Engineering de veiligheid in de keten

Engineering is niet meer wat het was. De dynamiek in het werk is toegenomen. Ontwikkelingen volgen elkaar sneller op en hangen steeds meer met elkaar samen. In het structureel veranderd economisch, technologisch en sociaal landschap staat de gemiddelde engineer anders in het werk dan vroeger. 

Het werk is constant in transitie en vraagt ons om te veranderen. Meer dan vroeger ben je als engineer-projectleider bezig met afhankelijkheden en integrale aspecten, zoals veiligheid en duurzaamheid. Deze hebben steeds meer invloed op zowel de manier hoe we werken als op de uiteindelijke ontwerpkeuzes die we maken.

In multidisciplinaire projecten bijvoorbeeld zijn de integrale aspecten niet altijd te beheersen met regels en procedures. Er zijn andere wegen, zoals effectieve wisselwerking en collectief leren, die eerder en sneller tot meer veiligheid en duurzaamheid in de keten leiden. Dit is een van de inzichten van leerwerkbegeleiding in projectteams in de energie-sector. 

Design principles

In het ont werp maken we een enorme omslag mee door de vele transities. Denk hierbij aan de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Als engineer werk je niet alleen met andere business modellen, maar ook met andere ontwerp-principes (design principles, design criteria). Meer dan vroeger heeft alles met alles te maken. Je ontwerpt niet meer een product maar een service. Kon je vroeger je werk afbakenen dan gaat het nu veel meer om afstemming met anderen. Alles wat je maakt moet passen in een groter en complexer ecosysteem van systemen, producten en diensten. Vooral als je werkt aan een hogere R-strategie van de circulaire economie. 

Succesfactoren in de uitvoering

In de uitvoering is veiligheid moeilijker te handhaven als je elke keer met andere mensen, vanuit verschillende organisaties en diverse culturen werkt. Dan zijn goede voorschriften, heldere procedures en gecertificeerde professionals een voorwaarde maar geen garantie voor een veilige werkomgeving. Het gaat er vooral om hoe je in het werk staat en hoe goed iedereen met elkaar communiceert. Het collectieve anticiperende vermogen bepaalt of de oplossing ‘fit for purpose’ is.

Wat betekent dat voor mijn werk?

Door de vele afhankelijkheden en dynamiek zullen we in zowel de engineering als in de realisatie snel en flexibel moeten kunnen schakelen tussen onderwerpen, informatie en mensen. Wisselwerking is belangrijk voor innovatie, kennisdeling, informatieoverdracht, creativiteit en integrale besturing. Energie door wisselwerking is een oproep om de wendbaarheid van de keten te vergroten door een hogere kwaliteit van wisselwerking in alle aspecten van het werk.

Tips voor engineers

Werk aan het verhogen van jouw aandachtsvermogen. Leer bijvoorbeeld om meerdere brillen op te zetten, want door te schakelen tussen drie schaalniveau’s van aandacht (zelf, interactie, grote geheel) kun je betere ontwerp keuzesmaken.  Lees meer over triple focus

Daarnaast is het in de uitvoering belangrijk om de samenwerking op een hoger plan te tillen en vooral goed te communiceren.

Zie ook

Interventieclusters voor ketenteams

Succesfactorscan voor multidisciplinaire samenwerking

Meest gelezen artikelen