§1Guy Kawasaki geeft tijdens een TEDxBerkeley event  principes en voorbeelden van innovatie. Een van zijn punten is dat innovatie begint met  “meaning”.

 

In het Nederlands laat zich dit op verschillende manieren vertalen. Ten eerste dat een innovatie betekenis heeft. Ofwel de gebruiker of ontvanger van een innovatie kan het plaatsen in zijn of haar wereld. Ten tweede dat het betekenis geeft: de innovatie heeft meerwaarde voor anderen. Een innovatie die er toe doet is nuttig, heeft zin en levert iets op voor een grotere groep dan de bedenkers of makers.

Voor al bij innovatietrajecten of innovatieprojecten is die meerwaarde een belangrijk thema. Zowel op individueel als op collectief niveau ontstaat er een betere focus door meer aandacht te geven aan het meerwaarde aspect.  Bij Ruysdael werken wij met zeven menselijke succesfactoren voor innovatie. Een daarvan is authentiek handelen. Het idee achter deze succesfactor is dat we in de interactie met anderen ons bewust zijn van onze bijdrage aan het grotere sociale systeem waarin we werken. In de dagelijkse praktijk laat dit zich vertalen naar drie praktische vragen voor zelfreflectie of dialoog:

  • Wat is de concrete uitkomst die ik nastreef?
  • Welk doel heb ik daarmee voor ogen?
  • Welke diepere bedoeling (de meerwaarde voor anderen) heb ik daarmee?

Meer over succesfactoren