Een succesvol project is mensenwerk

Een project is een fantasie

Een project is een droom, een fantasie of in het beste geval een verzameling ideeën, inspiraties en drijfveren van een groep mensen. Met deze stelling begon ik  de voorlichtingsavond van Ruysdael over een nieuwe training voor de “zachte kant” van projectmanagement. De zachte kant is alles wat impliciet, onbewust en/of ongrijpbaar is. En dan hebben we het over cultuur, inspiratie, passie, gevoel, intuïtie, noem maar op.

Meerdere perspectieven

Een project kun je vanuit meerdere perspectieven bekijken. Misschien de meest gekozen perceptie is die van de manager: Een project is een verzameling van activiteiten die op een zodanige wijze georganiseerd en beheerst worden dat het projectresultaat, vastgelegd in een productbeschrijving, gerealiseerd wordt. Deze beschrijving van de harde kant van projecten, daar waar het gaat om structuur, beheersing en meetbaarheid, kun je echter ook aanvullen met het perspectief van  de zachte kant.

Een succesvol project is mensenwerk

Natuurlijk is het belangrijk om een project goed te beheersen vanuit het oogpunt van scope, kwaliteit, geld en tijd. Maar dan moeten de mensen wel willen, kunnen en vooral iets doen. De mensen in het project, de mensen om het project en de mensen die de resultaten van het project gebruiken of er door beïnvloed worden. Als die in de flow komen, dan werkt het. Dan komt ook de projectleider in zijn rol.

Waar gaat het meestal fout?

Mislukte projecten zijn meestal terug te leiden naar het feit dat mensen onvoldoende in staat zijn om samen te werken, te leren, te veranderen en te leiden in de specifieke projectcontext. De samenwerking is te oppervlakkig, te versplinterd of staat bol van onderlinge krachtmetingen. Er is onvoldoende aandacht en tijd om te leren vanuit de praktijk. In die praktijk is de leider onvoldoende actief als het gaat om het inhoudelijk en relationeel verbinden en inspireren. En onbewust is er weerstand tegen de veranderingen die het gevolg zijn van het project of van de gevolgde werkwijze.

Problemen met de zachte kant van samenwerken

Bijna honderd deelnemers bogen zich tijdens de leerbijeenkomst over de vraag: wat ervaar jij als grootste probleem in de onderlinge samenwerking? De antwoorden op hoofdlijnen:

  • Ego-gerichtheid, zoals  “ik -gedrag”, niet inleven en  eilandcultuur;
  • Onvoldoende diepgang in de relatie en samenwerking, zoals niet afgestemde verwachtingen en onvoldoende vertrouwen;
  • Onvoldoende samenhang waaronder tegenstrijdige doelen en  onvoldoende bewustzijn van afhankelijkheden en van het grotere geheel.

Authentiek leiden is werelden verbinden

Een ideale oplossing voor deze problemen bestaat niet, maar er  zijn wel meerdere succesfactoren die te maken hebben met het richten van aandacht. Aandacht voor de denk- en belevingswereld van anderen. Vanuit de gedachte dat we allemaal een onderdeel zijn van een groter dynamisch ecosysteem. Onder de noemer authentiek leiden gaat het om: authentiek verbonden zijn met je eigen belevingswereld, inleven in de beleving van anderen, de aandacht richten op cocreatie (onze kleine projectwereld) en op het grotere ecosysteem, zoals de organisatie en/of maatschappij. En dat laatste , het ontbreken van grootdenken, is juist waar de meeste projecten falen. Door het goot denken meer aandacht te geven, snappen mensen beter wat afhankelijkheden tussen de taken zijn en wat de samenhang is.  Dat is een voorwaarde voor het voorkomen van risico’s en stimuleren van anticiperend gedrag.

Meer weten?

Neem dan eens een kijkje bij Ruysdael en verken onderwerpen zoals het management van portfolio’s. Of maak het mee in mijn workshops.

Meest gelezen artikelen