keten teams

Interventies voor ketenteams

Onlangs had ik een intervisie met een facilitator die ketenteams voor operationele processen binnen een organisatie begeleidt. Hij vroeg zich af waar hij het beste zijn aandacht op kon richten bij de ontwikkeling van dit soort teams. Zou het slim zijn om veel aandacht te geven aan de taak en het organiseren daarvan, of zal het werken aan de onderstroom en sociale cohesie nu juist een impuls geven? We bespraken samen over nudging met een relevante sets van micro-interventies, ofwel gerichte praktische ontwikkelstappen. Lees meer over onze inzichten.

Teams in transitie

In de ketenteams stemmen managers van de betrokken afdelingen onderling af over het totale proces. Door ontwikkelingen in de omgeving komen er steeds meer integrale vraagstukken en verandert de aard van het overleg van operationeel naar tactisch. Van het blussen van brandje naar het bepalen van de logica van verbetering. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat de samenstelling van het team verandert doordat er tijdelijk inhoudelijke experts aan toegevoegd worden. De teams hebben daardoor een ontwikkelslag te maken als het gaat om de mindset van de deelnemers, de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere ketenteams.

Wat zijn interventieclusters?

Een interventiecluster is een slimme combinatie van interventies, die in een bepaalde setting het meest relevant kunnen zijn. De relevantie wordt bepaald met de Ruysdael Team App, waarmee succesmarkers worden besproken met het team. Voor elke succesmarker zijn er micro-interventies om de ontwikkeling van de individuele teamleden en de onderlinge samenwerking te stimuleren. Een interventiecluster is dus eigenlijk set praktische verbeterpunten een team, die je kortcyclisch evalueert en bijstelt. We keken naar vier interventieclusters.

Succesfactor:
Kickstart zelfsturing
Collectieve context
Gedeelde visie en samenhang
Co-creatie
Gedeeld leiderschap
Communicatie
Openheid en gedeelde betekenis
Leren en kennisdeling
Aanpassings-vermogen
Authentiek handelen
Bijdrage
Succesfactor:
Hefboom zelfsturing
Collectieve context
Co-creatie
Gedeeld leiderschap
Teamfocus
Communicatie
Leren en kennisdeling
Gedeelde betekenis
Aanpassings-vermogen
Hergebruik van kennis
Authentiek handelen
Balans waarden
Succesfactor:
Kenmerken zelfsturing
Collectieve context
Co-creatie
Gedeeld leiderschap
Krachtig en bevoegd voelen, initiatief nemen
Communicatie
Openheid
Leren en kennisdeling
Aanpassings-vermogen
Optimale sturing
Authentiek handelen
Kiezen vanuit het geheel
Succesfactor:
Versnellen teamresultaat
Collectieve context
Samenhang
Co-creatie
Vooraf afstemmen en een flow van activiteiten
Gedeeld leiderschap
Teamfocus
Communicatie
Leren en kennisdeling
Aanpassings-vermogen
Authentiek handelen

Meest gelezen artikelen