Verder denken dan Agile

Wat is een Agile mindset?

De wereld verandert, het werk verandert en daarmee ontwikkelen we gaandeweg een andere werkstijl. Het begrip Agile, in het Nederlands vrij vertaald naar behendig en beweeglijk, lijkt de laatste jaren het meest gebruikte woord in antwoord op de transitie waar de maatschappij en het bedrijfsleven zich in beweegt. Het betekent dat je open,alert en flexibel samenwerkt met anderen. Niet verlammen in plannen, maar samen doen en het plan bijstellen. Iteratief werken. Kleine resultaten aan elkaar koppelen zodat het waarde heeft voor een grotere ‘community’. Zo als zo vaak met dit soort bewegingen is bij velen de focus gericht op de structuur van het werk en het organiseren van mensen. In essentie gaat Agile werken echter over wisselwerking. Wisselwerking tussen mensen, tussen ontwerp en gebruik, tussen informatie en systemen.

Verder denken

Verder denken dan Agile is even stilstaan bij het begrip wisselwerking, wat letterlijk onderlinge beinvloeding betekent. Agile werken is een vorm van sociale innovatie, een andere manier van omgaan met elkaar. Als je verder denkt dan Agile en sociale innovatie als uitgangspunt neemt, dan zie je ineens meer samenhang tussen de grotere veranderingen in ons leven en maatschappij. Sociale innovatie is in feite op een andere manier denken en handelen als het gaat om bijvoorbeeld communicatie, samenwerken, leiden, leren en veranderen. Iets op een andere manier beschouwen, andere denkstijlen hanteren en andere dingen doen kan heel veel energie opleveren. Op vakantie bijvoorbeeld krijgen we extra energie. Niet alleen door de context, zoals een ander land of plaats, maar vooral ook doordat we in de vakantie een andere focus en daarmee een ander denk- en handelspatroon hebben.

Individuele denkstijlen en sociale innovatie

De afgelopen jaren hebben mijn collega’s en ik een concept met praktische handreikingen ontwikkeld voor sociale innovatie. In het boek Energie door Wisselwerking is dit onder andere beschreven. Sinds 2013 hebben we onze aandacht verlegd naar de koppeling tussen denkstijlen en sociale innovatie. Met behulp van het instrument Mindsonar hebben we denkstijlen in kaart gebracht. Dit hebben we gedaan door middel van werkobservaties, intervisies, persoonlijke begeleiding, trainingen en door onderzoek naar mensen die op het vlak van communicatie, samenwerking, leiderschap, leren en veranderen positieve effecten bereiken. Hierdoor ontstaat er een soort benchmark. De praktische invulling: stel dat je in een SCRUM team, een van de organisatievormen van Agile, de samenwerking en de praktische kennisdeling wilt verbeteren. Iedereen vult twee vragenlijsten in: een voor de samenwerking en kennisdeling in het team en een ander voor de individuele denkstijlen in die specifieke context. Vervolgens observeert de leerwerkbegeleider het team en evalueren we samen hoe verbeteringen aangebracht kunnen worden. Doe dit voor meerdere teams en je kunt het lerend vermogen van de organisatie verbeteren.

Meer weten?

Masterclass mindset voor gezamenlijk succes.

Wat is jouw autofocus

Is Agile de nieuwe werkstijl?

Hoe gebruik ik Mindsonar?

Mindsonar® is a registered trademark of IEPNijmegen

Meest gelezen artikelen