In het kader van een cultuurtraject vroeg een vermogensbeheerder naar een manieren om het ‘zelf verantwoordelijkheid en initiatief nemen’ te verhogen. MindSonar® gebruikte ik om de denkpatronen in kaart te brengen. Mijn focus was op één van de succes markers uit de a2Results® succesfactorscan die tijdens de intake mijn aandacht trok:

‘We voelen ons krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is voor het collectieve doel’.

Twintig deelnemers (een doorsnijding van de organisatie) maakten een Mindsonar test voor de volgende situatie: kies een situatie (contact, gesprek of overleg) waarin je makkelijk verantwoordelijkheid neemt. Gebruik deze context om de MindSonar® test in te vullen.

Door deze aanpak ontstond een profiel over de meest effectieve mindset om verantwoordelijkheid te nemen in die werkcontext. In de workshop onderschreven de deelnemers dit profiel:

  • We nemen zelf verantwoordelijkheid als er sprake is van een doel of resultaat waar we ons mee kunnen verbinden (meestal op hoofdlijnen) én als er een gevoel is zelf invloed te kunnen uitoefenen op dat resultaat.
  • Bij gedeelde verantwoordelijkheid moet er een duidelijke structuur zijn en een onderscheid in ieders bijdrage.
  • Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om zelf te beslissen, verschillende mogelijkheden ziet, voortgang ervaart en de onderlinge relaties goed zijn.
  • Verder is een belangrijk dat er een balans is tussen het direct handelen (voor bepaalde onderwerpen) en begrip, analyse en weloverwogen voorbereiding (voor andere onderwerpen).

In de workshop zijn ook andere instrumenten ingezet om deze ‘gewenste mindset’ en de vereiste randvoorwaarden in kaart te breng, zodat dit verder in de ontwikkeling van de organisatie meegenomen kon worden.