkelrichtingen extra aandacht:

 • De ontwikkeling van een effectieve en ecologisch verantwoorde basishouding in het werk, genaamd authentieke inspiratie;
 • De ontwikkeling van flexibele en krachtige interactiepatronen met anderen, die leiden tot generatief vermogen, cocratie en het werken vanuit een ecologisch perspectief.

Meest gelezen artikelen