Agile denken en doen

Agile denken en doen in projecten

Een Agile mindset is niet altijd vanzelfsprekend. Vooral niet als je in een ‘traditionele’ projectomgeving werkt. Samen met mijn Ruysdael collega’s onderzocht ik hoe 1400 professionals het ervaren en hoe je elkaar zou kunnen stimuleren om meer wendbaar te zijn. Deze professionals, werken niet in Agile en/of scrum teams, maar waar er wordt wel verwacht dat zij wendbaar zijn.Een Agile mindset gaat over vooronderstellingen, waarden, en denkstijlen die zorgen dat je op het werk wendbaar wilt en kunt zijn. Het is in de kern de vaardigheid om te anticiperen, om actie te nemen en  jezelf aan te passen. We keken hoeveel % van deze professionals relatief tevreden, neutraal of ontevreden was over negen aspecten (drie aspecten per A)  waarmee je als team meer Agile wordt. De conclusie: het is niet vanzelfsprekend om op een Agile manier te denken en te handelen.

negen aspecten van Agile mindset

Anticiperen

Anticiperen gaat over het waarnemen van zwakke signalen en deze omzetten in preventieve actie. Daarvoor heb je een duidelijk en samenhangend beeld van de gewenste uitkomst nodig en inzicht op welke manier de teamleden van elkaar afhankelijk zijn. Met name in complexe omgevingen met verschillende rollen en/of disciplines loopt het spaak als visie, samenhang en afhankelijkheden niet gedeeld zijn. Dit waren de stellingen:

  • We hebben een gemeenschappelijk beeld over eindresultaat en aanpak.
  • We hebben een duidelijk beeld van de samenhang tussen de verschillende deelproducten.
  • Ieder van ons kent zijn of haar individuele taak en ziet de afhankelijkheden voor wat betreft mensen, informatie en activiteiten.
tabel met gegevens over anticiperen

Actie nemen

Teams die op het juiste moment een gecoördineerde actie nemen hebben de meeste kans om wendbaar te zijn. Daarvoor het je een goede gezamenlijke focus nodig en als professional de vaardigheid om die focus vast te houden. Maar je moet ook niet bang zijn om initiatief te nemen en open staan om met anderen vooraf af te stemmen als dat nodig is. Dit waren de stellingen:

  • We zorgen allemaal dat we onze focus op het meest belangrijke richten.
  • We zorgen dat we vooraf onze acties afstemmen om een samenhangende uitkomst te krijgen.
  • Ieder van ons neemt een leidende rol als dat nodig is.

 

tabel over actie nemen

Aanpassen

Wendbaarheid is geworteld in de vaardigheid om jezelf continue aan te passen aan de veranderende setting. Dat kan alleen als je regelmatig leert van de feedback die je impliciet of expliciet krijgt. In het onderzoek keken we in hoeverre de overtuiging leeft dat iedereen in een team zich flexibel aanpast en of teamleden daadwerkelijk samen leren van wat er gebeurt. De stellingen:

  • We evalueren en verbeteren regelmatig ons werk.
  • We zijn als groep voldoende flexibel om te zorgen dat er gebeurt nodig is.
  • We leren regelmatig samen om afhankelijkheden en onderliggende oorzaken van problemen te vinden.
Tabel over aanpassen

Meest gelezen artikelen