Concreet maken waar je voor staat

De letterlijke betekenis van het woord realisatie is verwezenlijking. Realisatie is concreet maken waar jij voor staat. Je hartenwens ligt te slapen in de realiteit tot jij hem wakker schudt. Zelfrealisatie is de manier waarop onze authentieke zelf, of essentie, tot uitdrukking komt in de dagelijkse realiteit. Op een bepaalde manier creëren we onze omgeving door wat we denken, voelen en doen. Iemand die graag anderen tevreden stelt, herkent haar essentie in de glimlach van anderen. Als het je inspiratie is om een bijzondere tekening te maken dan is je wens realiteit geworden als die tekening op tafel ligt.  Je essentie, in dit geval bijzondere tekeningen maken, krijgt dan vorm in je omgeving. Je essentie is de verzameling van al je grote en kleine wensen die concreet zijn geworden in je omgeving.

Zelfrealisatie gaat over verbinding

Je hebt ontelbare reisgenoten die ook op weg zijn naar hun bestemming, richtingen  zoeken, wegen bewandelen en stappen nemen. Zelfs al heb je soms het gevoel dat ze je voor de voeten lopen, spreek toch je wens of idee uit. Er staan misschien meer mensen achter je dan je voor mogelijk houdt. Ondanks dat de weg verschilt, kan de bestemming wel eens hetzelfde zijn. Door je te verbinden met anderen, realiseer je uitkomsten die ver uitgaan boven iets wat je alleen kunt bereiken.

Drempels

Slaapwandelen

Een slaapwandelaar heeft de vaardigheid om zijn lichaam in de ene wereld te bewegen en zijn gedachten en emoties in de andere. Zijn innerlijke en uiterlijke belevingswereld zijn niet met elkaar in contact. Het is alsof je een gesprek voert met iemand, maar met je gedachten ergens anders bent. Het lukt je nog net om tijdig te knikken, maar je hebt de echte betekenis van haar vraag niet begrepen. Slaapwandelaars hebben meestal lange lijsten met acties maar ze weten allang niet meer waarvoor ze het allemaal doen. Ze praten met iedereen maar hebben met niemand contact. Ze zijn ergens naar op weg zonder de richting te weten. Ze vinden alles om hen heen zo gewoon dat ze niet meer stilstaan bij de waarde ervan. Slaapwandelen is geleefd worden door de waan van de dag. Slaapwandelaars worden aan het eind van de reis wakker en beseffen dat ze niet ’echt‘ hebben geleefd.Zou je leven anders zijn als je wakker bent en de leiding hebt? Laat je leiden door je intuïtie en leef je leven! Luister tussen de regels door en vraag je af welk deel van jezelf wakker gemaakt wordt door de woorden van een ander. Gebruik eens wat vaker zinnen die beginnen met “Ik realiseer me dat..”. De belangrijkste lessen leer je immers uit de realiteit – niet tijdens het slaapwandelen.

Sneller is niet altijd beter

Velen denken dat sneller ook beter is. Hoe meer onderwerpen je van je actielijst afwerkt hoe beter. Cursussen en werkprocessen om beter prioriteiten te stellen. Zo geconcentreerd op de eindbestemming dat ze hun ogen en oren gesloten hebben voor al het moois langs de kant van de weg. Ze verliezen het contact met hun reisgenoten en raken hierdoor gefrustreerd.

Snelheid is voor sommigen een manier om met onzekerheid om te gaan. Snel lopen omdat je niet stil kunt staan bij jezelf en omdat snelheid meer balans geeft. Wandel maar eens met je ogen dicht – waarschijnlijk slinger je meer naarmate je langzamer gaat. Om bij een lage snelheid in balans te blijven moet je goed in contact zijn met jezelf en een evenwicht zoeken. Denk maar aan de tijd dat je leerde fietsen. Je denkt in eerste instantie dat je de fiets bestuurt door het stuur naar links of rechts te bewegen. Natuurlijk heeft dat invloed op de richting van de fiets, maar het evenwicht dat je lichaam heeft, is belangrijker. Leren fietsen gaat over evenwicht bewaren. Evenwicht is een basishouding. Sturen is een vaardigheid.

De weg kwijtraken

 Ben je wel eens met de beste bedoelingen op weg gegaan naar je bestemming om er later achter te komen dat je een grote omleiding hebt gevolgd? Let op de weg die je volgt om resultaten te verwezenlijken.Trap niet in de valkuil dat je wel de borden naar je vakantiebestemming leest, maar vergeet om op de verkeerslichten te letten. Stel dat je de aanvoerder van een voetbalteam bent en je wilt dat het team wint.Tijdens het spel merk je dat de samenwerking niet lekker loopt en de spelers fouten maken. Daar raak je zodanig over geïrriteerd, dat je de verdedigers de huid vol scheldt. Op dat moment voelen zij zich verliezer in de strijd met jou waardoor jij in dit woordenspel niet het effect hebt dat je wilde hebben. Jij verliest dus ook. Als je wilt dat het team wint, spreek ze dan toe in een ’winning mood‘. Dan is de weg in overeenstemming met de bestemming. Hier zie je het verband met het inspiratieproces: je krijgt meer inspiratie door een scherp beeld te hebben van de eindbestemming, maar je realiseert juist meer doordat je aandacht bij de weg is. Omdat we vaak vastzitten in ons gedachtenpatroon
van (gemiste) eindbestemmingen, raken we gefrustreerd en verdwijnt de inspiratie als sneeuw voor de zon.

Opstapjes

Alles is OK

In de dagelijkse realiteit leven we met, voor of door anderen. We verliezen soms contact doordat we alleen maar letten op wat er fout gaat of niet goed is. In dit gevecht met perfectie ontstaat het verlammende gevoel dat de wereld niet OK is. Tegelijkertijd lijkt dit voor velen juist een reden van bestaan.  Vanuit de overtuiging “Ik zal die wereld wel even veranderen”, ontspruit voor velen een gevoel van eigenwaarde.  Er zijn echter ook andere vertrekpunten met een ander handelingsperspectief.

Alles wat er is, is OK. Zelfs bij tegenslagen, problemen, moeilijkheden of conflicten zorgt deze basishouding voor een gevoel van waardering voor alles wat er is. Het betekent niet dat je alles moet laten voor wat het is, maar het geeft je wel meer energie om vervolgens stappen te zetten. Heb je toch het gevoel dat de realiteit niet OK is, benoem dan een percentage en zeg bijvoorbeeld: “Slechts 3% is niet OK”, in plaats van “Het is niet OK”. Dit geeft een heel ander gevoel. Het gaat niet zozeer om het percentage, maar om de manier van denken en beleven. Op deze manier ben je meer in contact met de realiteit. Het voorkomt dat je jezelf de put in praat of je afsluit van wat er is.

Alles wat in onze beleving ’fout’ gaat, is tevens een signaal over wat werkt en wat we kunnen versterken. Stel jezelf de volgende vraag als het ’fout’ gaat: “Wat is het verschil tussen wat ik verwacht en wat er al is?” Er zijn geen problemen en er is geen mislukken. Iets is alleen een probleem in de mate waarin het voor jou een probleem is.

 

Weg van de snelweg

Welke focus heb je bij het realiseren? Ben jij zo’n verbeteraar die alleen maar bezig is met nieuwe zaken, nieuwe mensen, nieuwe activiteiten en nieuwe werelden? De meeste vernieuwers en veranderaars beschouwen hun uiterlijke wereld vanuit het standpunt “Wat ontbreekt er?”. Zij denken daaraan hun identiteit te ontlenen, want als er niets meer ontbreekt, is er niets meer te veranderen. Tegelijkertijd lopen zij vaak in de valkuil dat zij over al dat gemis nogal gefrustreerd raken. Daardoor zijn ze niet meer verbonden met wat er is en genieten ze niet meer. Als je de weg kwijt bent, helpt het om terug te gaan naar waar je vandaan komt. Zodra je weer in een vertrouwde omgeving komt, vind je vanzelf nieuwe wegen. Ga niet te snel zodat je de aanwijzingen langs de kant van de weg herkent. Sommige wegen moet je meerdere keren bewandelen voordat je de waarde ervan inziet. Sommige bestemmingen liggen naast de weg en niet aan het eind. De beste resultaten komen door plezier te hebben en erop te vertrouwen dat datgene zal komen wat het beste voor je is. Je vindt vanzelf oplossingen voor problemen als je continu verbonden bent met wat er is. Concreet betekent dit dat je meer uitgaat van de goede bedoeling, vaardigheden en kennis van anderen. Mogelijk hoef je daardoor niet eens te zoeken naar oplossingen, want je komt ze vanzelf tegen.

Ik ontmoet

Als je de uitspaak “ik ont-moet” letterlijk neemt dan moet je niets en heb je geen verwachtingen in het contact met anderen. Anderen moeten niets van jou, jij moet niets van anderen en alles is een keuze. Dit helpt je te ontspannen en het brengt je meer in contact met je behoeften en verlangens. Heb je wel eens meegemaakt dat je samen met een paar andere mensen iets wilt bereiken maar dat het tegenzit? De teams die het niet redden, zijn niet in staat om elkaar echt te ontmoeten. De individuele leden blijven dan met de verwachting leven dat het team energie moet geven en dat zij het willen ontvangen. Deze verwachting is niet realistisch omdat iedereen tegen de grens van zijn kunnen aanloopt. Leden van excellente teams weten dat je in zware tijden pas energie krijgt van het team als je er zelf iets extra’s in stopt.

Als het echt spannend wordt, vallen we meestal in een van de twee levensgrote valkuilen:

  • We gaan veel praten omdat we ons ongemakkelijk voelen. Soms schiet dat zodanig door dat we de ander helemaal niet aan het woord laten. Achteraf vinden we dat we een goed gesprek gehad hebben maar we weten eigenlijk niets van de ander.
  • We luisteren naar wat de ander zegt, maar nemen het niet echt in ons op. We voelen ons slachtoffer van de situatie en ’zitten het gesprek uit’.

Hoe kun je door goed luisteren echt ’ontmoeten’ en een diepe relatie met jezelf en de ander opbouwen? Door je te richten op jezelf, de ander en de verbanden.

 

Tips

Zeilen met tegenwind

Hoe vaak gebeurt het niet dat je mensen tegenkomt waarmee het niet klikt. Het lijkt wel of ze je niet accepteren zoals je bent. Misschien minacht je die mensen wel, word je er kwaad om, of erger jij je. Samenleven of samenwerken mislukt door het ontbreken van gemeenschappelijke beelden en bedoelingen.

Neem zo’n persoon in gedachten en stel jezelf de volgende vragen:

  • Wat is de positieve bedoeling van het gedrag van die persoon voor zichzelf, voor anderen of voor mij?
  • Welke belangrijke waarde van mij wordt door die persoon geraakt (wat vind ik dat ’niet hoort’)?
  • Wat zegt dat over wat ik wel of niet kan accepteren?
    Op welke vlakken heeft die persoon dezelfde positieve bedoeling als ik?

Authentieke inspiratie geeft energie

Authentiek zijn betekent: “ verbonden zijn met de oorsprong”. De oorsprong van jezelf (wie je diep van binnen bent) en de oorsprong van de wereld waaraan je een bijdrage levert. Door deze verbondenheid kun je leven en groeien vanuit kracht en keuze, omdat dat je de dubbele zin inziet van elk gedrag: voor jezelf en voor de omgeving. Werken en leven vanuit authentieke inspiratie zorgt voor energie en positieve aandacht. Voor verbinding met het grotere plaatje. En voor het zien van mogelijkheden en keuzes. In 2002 schreef ik een boek over authentieke inspiratie. Onderstaand een samenvatting.

Authentieke Inspiratie Model

Onze bedoelingen en vaardigheden komen beter tot uitdrukking naarmate we meer onszelf zijn. Maar wat is “mezelf” of "authentiek" zijn? Het is vaak een gevoel dat je alleen achteraf kunt verklaren. Je kunt het omschrijven als het op een positieve manier verbonden voelen met zowel je innerlijke waarden als met de wereld waarvan je een onderdeel uitmaakt.

authentieke-inspiratie-model

Het Authentieke Inspiratie Model © beschrijft zeven basishoudingen van authentiek gedrag. Een basishouding bestaat uit een bepaalde vooringenomen focus, mentaliteit en stemming. Deze mix bepaalt hoe we met onszelf omgaan, hoe we in de wereld staan en met welke bril we waarnemen en communiceren. De basishoudingen zijn: inspiratie, motivatie, frustratie, zelf initiatief nemen, creatie, realisatie en integratie.

In mijn centrum

We zijn in ons centrum wanneer we vanuit een gevoel van rust, balans en flow verbonden zijn met onze innerlijke waarden. Dit is een samenhangend gevolg van de manier hoe we met frustratie omgaan en inspiratie en motivatie vinden.

Frustratie komt van het latijn frustra, ofwel tevergeefs. Een houding van frustratie gaat vaak gepaard met een gevoel van machteloosheid, ergernis of angst over een verschil tussen onze verwachtingen en de realiteit. Door de positieve betekenis te zoeken kan dit een energiebron zijn

Inspiratie betekent letterlijk“leven inblazen”. Als we geïnspireerd zijn, zien we het grotere geheel en zijn we verbonden met verwachtingen, dromen en wensen.

Motivatie gaat veel meer over  “in beweging zetten”. In deze houding voelen we passie, vermogen en vertrouwen om iets te bereiken of te behalen.

Echt contact maken begint met in je centrum zijn. De tijd en rust kunnen nemen om aandacht te kunnen geven aan jezelf en daarbij in balans te zijn. Eerlijk kunnen zijn over wat je verwacht, wat je voelt en wat je denkt. Hoe beter je in contact bent met jezelf hoe beter je onbevooroordeeld kan waarnemen en kan accepteren wat er is. Dat is de basishouding waarmee je ook contact kunt maken met anderen en kunt inleven zonder dat je jezelf verliest in de ander of in je eigen denkwereld.

Zelf initiatief nemen

De sporter of artiest die een piekprestatie neerzet kent de houding van zelf initiatief nemen. Het is een houding van “aanwezigheid” met een alerte en specifieke waarneming, het gevoel in het hier en nu te zijn en met een hoge mate van interactie met de omgeving. Het initiatief is enerzijds in lijn met wat je zelf voelt en belangrijk vindt en anderzijds passend in de gegeven situatie.

In het veld

Je bent “ in het veld” als verbonden bent met anderen en je jezelf bent. Je levert een bijdrage aan het grotere geheel. Drie extern gerichte basishoudingen spelen hier een rol.

Creatie is het opnieuw vormgeven. Het is een basishouding die te maken heeft met expressie, communicatie en een focus op de toekomst, nieuw en anders.

Realisatie is het “echt maken” van verwachtingen, ideeën en doelen. Het is een houding met focus op resultaten, risico’s en relaties.

Integratie is een houding gericht op sfeer, samenhang en generatieve samenwerking.