verschillende papegaaien in boom

Praktijkcase multicultureel samenwerken

Onlangs sprak ik Andre, een projectmanager die de succesversneller, een set interventies en instrumenten voor teamontwikkeling, regelmatig toepast in zijn projecten. In dit praktijkverhaal gaat het om wereldwijde implementatieprojecten met een doorlooptijd van ongeveer een half jaar. De teamleden werken in verschillende landen. Een multiculturele omgeving waar veel digitaal wordt samengewerkt.

Andre werkt met twee instrumenten: de Ruysdael teamscan en de denkstijlen uit de Mindsonar® test. Dit is zijn werkwijze in de praktijk:

Ik zorg dat we na de start van het project eerst een tijdje met elkaar samenwerken en elkaar leren kennen. Zodra het project ingericht is en we het projectplan hebben, plan ik de eerste meeting waarin ik het doel en werkwijze van de teamscan uitleg. De belangrijkste boodschap: het is bedoeld om ons bewust te zijn van de basiscondities voor samenwerken en om te beseffen dat we er zelf aan kunnen bijdragen. Ik vertel erbij dat het gaat om ‘onze teamcontext’ en niet om een algemeen beeld.

Hoe gebruik je de uitkomsten van de scan?

Andre vertelt mij hoe hij vervolgens omgaat met de informatie uit de scans.

  1. De eerste stap is de gegevens van de scans met elkaar vergelijken. Het gaat om zeven factoren met totaal vijfendertig succesmarker (de stellingen uit de teamscan) Zijn er bepaalde factoren die hoog of laag scoren? Is er een bepaalde specifieke succesmarker die eruit springt? Herken ik bepaalde clusters van markers?
  2. Vervolgens vergelijkt hij de uitkomsten met zijn eigen beeld (in welke mate herken ik dit in de praktijk) en formuleert hij enkele conclusies. Bijvoorbeeld: we scoren hoog voor de marker over ‘openheid’ (‘we communiceren open naar elkaar’), maar laag op de marker ‘begrip’ (‘we begrijpen elkaar voldoende’).
  3. Deze conclusies deelt hij in de volgende team meeting en gebruikt hij om samen te reflecteren. Hij geeft ook een voorzet voor punten ter verbetering en het team bespreekt samen hoe ze dat aanpakken in de komende weken.

Continue verbeteren

Vervolgens herhaalt hij stap twee en drie: reflecteren en bespreken welke punten aandacht nodig hebben. In een project van zes maanden zijn er vier van deze checkpoints. Naarmate het project vordert, brengt Andre een andere diepgang aan. In het begin gaat het erom dat iedereen zich bewust is van de beiscondities (succesfactoren) en dat deze beïnvloedbaar zijn. Daarna gaat het om de praktische vertaling en het gebruik in het teamwerk. Dan maakt Andre de vertaalslag naar de denkstijlen. In een gezamenlijke leersessie van een uur legt hij een paar denkstijlen uit, geeft feedback aan het team en vraagt ook om feedback. Hij heeft zijn focus vooral op de denkstijlen uit het onderzoek ‘verschil maken als projectmanager’. (Zoals proactief versus reflectief denken, gericht op doelen of gericht op problemen).

Wat zijn de voordelen?

Volgens Andre en zijn team heeft de succesversneller drie voordelen: aandacht voor succesfactoren, teambuilding en verbetering van samenwerking. Er is veel meer alignment, afgestemd handelen, en een gemeenschappelijke focus in het team. Hij krijgt dat ook terug van zijn team en ziet het in de resultaten die zijn team neerzet. Succes maak je samen.

Meer informatie

Andre van Dijk is projectmanager van innovatieve oplossingen bij Ericsson. Hij volgde de training praktisch projectmanagement met NLP en werkte ook mee aan het onderzoek verschil maken als projectmanager.

Meest gelezen artikelen