Een groene en bruine wereld spiegelen elkaar

Innovatie cruciaal voor duurzaamheid

De planeet heeft ons nodig

Meer dan ooit leven we in een dynamisch veranderende wereld. Op allerlei vlakken volgen ontwikkelingen elkaar steeds sneller op en hangen deze  steeds meer met elkaar samen. Zonder dat we er erg in hebben, rijgen kleine veranderingen zich aaneen tot een structureel veranderd ecologisch, economisch, technologisch en sociaal landschap. Met soms nog onbekende gevolgen voor het klimaat en onze leefomgeving en milieu. De grenzen van onze sociale en economische groei zijn al bereikt. Als we blijven doen wat we altijd deden zal dat onomkeerbare gevolgen hebben voor onze natuur en onze planeet.

Een nieuwe dynamiek

Ook in onze werkomgeving hebben we te maken met nieuwe technologie, andere wetgeving, economische herstructurering en maatschappelijke trends. Deze dynamiek maakt dat ons werk in een sneller tempo verandert dan we ooit hebben meegemaakt. Zo zorgt nieuwe technologie ervoor dat we meer of op een andere manier met informatie omgaan. Het blijkt bijvoorbeeld dat de tijd die we besteden aan het verwerken en registreren van gegevens toeneemt. Nieuwe of aangepaste wetgeving zorgt voor aangepaste regels en deze regels leiden weer tot meer of andere processen en systemen. Door economische herstructurering verdwijnen of veranderen taken, afdelingen en organisaties. Met als gevolg dat het werk anders wordt aangestuurd of gecontroleerd. Maatschappelijke trends hebben niet alleen invloed op de manier hoe we in het werk staan, zoals de balans tussen werk en privé, maar ook op de manier hoe we samenwerken en leren. We voelen tijdsdruk, we werken vaker op afstand van elkaar en we werken meer in wisselende samenstellingen.

Dit vraagt ons om te innoveren

Wij zijn onlosmakelijk verbonden met de wereld waarin we leven en werken. Daarom hebben wij als mens, als organisatie en als maatschappij ook te veranderen. Misschien omdat we iets willen behouden of simpelweg door een drive om te verbeteren, te vernieuwen en te groeien. Het is voor iedereen een zoektocht of reis naar het onbekende. Want de toekomst kennen we niet, terwijl we voelen, en feiten ook steeds meer aantonen, dat onze huidige manier van leven en werken onder druk staat. Ons bestaan en onze ontwikkeling hangt af van het vermogen om samen oplossingen te vinden voor enorme gemeenschappelijk belangen of problemen. We worden in feite uitgedaagd om:

  • op een dieper niveau te leren en te innoveren,
  • beter samen en in samenhang te veranderen,
  • meer rekening te houden met het grotere plaatje van onze maatschappij en de grenzen van de planeet

Dit vraagt ons om de werkelijkheid en elkaar op een andere manier te benaderen dan we gewend zijn. Met een andere basishouding en aandacht.

Meest gelezen artikelen