zwermen in een transitie

Portfoliosturing in transities

Transitiesturing

Regieteams bestaan in de huidige praktijk vaak uit de spelers in een keten of sector. Zij hebben naar elkaar uitgesproken dat ze samen eigenaarschap willen nemen voor een transitie of complexe verandering in die keten. Dan ontstaat er de behoefte om integraal en gezamenlijk het portfolio van initiatieven en projecten te sturen. Het ketenportfolio is geboren. Anders dan de sturing binnen organisaties heeft iedereen met meerdere partijen te maken en gaat het om ‘deep change’ . Er ontstaat een behoefte aan ‘transitiesturing. Dat is heel wat anders dan de ‘hard governance’ in organisaties. Het gaat veel meer om de oorspronkelijke ruime betekenis van ‘gids en bijsturen’. Hierin zijn in het algemeen drie gebieden van aandacht:

  • Versnelling van de transitie (sturing op synergie en kennisintegratie):
  • Gerealiseerde projecten (sturing op realisatie);
  • Opschaling van innovaties (sturing op bewustwording en verbreding)

Dit is relevant voor zowel de sociale en als de technologische innovaties.

De Innovation-Timer is een serious game waarmee regieteams leren om te werken met verschillende tijdhorizons en schaalniveaus’s. Dit zorgt voor een betere, integrale en collectieve sturing. Essentieel in complexe systeemveranderingen. 

De innovation-timer helpt regieteams en andere samenwerkingsverbanden tussen organisatie om het gezamenlijke keuzeproces te verbeteren. In de kern zorgt deze serious game dat er een gedeeld beeld ontstaat over onderliggende principes en criteria die ten grondslag liggen aan de operationele, tactische en strategische keuzes van een groep. De innovation-timer gaat niet over de inhoud van de keuzes maar juist over de logica en mindset die bij het zoekproces een rol speelt.

Meer informatie.

Meer informatie vind je op de Ruysdael site. Het raamwerk met de drie aandachtsgebieden en de focus van besluitvorming is onder andere gebaseerd op de zeven succesfactoren voor duurzame innovatie en het concept van triple focus van Peter Senge. Meer informatie over de maatwerk workshop vindt je hier.

Meest gelezen artikelen