authentiek handelen en wandelen

Authentiek handelen mistlicht in sociaal verkeer

Hoe vaak komt het niet voor dat mensen langs elkaar heen praten? Of dat je denkt elkaar te begrijpen, maar dat later in de praktijk het tegendeel blijkt? Vooral in leidinggevende relaties, zoals op de werkvloer of in projecten, lijkt het wel of een enorme mist het zicht vermindert. Vaak voelen mensen zich opgelaten of sluiten ze zich gewoon af voor de ander. Authentiek handelen is voor velen knap lastig. Dit is mijn waarneming in leerwerkbegeleiding en coaching.

Wat is authentiek handelen?

Authentiek handelen is als een mistlicht in het sociale verkeer. Het zorgt dat je goed ziet en goed gezien wordt. En dan hebben we het niet over de oppervlakkige zaken zoals kleding of gedrag, maar vooral over datgene waar we niet makkelijk over praten: onze drijfveren, waarden en verwachtingen. Waarom de vergelijking met een mistlicht? Wanneer je weet wat je belangrijk vindt, daar open over bent en dat ook congruent toont in je gedrag, dan zien anderen meer van jou. Natuurlijk gedrag heeft meer effect dan toneelspel. Het zorgt voor verbinding en dat is weer de basis voor goede wisselwerking. In het sociale verkeer spiegelen we de ander, dus verhoogt authentiek gedrag de kans dat anderen dat ook doen. Authentiek handelen is de eigenschap om echt en oorspronkelijk te zijn. In onze eigen ogen, in de ogen van anderen en bezien vanuit het grotere geheel. Zonder authentiek gedrag zijn er meer botsingen en conflicten.

Hoe doe ik dat praktisch?

Er zijn ontelbaar veel boeken en trainingen over authenticiteit en authentiek leiden. Wat zijn praktische tips om zonder dat alles jezelf toch te ontwikkelen? Iedereen is anders, dus een recept is er niet. Wel een overzicht in vijf stappen:

 1. Weet waar jij voor staat
 2. Verlies verwachtingen niet uit het oog
 3. Zorg voor stijlflexibiliteit
 4. Motiveer jezelf en anderen
 5. Weet wat er nodig is

Waar sta ik voor?

Authenticiteit is geen eindpunt maar een reis. Elk keer als je jezelf afvraagt wat je belangrijk vindt ontdek je jezelf meer. De verzameling van alle antwoorden is datgene waar jij voor staat. Dus: als je iets doet of kiest, vraag jezelf: waarom is dit nu belangrijk voor mij? Wat probeer ik te bereiken of te vermijden? Probeer dit ook bij anderen te achterhalen. Want onze drijfveren en waarden sturen onze verwachtingen.

Wat verwacht ik (jij)?

Botsingen ontstaan dikwijls doordat we verwachtingen niet kennen of niet uitspreken. Onbekende verwachtingen kunnen we niet bijstellen of afstemmen met elkaar. De balans vinden, binnen onszelf of in de interactie met anderen, is niets anders dan de uitkomst van een vraag- en antwoordspel. Vijf concrete vragen die je zelf of met anderen kunt ontrafelen in een specifieke bots-situatie:

 • Wat verwacht ik?
 • Wat is nu de realiteit?
 • Wat is het verschil waar ik me druk over maak?
 • Wat doet dat met mij?
 • Wat doe ik daarmee?

Zorg voor stijlflexibiliteit

Stijlflexibiliteit is het vermogen om binnen de de grenzen van onze authenticiteit ons gedrag af te stemmen op de situatie, zodat we bereiken wat nodig is. Hoe beter we de situatie inschatten, de mensen aanvoelen en afstemmen, hoe meer kans dat we samen effectief zijn. De belangrijkste vaardigheid is het bewaren van een triple focus: heb ik voldoende aandacht voor mezelf, de ander en het grotere geheel? Het is een bekend gegeven dat bij vermoeidheid of stress, de balans tussen deze drie aandachtsgebieden verstoord is.

Motiveren

Motiveren is letterlijk in beweging zetten. Motiveer jezelf door zo veel mogelijk datgene te doen waar je goed in bent, waar je energie van krijgt, en wat bijdraagt tot het behalen van doelen. Motiveer elkaar door actief op zoek te gaan naar datgene wat werkt in een gegeven situatie. Kom je er niet uit, stel dan de vraag: wat zijn drie manieren om hiermee om te gaan? Keuzevrijheid is namelijk een energiegever.

Weet wat er nodig is en doe er wat aan!

De belangrijkste blokkade bij authentiek handelen is niet dat mensen niet willen, maar denken het niet te kunnen. Tot op het machteloze af. Met behulp van vier vragen kun je mogelijk nieuwe openingen vinden:

 1. Wat heb ik nu in deze situatie nodig?
 2. Wat daarvan kan ik mezelf al geven?
 3. Wat daarvan kan ik vragen anderen mij te geven?
 4. Om het te krijgen, waar heb ik wel invloed op?

Met bovenstaande informatie hoop ik dat dat je beter de weg vindt in het sociale verkeer. Mistlicht aan!

Meer informatie?

Verbindend leiderschap

Energie door Wisselwerking

Authentieke inspiratie

Meest gelezen artikelen