Zwerm vogels

Portfoliosturing in transities

Transitiesturing

Regieteams bestaan in de huidige praktijk vaak uit de spelers in een keten of sector. Zij hebben naar elkaar uitgesproken dat ze samen eigenaarschap willen nemen voor een transitie of complexe verandering in die keten. Dan ontstaat er de behoefte om integraal en gezamenlijk het portfolio van initiatieven en projecten te sturen. Het ketenportfolio is geboren. Anders dan de sturing binnen organisaties heeft iedereen met meerdere partijen te maken en gaat het om ‘deep change’ . Er ontstaat een behoefte aan ’transitiesturing. Dat is heel wat anders dan de ‘hard governance’ in organisaties. Het gaat veel meer om de oorspronkelijke ruime betekenis van ‘gids en bijsturen’. Hierin zijn in het algemeen drie gebieden van aandacht:

  • Versnelling van de transitie (sturing op synergie en kennisintegratie):
  • Gerealiseerde projecten (sturing op realisatie);
  • Opschaling van innovaties (sturing op bewustwording en verbreding)

Dit is relevant voor zowel de sociale en als de technologische innovaties. De Innovation-Timer is een serious game waarmee regieteams leren om te werken met verschillende tijdhorizons en schaalniveaus’s. Dit zorgt voor een betere, integrale en collectieve sturing. Essentieel in complexe systeemveranderingen. 

De innovation-timer helpt regieteams en andere samenwerkingsverbanden tussen organisatie om het gezamenlijke keuzeproces te verbeteren. In de kern zorgt deze serious game dat er een gedeeld beeld ontstaat over onderliggende principes en criteria die ten grondslag liggen aan de operationele, tactische en strategische keuzes van een groep. De innovation-timer gaat niet over de inhoud van de keuzes maar juist over de logica en mindset die bij het zoekproces een rol speelt.

Wat is de Innovation-timer?

De innovation-timer helpt regieteams en andere samenwerkingsverbanden tussen organisatie om het gezamenlijke keuzeproces te verbeteren. In de kern zorgt deze serious game dat er een gedeeld beeld ontstaat over onderliggende principes en criteria die ten grondslag liggen aan de operationele, tactische en strategische keuzes van een groep. De innovation-timerÓ gaat niet over de inhoud van de keuzes maar juist over de logica en mindset erachter.

Het raamwerk voor de game bestaat uit een governance model voor transitiesturing met twee invalshoeken: de tijdshorizon van keuzes (operationeel, tactisch en strategisch) en kritische stuurprocessen (gericht op realisatie, versnelling en opschaling). In de praktijk blijkt dat de innovation-timer enorm snel de logica en mindset inzichtelijk maakt. Het resultaat is dat het keuzeproces sneller gaat en een betere kwaliteit krijgt. Teams zonder dit inzicht blijken nogal eens te worstelen met tegenstijdige belangen of verliezen tijd door te veel discussie over operationele vraagstukken. Het effect van de game is overzicht, samenhang en afstemming van en voor alle betrokkenen.

Bij de start wordt het governance model uitgelegd en krijgen de deelnemers een rol in een case. Dan maakt iedereen eerst individueel een aantal keuzes over een projectenportfolio. Deze ronde helpt om je bewust te worden van je eigen onderliggende logica en principes. Daarna is er afwisseling in verschillende rondes en spelvormen over gezamenlijke keuzes en leerinzichten. In deze rondes draait het om het vinden van gezamenlijke principes en criteria.

De casuistiek heeft het voordeel dat elke deelnemer ervaringsgericht kan leren. Met het model geven we ook nieuwe inzichten over de rol van regieteams en sturing van complexe verandertrajecten en transities.

In 2020 gaf ik een workshop op het jaarlijkse Ruysdael event. 

Meer informatie.

Meer informatie vind je op de Ruysdael site. Het raamwerk met de drie aandachtsgebieden en de focus van besluitvorming is onder andere gebaseerd op de zeven succesfactoren voor duurzame innovatie en het concept van triple focus van Peter Senge. Wil je meer weten over de praktische implementatie, lees dan het artikel  over het transitieprogramma circulaire maakindustrie.

 

Meest gelezen artikelen