Health Certification Training

Deze training van 20 dagen is speciaal ontwikkeld door Robert Dilts, Suzi Smith en Tim Hallbom  om onder andere:

  1. Intuïtief en authentiek handelen te ontwikkelen
  2. Meesterschap verkrijgen over geavanceerde NLP modellen die welzijn, gezondheid en vitaliteit activeren teneinde het helend vermogen aan te spreken
  3. NLP toe te passen bij fysieke aandoeningen, complementair aan de reguliere geneeskunde
  4. Professionele en persoonlijke capaciteiten uit te breiden op het gebied van zingeving en verbondenheid.

Certificaat NLP Health Coaching

Op 1 juni was het zo ver. Twintig opleidingsdagen, een afsluitende projectopdracht, zes supervisieverslagen en een jaar verder zat de Health Certification Training er op. Met de uitreiking van het certificaat, geaccrediteerd door de overkoepelende organisatie van natuurgeneeskundige beroepstherapeuten, kwam er ook een einde aan een hele leuk en leerzaam jaar. Leuk omdat ik met een groep van vijftig enthousiaste en gedreven professionals uit allerlei windstreken een diepe band heb opgebouwd, ook omdat we een gezamenlijke interesse en passie hebben: het stimuleren van gezondheid en vitaliteit. Leerzaam omdat we het thema gezondheid vanuit een holistische benadering en vanuit vele invalshoeken hebben belicht. Onder de inspirerende begeleiding van Hans Polak, Tim Hallbom, Suzi Smith en Robert Dilts. De onderwerpen zijn te veel om op noemen. Ik licht twee onderwerpen van het laatste blok er uit omdat ik voor deze onderwerpen twee gedichten heb gemaakt die ik graag wil delen met anderen. Het eerste gedicht is rondom het loslaten van relaties, want veel stress en daarmee een negatief effect op gezondheid komt van de manier hoe we daar mee omgaan. Het tweede gedicht heeft te maken met het verband tussen basishouding en gezondheid.

Relaties en gezondheid

Sommige belevingen zijn niet te vangen in woorden. Een daarvan is het loslaten van vroegere relaties. Of het nu is door overlijden, scheiding of het verbreken van vriendschap, het thema is hetzelfde: Hoe geef je alles een plek en soms: hoe geef je een positieve betekenis aan alles wat er gebeurd is en wat er gevoeld is. Hoe beter je in staat bent om het later “ te plaatsen” hoe beter dat is voor je gezondheid. Onderstaand gedicht belicht die aspecten en “het vuur”, noem het verbinding, liefde of passie, die in de relatie aanwezig was.

Slowly the fire dies

The last flame, the last sparkle

It is all gone

Even the last laugh

No more gathering around the fire

No more wood to feed the fire

No reason to lit the fire

As all fires do,

It started, it spread and it slowly died

It all was

And that is ok

What remains are the ashes

Ready to be washed away

By the next rain

Feeding the land

Feeding the woods

Feeding next fires

De dans van het leven

In het kader van gezondheid is het belangrijk dat je stil staat bij de manier, zeg basishouding, hoe je in het leven staat. In de 5Rythms Dance, ontworpen door Gabrielle Roth en fantastisch begeleid door Deborah Bacon Dilts tijdens dit laatste blok van de HCT, ontdek je door dans en beweging hoe ritme van invloed is op hoe je in het leven staat. Onderstaand gedicht heb ik gemaakt naar aanleiding van mijn eerste kennismaking met de 5Rythms Dance.

 

I am still dancing

Like a child in my house

Like dancing with my spouse

Like people dancing in the street

This moment in love

This moment in time

Where I meet my feet

Where I meet heart  and mind

Where I meet destiny

In the stillness of the dance

Soul, mind and field merge

Strength, Love and Play become one

One of many

One within something bigger

One Still Dance

Still dance life

Rien van Leeuwen 1 juni 2011

Meest gelezen artikelen