Innovatie begint met meerwaarde

In deze tijd, waarin de wereldbevolking en onze ‘foot print’ sneller groeit dan de planeet mogelijk aankan, is onze toekomst sterk afhankelijk van ons vermogen om samen innovatieve oplossingen te creëren. Niet alleen op het technologische vlak, maar vooral ook in de sociale dimensie, zoals andere manieren van samenwerken, leiderschap en kennisdeling. Dat geldt voor zowel het dagdagelijkse werk als voor onze economie en maatschappij.

Guy Kawasaki geeft tijdens een TEDxBerkeley event  principes en voorbeelden van innovatie. Een van zijn punten is dat innovatie begint met  “meaning”.

 

In het Nederlands laat zich dit op verschillende manieren vertalen. Ten eerste dat een innovatie betekenis heeft. Ofwel de gebruiker of ontvanger van een innovatie kan het plaatsen in zijn of haar wereld. Ten tweede dat het betekenis geeft: de innovatie heeft meerwaarde voor anderen. Een innovatie die er toe doet is nuttig, heeft zin en levert iets op voor een grotere groep dan de bedenkers of makers.

Voor al bij innovatietrajecten of innovatieprojecten is die meerwaarde een belangrijk thema. Zowel op individueel als op collectief niveau ontstaat er een betere focus door meer aandacht te geven aan het meerwaarde aspect.

Authentiek handelen

Bij Ruysdael werken wij met zeven menselijke succesfactoren voor innovatie. Een daarvan is authentiek handelen. Het idee achter deze succesfactor is dat we in de interactie met anderen ons bewust zijn van onze bijdrage aan het grotere sociale systeem waarin we werken. In de dagelijkse praktijk laat dit zich vertalen naar drie praktische vragen voor zelfreflectie of dialoog:

  • Wat is de concrete uitkomst die ik nastreef?
  • Welk doel heb ik daarmee voor ogen?
  • Welke diepere bedoeling (de meerwaarde voor anderen) heb ik daarmee?

Voor die laatste vraag is soms moeilijk te beantwoorden omdat onze authentieke inspiratie zich niet altijd laat vangen in woorden. Authentiek zijn betekent: “ verbonden zijn met de oorsprong”. De oorsprong van jezelf (wie je diep van binnen bent) en de oorsprong van de wereld waaraan je een bijdrage levert. De oorsprong gaat over je grotere bedoeling, purpose of de grote why van je leven en werk. Werken en leven vanuit authentieke inspiratie zorgt voor energie en positieve aandacht. Voor verbinding met het grotere plaatje. En voor het zien van mogelijkheden en keuzes. Door jezelf sterker te verbinden met je innerlijke en uiterlijke purpose kun je meer leven en groeien vanuit kracht en keuze.

Meer over succesfactoren

Meer over de zoektocht naar een optimale mindset

 

Meest gelezen artikelen