Voeten op tafel

Gezonde ambitie

Ambitie

Ralph Waldo Emerson, een belangrijke essayist uit de Amerikaanse geschiedenis, zei in de 19e eeuw:

Without ambition one starts nothing. Without work one finishes nothing.

Ambitie is het hebben van een sterk verlangen of behoefte om iets te bereiken of te realiseren. Je zou kunnen zeggen het hebben van een sterke intentie, aspiratie of inspiratie om iets neer te zetten of het verschil te maken. Maar hoe zorg je dat niet alleen het doel, maar ook de weg er naartoe “gezond” is. Dat je een goede energiebalans hebt en dat je een “healthy ambition” hebt?

Wat is gezonde ambitie? 

Mindmap over gezonde ambitieAmbitie is het willen bereiken van bepaalde doelen of het willen realiseren van bepaalde behoeftes. Dat is tegenwoordig misschien een beetje lastig omdat we niet te maken met een bepaald doel, maar met een scala van ogenschijnlijk tegenstrijdige doelen. Doelen op het vlak van gezondheid, werk, sociaal leven en gezin. Op elk van die gebieden streeft iedereen wel iets na, noem het succes, geluk of doel. Iets wat je wilt hebben, wat je wilt zijn of doen. En ook als je zelf niets nastreeft dan beleef je verwachtingen van anderen over wat jouw ambitie zou moeten zijn. Een ambitie gezond is wanneer je de juiste doelen op een gezonde manier bereikt. Een gezonde manier betekent  dat je prive en werk is in balans houdt, dat geest en lichaam elkaar versterken (mind-body connnection) en dat je “authentiek” blijft.  Hoe je dat doet?

Drie tips:

  • Door fit te zijn;
  • door jezelf vrij te voelen
  • door in “flow” te leven;

Prive en werk in balans houden

De wereld verandert en in het kader van thema’s zoals “ het nieuwe werken” ontstaan er nieuwe werkpatronen. Het wordt voor een groot aantal beroepen steeds minder belangrijk wanneer en waar je werkt, zolang je maar een bepaald resultaat oplevert. Zelfs als je zelf niet zo ambitieus bent, heb je te maken met collega’s, leidinggevenden en klanten die verwachten dat je het wel bent. Als je zelf erg doel- of resultaatgericht bent, maakt de moderne technologie het mogelijk dat je “nooit de knop uitzet”. Een goede balans tussen prive en werk betekent niet meer “hoe verdeel ik de  tijd tussen thuis en werk”, maar “ hoe verdeel ik mijn aandacht”. We raken steeds meer vaardig in het “multi-tasken”, ofwel meerdere dingen tegelijk doen. Maar dit “schakelen” kan een negatief effect hebben op de diepgang van communicatie met anderen.

De mind-body connection

Energie volgt aandacht. Maak je maar eens een aantal weken flink zorgen ergens over en kijk wat dat doet met jouw fitheid. Je kunt er lang of kort over praten, maar er is een oneindige wisselwerking tussen gezondheid, of fitheid, en wat we denken en beleven. Op een gezonde manier een ambitie nastreven betekent dat niet alleen de ambitie zelf, maar ook de weg naar het doel inspirerend is. Ella Fitzgerald song in 1939 al “ It ain’t what you do, it’s the way that you do it”. Juist die weg naar het doel is tegenwoordig zo belangrijk. Want welk nut heeft het om je jaren druk te maken over het bereiken van doelen, of het boeken van resultaten, om later door de stress met een ziekte of aandoening in het ziekenhuis te belanden? Hedendaagse veranderingen vragen meer dan ooit om een sterke verbinding tussen het hoofd, het hart en het lichaam, of om zowel fysieke als emotionele en rationele fitheid.

Authentiek blijven

Authentiek betekent letterlijk “ verbonden met de oorsprong”. Die oorsprong heeft te maken met drijfveren, zowel individueel als collectief. Naarmate je meer authentiek bent, heb je een sterker gevoel “waarvoor en voor wie je het doet”.  Deze “betekenisgeving” of “zingeving” zorgt voor emotionele stabiliteit, zeker wanneer de context ( met wie, waar en wanneer we werken) snel wisselt. En dat laatste is precies waar we op het werk, maar ook in de prive stetting, steeds meer mee geconfronteerd worden.

Fit

Bij fysieke fitheid zijn drie onderwerpen belangrijk: ademhaling, voeding en beweging. Onze ademhaling is rechtstreeks gekoppeld met ons gevoel van spanning. Denk maar aan momenten van schrik (ademhaling stokt), of aan spannende situatie (ademhaling oppervlakkig). Een goede manier van ademhalen, vanuit de buik en “hartcoherent”, vermindert stress en verhoogt weerstand en fitheid. Misschien lopen de meningen uiteen over wat “gezonde voeding” en voedingspatronen zijn, maar iedereen is het er over eens dat er een verband is met fit voelen en fit zijn. Beweging heeft op vele manier een positieve invloed op fitheid. Beweging vermindert de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en longproblemen.

Emotionele fitheid is erg belangrijk in het kader van stresshantering. Als je emotioneel fit bent herken je dat vanzelf aan een gevoel van balans, rust of plezier. Je voelt je niet gejaagd, onrustig, kritisch of afgesloten. Energiek voelen is een uiting van emotionele fitheid. In extreme stress-situaties is vaak de balans weg: je voelt je het ene moment energiek (soms met een hoge focus) en het andere moment ben je niet vooruit te branden. Er zijn een paar tips om emotioneel fit te zijn: wees eerlijk tegenover jezelf en benoem je emoties, zorg voor een stemming die gezond ( zie ook authentieke inspiratie) is voor je en zorg voor goede sociale contacten.

Mentale fitheid is het vermogen om overzicht te houden, structuur aan te brengen en nieuwe informatie te filteren en te “plaatsen”. Rationeel fitte mensen kunnen beter waarnemen, anticiperen en beslissen. Ze hebben het gevoel vanuit overzicht en inzicht te handelen, waardoor ze zich beter kunnen concentreren op specifieke taken. Snel schakelen tussen verschillende onderwerpen, taken of situaties is geen probleem voor ze. In de werksetting is het nu juist dat “schakelen” wat onder invloed van nieuwe technologie en nieuwe manieren van werken zo belangrijk wordt. Lees meer over fitter communiceren.

Free

Voel je vrij om te zijn wie je wilt zijn, om te denken wat je wilt denken, en om te voelen wat je wilt voelen. Dat is geen vrijbrief om te doen wat je wilt ten koste van anderen, maar wel een oproep om uit te gaan van ( je eigen) mogelijkheden in plaats van je beperkt te voelen door de belemmeringen van je omgeving. Iedereen is een onderdeel van een groter geheel. Het hangt af van je bewustzijn en aandacht hoe je dat ziet. De en voelt zich een onderdeel van een groep gelijkgestemden,  een vriendenkring, een familie, een organisatie, een natie of een wereldbevolking. De ander voelt zich een onderdeel van een systeem, de natuur of “iets groters”.  En er zijn natuurlijk ook mensen die zichzelf geen onderdeel voelen van een groter geheel. Ongeacht met welke bril je naar de wereld kijkt:  vrij betekent onbelemmerd, ongebonden, onafhankelijk. Als je vrij bent, kun je gaan en staan waar je wilt. Als je jezelf vrij voelt, dan is je startpunt niet  “gebondenheid” maar “verbondenheid”. Jezelf niet afhankelijk voelen van anderen of van omstandigheden, maar er van uit gaan dat er altijd sprake is van  “wederzijdse afhankelijkheid”. Een gezonde ambitie hebben of bereiken betekent dat je jezelf tegelijkertijd onafhankelijk en wederzijds afhankelijk voelt. Of om een paar trendy woorden te gebruiken: “being present” en “ being connected”.

Flow

Het begrip “flow” werd in 1975 genoemd door Michaly Csiksentmihalyi in zijn  boek over flow, waar hij het bij wijze van metafoor had over een “stroom die hen meevoerde”. Flow is ook een belangrijk begrip in de overdracht van energie en warmte. In een toestand van flow ben je “echt aanwezig” in het hier en nu. Je zou de overdrachtelijke betekenis van het begrip flow ook kunnen opvatten als “echt verbonden zijn met alles wat er is”. Als je in de flow bent, ben je niet bezorgd over de toekomst of het verleden. Het enige wat telt is het hier en nu, zonder dat je onderscheid maakt tussen jezelf en de omgeving of anderen. In het kader van gezondheid: dat je alle energie en aandacht geeft aan dat wat er nu is zonder het te beoordelen of te veroordelen. Lees meer over het samenwerken in de flow en het samen meemaken.

Samengevat: een ambitie is gezond als deze prive en werk in balans houdt, de verbinding tussen lichaam en geest versterkt en tot “verbinding” met het grotere geheel leidt. Hoe bereik je een ambitie op een gezonde manier? Door fit te zijn, jezelf vrij te voelen en door echt aanwezig te zijn bij alles wat er gebeurt en is. Lees meer over stresshantering in projecten.

Meest gelezen artikelen